Abril 16, 2021
Per CGT Valls
1,813 vistes

Rac1

Responem dubtes sobre la campanya d’aquest any i sobre algunes novetats

El 2020 ha estat un any marcat absolutament per la pandèmia del covid-19, que ha provocat un impacte històric en l’activitat econòmica a escala global. Els ERTOs i les novetats que es preveuen cada any tenen una afectació important en la campanya de renda del 2020, que comença el 7 d’abril.

Repassem algunes de les novetats que cal tenir en compte per a la renda 2020, per efectes de la pandèmia o per canvis en la legislació.

1) ES DECLARA PER PRIMERA VEGADA L’INGRÉS MÍNIM VITAL

En principi, l’ingrés mínim vital està exempt de tributació, però la seva exempció està limitada. Segons explica Irene Rovira, professora agregada de dret financer i tributari de la UOC, caldrà sumar el que s’ha cobrat durant l’any per l’ingrés mínim vital més les prestacions econòmiques de les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció, i també sumant les altres ajudes de les comunitats o de les entitats locals per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social i altres situacions anàlogues.

Estaran exempts de tributació 11.279,39 euros, que és el resultat de calcular 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) del 2020. La resta, si la quantitat resultant és superior, tributarà com a rendiment del treball. Rovira recorda que, encara que l’ingrés mínim vital resulti íntegrament exempt, tothom que l’obtingui (tant el titular com els membres de la seva unitat de convivència) tenen l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’IRPF corresponent.
Autor font: Cgtvalls.cgtcatalunya.cat