Juliol 30, 2021
Per Nord-Estl Libertari
178 vistes


Necrològica de Teodomiro Hurtado Rodríguez apareguda en el periòdic tolosà "Cenit" del 25 de març de 1986

Necrològica de Teodomiro Hurtado Rodríguez apareguda en el periòdic tolosà Cenit del 25 de març de 1986

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 30 de juliol de 1904 neix a Palacios de Goda (La Moraña, Àvila) l’anarquista i anarcosindicalista Teodomiro Hurtado Rodríguez 

Quan tenia 18 anys emigrà a Vic, on començà a treballar de ferroviari i s’afilià a la Federació Nacional de la Indústria Ferroviària de la CNT 

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental 

Teodomiro Hurtado Rodríguez: El 30 de juliol de 1904 neix a Palacios de Goda (La Moraña, Àvila, Castella la Vella) l’anarquista i anarcosindicalista Teodomiro Hurtado Rodríguez. El seu pare es deia Víctor Hurtado i la seva mare, Genara Rodríguez.  

Quan tenia 18 anys emigrà a Vic (Plana de Vic, Osona), on començà a treballar de ferroviari i s’afilià a la Federació Nacional de la Indústria Ferroviària (FNIF) de la Confederació Nacional del Treball (CNT) i vaser un infatigable propagandista de l’anarquisme social.  

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental. 

Exiliat, tornà a treballar en els ferrocarrils fins a la seva jubilació i milità en la Federació Local de Tarba (Bigorra, Gascunya, Occitània) de la CNT-AIT en l’Exili. Els últims anys de la seva vida, milità en el Sindicat d’Oficis Varis de la Regional Exterior de la CNT-AIT. La seva companya fou María Bres.  

Teodomiro Hurtado Rodríguez va morir el 12 de febrer –algunes fonts citen erròniament el 19 de febrer– de 1986 al seu domicili de Tarba. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com