Novembre 5, 2021
Per Nord-Estl Libertari
245 vistes


Treballadors denuncien l’Ajuntament per un complement salarial 

CCOO ha presentat un contenciós per reclamar la part econòmica no pagada de la Valoració de Llocs de Treball 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Girona (Gironès, comtat de Girona) 05/11/2021.- Llegim al Diari de Girona que hi ha un nou front obert a l’Ajuntament de Girona pel sou del personal. CCOO ha interposat un recurs contenciós administratiu i una demanda per reclamar la part econòmica no pagada quan es va fer la Valoració de Llocs de Treball. L’Ajuntament recorda que aquests diners es podien fer efectius si hi havia disponibilitat econòmica i si la normativa ho permetia. 

El conflicte arrenca el 19 de març del 2019 quan es va aprovar la part econòmica de la Valoració de Llocs de Treball, ratificat pels treballadors. L’aprovació venia imposada per una normativa estatal a tots els ajuntaments per posar ordre als sous dels treballadors. L’Ajuntament assumia el compromís d’adequar la part del complement específic del sou del personal. D’aquesta manera s’havia d’igualar el sou dels treballadors que feien la mateixa feina en la mateixa àrea ja que fins aleshores hi havia disparitat. 

El compromís signat segons relata el sindicat va ser: «El valor econòmic de la valoració dels llocs de treball s’aplicarà en un termini mínim de cinc anys i màxim de vuit, amb un percentatge mínim d’aplicació per any del 10%». CCOO explica que «el primer any, el 2019, l’Ajuntament va complir amb l’acord i va pagar el 10% mínim pactat. El segon any, el 2020, només va pagar un 2% del 10% mínim pactat i no vol pagar retroactivament el 8% pendent. El tercer any, aquest any 2021, de moment no ha pagat res i tampoc s’han compromès a fer-ho». 

La tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va admetre aquestes xifres, però va explicar que en l’acord s’especificava que aquests imports es farien efectius si hi havia disponibilitat econòmica i si la normativa ho permetia. En aquest sentit, el 2020 van topar amb una llei que regula la massa salarial i que els hi va impedir anar més enllà del 2%. Va recordar que hi ha hagut la pandèmia i que han baixat molt els ingressos. També que tots els increments acabaran suposant 4 milions anuals a les arques municipals. I que ha demanat un informe al secretari per si aquest any es podia fer algun pagament. Va dir que ella estava interessada en poder «aplicar la mesura» però que «s’ha de poder fer». 

CCOO insisteix que han demanat «repetides vegades» que es facilitin la justificació tècnica i normativa per la qual no es paga el mínim del 10% acordat i lamenta no haver «obtingut cap resposta». Per tot això han posat un recurs contenciós administratiu. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com