Desembre 24, 2021
Per CNT Vallès Oriental
1,779 vistes
  • Es donen avenços en aquest text fruit de la lluita dels treballadors temporals públics de tot l’estat.
  • La CNT indica que serà necessari que les treballadores i treballadors afectats estiguin molt vigilants ara com ara.

El passat dia 2 de desembre de 2021, es va aprovar al Congrés dels Diputats la regulació que regirà el futur del personal públic temporal en totes les administracions estatals, autonòmiques i locals. El text recull algunes de les reivindicacions de les treballadores i treballadors públics temporals i estableix uns terminis d’obligat compliment. El tràmit continuarà d’urgència al Senat i es preveu que sigui votat en ple el pròxim 21 de desembre.

La principal novetat és la convocatòria mitjançant concurs de mèrits de les places ocupades de manera ininterrompuda amb anterioritat al 1-1-2016. Per al personal temporal amb antiguitat entre 3 i 5 anys es manté el dret a un concurs d’oposició per a regularitzar la seva situació, amb la novetat que la fase d’oposició podrà no ser eliminatòria.

La nova llei recull els següents terminis:

  • Publicació de les OPEs d’estabilització abans de l’1 de juny de 2022
  • Publicació de les convocatòries abans del 31 de desembre de 2022
  • Resolució dels processos abans del 31 de desembre de 2024

Des de la CNT es reconeix que existeix una certa millora del text respecte la seva primera versió el juliol passat fruit, sens dubte, de la protesta sostinguda del personal públic temporal en tot l’estat sense el suport dels sindicats de majoritaris, a més de la indubtable despesa econòmica en indemnitzacions que suposaria per a les arques públiques el pla de l’ex-Ministre Iceta.

Aquesta nova regulació reconeix que arribar a procurar solucions per a l’estabilitat del personal públic temporal era qüestió de voluntat política, perquè existien alternatives legals i jurídiques suficients com les presentades per la CNT.

Per a la CNT hi ha qüestions que no són acceptables o que romanen obertes avui dia com la configuració dels concursos, la llibertat de les CCAA, ajuntaments i altres AAPP per a fer una oposició eliminatòria o no per als treballadors d’antiguitat inferior a 5 anys. Sobre aquestes i altres qüestions el sindicat recomana romandre alerta.

Des de la CNT s’assenyala que el procediment de consolidació per concurs no queda exempt a tot el personal en frau de llei i abús de temporalitat. És una mesura injusta i arbitrària, i com a organització sindical continuarem defensant l’extensió de drets a tot el personal temporal en frau.

Un altre aspecte a tenir en compte és que aquests processos d’estabilització per concurs seran de concurrència oberta, la qual cosa obligarà el personal en frau a competir per la seva plaça amb personal que ja ho ha fet o procedent de qualsevol altra administració entre altres possibles situacions desfavorables per al personal en frau i el seu dret a consolidació.

S’adverteix també des del sindicat que existeixen moltes qüestions que romanen a l’aire a les quals s’hauria de donar una ràpida resposta. Ha de concretar-se el què esdevé amb els processos ja en marxa o amb les places que van ser ofertes en una OPE però encara tenen la convocatòria pendent. Per a la CNT resulta evident que el personal afectat hauria de veure’s beneficiat per aquesta nova regulació sense cap limitació pel fet que les seves places siguin ofertes o convocades i que Funció Pública ha de retirar la totalitat de les OPE presentades fins al moment.

També està per decidir la regulació concreta de com s’articularan aquestes convocatòries d’estabilització. La decisió sobre els barems dels concursos recaurà ens diferents organismes públics, per a això comptaran amb la col·laboració del sindicalisme còmplice. Aquesta serà la part més controvertida dels processos davant els majors perills d’expulsió del personal que ocupa actualment una plaça en frau. Quins mèrits es tindran en compte? Es valorarà més l’experiència en la plaça concreta o per igual en tota l’administració? Com afectaran les modificacions d’adscripció, nomenclatura o categoria? Totes aquestes qüestions seran objecte de negociació amb els sindicats del règim, per la qual cosa serà necessari que les treballadores i treballadors afectats estiguin molt vigilants perquè són ben sabudes les postures que van mostrar aquests actors en contra del personal temporal.
Autor font: Granollers.cnt.es