Juliol 2, 2021
Per CGT UAB
187 vistes

Hem denunciat davant d鈥橧nspecci贸 de Treball per vulneraci贸 de drets laborals del personal docent i investigador de la UAB, per modificaci贸 encoberta del r猫gim de dedicaci贸 del professorat, per conculcaci贸 de l鈥檃rticle 37 del text ref贸s de la Llei de l鈥 Estatut dels Treballadors i per la reducci贸 encoberta de les necessitats de contractaci贸 de plantilla a la Vicerectora de Qualitat i d鈥橝creditaci贸 Acad猫mica de la UAB, Maite Carras贸n L贸pez de Letona (anteriorment Delegada de la Rectora per a la Programaci贸 Acad猫mica i la Qualitat) i al Deganat de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa de la mateixa universitat.

Els eixos sobre els que s鈥檃rticulen els fets denunciats s贸n els seg眉ents (per raons d鈥檈spai els exposem de manera resumida, ometent tota la part anal铆tica que els fonamenten, que hem posat a disposici贸 d鈥橧nspecci贸).

1.- Sobrec脿rrega docent per supressi贸 del reconeixement de les hores presencials d鈥檈xamen. Fins el curs 2020-2021 les hores d鈥檈xamen realitzades presencialment per part del professorat de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa se li computaven com hores presencials a efectes docents. Tanmateix, la vicerectora Maite C. L贸pez de Letona obliga a no comptabilitzar-les alhora que s鈥檌ncrementen en 4 les hores de doc猫ncia presencial (acta de la Comissi贸 d鈥橝fers Docents i Acad猫mics del 6-V-2021 de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa):

Recorda als assistents que, tal i com va informar en la comissi贸 celebrada al mes de novembre, la vicerectora obliga a no comptabilitzat les hores d鈥檈xamen com a hores presencials. Per tant, en el curs 2021-22 s鈥檋an programat 17 hores de PAUL en comptes de les 13 hores de pr脿ctiques que s鈥檋avien programat en el curs actual.

Per tal d鈥檌ntentar emmascarar-ho, la Vicerectora ha modificat de manera ad hoc el redactat del document 鈥Consideracions acad猫miques en la planificaci贸 docent dels estudis UAB鈥.

2.- Sobrec脿rrega docent derivada de l鈥檕bligaci贸 encoberta de recuperar les classes que cauen en festivitats laborals no recuperables. Malgrat que l鈥檃rticle 37 del text ref贸s de la Llei de l鈥橢statut dels Treballadors, estableix que les festes laborals no s贸n recuperables, la vicerectora Maite C. L贸pez de Letona i el Deganat de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa han establert que cal compensar-les. Per tal de possibilitar-ho ha introdu茂t dues mesures: estendre el calendari d鈥檃ctivitats lectives en m茅s d鈥檜na setmana respecte al curs 2020-2021 i programant dues hores addicionals de recuperaci贸 fora dels horaris oficials per a determinats grups docents.

3.- Sobrec脿rrega docent derivada de que el grau de presencialitat exigit 茅s superior al reconegut al professorat. Les assignatures de 6 ECTS de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa tenen un determinat  nombre d鈥檋ores presencials vinculades al seu grau de presencialitat del 33%. Tanmateix, el Deganat d鈥橢conomia i Empresa ha programat m茅s hores presencials de les reconegudes segons grau de presencialitat pel curs 2021-2022 (acta de la Comissi贸 d鈥橝fers Docents i Acad猫mics del 6-V-2021 de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa):

La vicedegana explica que el calendari contempla 33 TE i 17 PAUL o PLAB. Al Pla docent individual es comptabilitzen 32,5h TE.

4.- A m茅s de les q眉estions anteriors, tamb茅 hem denunciat que la UAB no disposa d鈥檜na Relaci贸 de Llocs de Treballs (RLT) actualitzada per al personal docent i investigador malgrat ser obligatori. De fet, la darrera RLT (tant per al PDI laboral com funcionari) 茅s de鈥2010!!! (veure aqu铆).

Tant les 4 hores presencials per ex脿mens que deixen de computar-se (i que ara s鈥檜tilitzen per a exigir m茅s doc猫ncia presencial al professorat), com les programades de m茅s en cada grup docent, tenen un efecte multiplicador sobre el total d鈥檋ores d鈥檃ctivitat docent reconeguda al professorat per la via de la f贸rmula de c貌mput del Model de Dedicaci贸 Acad猫mica (MDA, veure article 9.2). Incrementar la doc猫ncia exigible al professorat, sense recon猫ixer-se-li al seu pla docent, al igual que convertir en recuperables festivitats laborals que no ho s贸n, a m茅s d鈥檃fectar els drets individuals de cada professor/a, implica augmentar a t铆tol gratu茂t la capacitat docent de la plantilla i, per tant, reduir les necessitats de contractaci贸 tenint en compte el nombre dels grups docents de les distintes titulacions impartides, nombre d鈥檈studiants matriculats i tipologies docents.

Secci贸 Sindical de CGT-UABAutor font: Cgtuab.wordpress.com