Octubre 6, 2021
Per CGT Diputaci贸 De BCN
206 vistes


SUPLENTS, ELS 脷LTIMS MICOS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Companyes, companys,

Aquest ha estat el primer estiu on les supl猫ncies han funcionat aplicant el criteri de dies treballats que la corporaci贸 ha incorporat recentment. Una interpretaci贸 molt corporativa per part de la casa de l鈥檃cord de la MGN de personal funcionari del 10 de desembre del 2019, de modificaci贸 parcial de la regulaci贸 sobre l鈥檈structura de les convocat貌ries per constituir borsa de treball (teniu el text d鈥檃quest acord aqu铆: https://bit.ly/3e9YfME). Aquesta interpretaci贸 posa en evid猫ncia un cop m茅s la mala gesti贸 de les borses de treball a la Diputaci贸 de Barcelona i, especialment, en els serveis presencials com ara la Ger猫ncia de Serveis de Biblioteques. D鈥檃quest tema ja us en vam parlar el mes d鈥檃bril en el nostre comunicat sobre el nou sistema de crida que la Direcci贸 dels Serveis de RRHH de la Diba ha decidit aplicar a totes les borses (el podeu recuperar aqu铆: https://bit.ly/2R7d6j6).

En primer lloc, les companyes no saben quin lloc de la llista ocupen, encara que ho hagin demanat formalment mitjan莽ant una sol路licitud  general (https://bit.ly/3AjbbZI) o per correu electr貌nic a la unitat de RRHH. Aquesta opacitat en la gesti贸 de la borsa 茅s INADMISSIBLE. L鈥檃dministraci贸 t茅 l鈥檕bligaci贸 d鈥檌nformar del lloc de la borsa a cada treballadora, per貌 aquesta obligaci贸 s鈥檕met a favor d鈥檜na discrecionalitat m茅s que q眉estionable que beneficia la corporaci贸. La dist脿ncia, l鈥檈specialitat de la treballadora (infantil, xarxes socials, etc) o les presses que tinguin a cobrir una pla莽a s鈥檜tilitzen com a 鈥渃riteris鈥 per part de la unitat de RRHH de biblioteques sense que aquests estiguin realment acordats en cap Mesa de negociaci贸 ni enlloc.

Les consultes que ens heu fet arribar evidencien no nom茅s una manca de transpar猫ncia per part de la unitat de RRHH respecte a la gesti贸 de les borses; sin贸 tamb茅 algunes pr脿ctiques escassament regulars respecte les contractacions de les places d鈥檈structura, les quals, a parer nostre, no s鈥檃diuen amb all貌 establert en el Pla d鈥檈stabilitat vigent per al personal inter铆 (https://bit.ly/3BsxGwA). A l鈥檃rticle tercer, punt 1, del mateix, diu textualment: 鈥El personal funcionari inter铆, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una vacant de plantilla, durant un per铆ode de 6 mesos sense cap avaluaci贸 que informi d鈥檜n desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es disposa en la normativa espec铆fica, ser脿 nomenat fins a la provisi贸 reglament脿ria del lloc, llevat que de manera excepcional existeixi una causa organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, com ara una modificaci贸 d鈥檈structura org脿nica, un proc茅s de reincorporaci贸 de personal funcionari, reingressos, entre d鈥檃ltres鈥 (el subratllat 茅s nostre).

Despr茅s de detectar que aix貌 no es complia en alguns casos, vam enviar un correu a RRHH reclamant l鈥檃plicaci贸 d鈥檃quest punt de l鈥檃cord. Com 茅s habitual darrerament, no hem rebut cap resposta. Us recomanem que reviseu els vostres contractes i ens notifiqueu a [email protected] o [email protected] els vostres dubtes respecte als mateixos.

PRESENCIALITAT AL 100% SENSE CRITERI

Les treballadores de la XBM vau rebre per part de la Ger猫ncia un correu, amb data de 15 de setembre, on deia que tot el personal de Diputaci贸 de la XBM haureu de fer el conjunt de la vostra jornada de forma presencial.  Considerem que aquest fet 茅s una vulneraci贸 dels 鈥Criteris acordats per la Comissi贸 T猫cnica per a l鈥檈stabliment dels criteris per a la represa de les activitats de la Diputaci贸 de Barcelona amb car脿cter general en el proc茅s de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, reunida els dies 7 i 10 de setembre de 2021鈥, que 茅s d鈥檃plicaci贸 铆ntegrament al personal de la XBM que dep猫n de la Diputaci贸 de Barcelona. L鈥檃partat 2 d鈥檃quest acord recull les mesures organitzatives que s鈥檋an de dur a terme pel personal que desenvolupa les seves tasques en la modalitat presencial, com 茅s el cas del personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Cada servei ha de garantir l鈥鈥滱dequaci贸 de la pres猫ncia f铆sica als llocs de treball a la feina realment existent, per a aquells serveis l鈥檃ctivitat dels quals depengui, en part, de l鈥檕cupaci贸 efectiva dels edificis鈥. Aix貌 no s鈥檋auria de traduir en una tornada massiva del personal de la XBM i la recuperaci贸 del 100% de la jornada presencial, sin贸 que limita aquest augment del treball presencial a un major volum de feina com per exemple, l鈥檃mpliaci贸 hor脿ria dels equipaments bibliotecaris. Hi ha bibliotec脿ries que ara hauran de treballar presencialment a porta tancada a la biblioteca, sense que l鈥檋orari d鈥檕bertura d鈥檃questa hagi augmentat. Fet que ens sembla totalment incoherent. Una mesura indiscriminada i que contrav茅, a parer nostre, l鈥檈smentat criteri d鈥檃dequar la pres猫ncia f铆sica al lloc de treball al volum de feina existent.

Reclamem que es compleixin les condicions dels Criteris acordats per la Comissi贸 T猫cnicaal personal de la XBM i que s鈥檌nformi correctament al personal de la XBM del seu dret de gaudir de les hores o jornades de treball en remot com ho estaven fent fins ara, si la feina efectiva al centre de treball no justifica la seva pres猫ncia f铆sica en el mateix. Aix铆 ho hem expressat en diverses reunions i comissions t猫cniques i amb un correu a la Marta Cano, Paqui Manj贸n i S铆lvia Saura, sense que hores d鈥檃ra, i per variar, se鈥檔s hagi donat cap resposta ni s鈥檋agi corregit aquesta situaci贸. Ben el contrari, el passat dia 1 d鈥檕ctubre en el Comit猫 de Salut Laboral la mateixa gerent es va reafirmar en la seva posici贸. Fins quan hem d鈥檃guantar a que la gerent tracti el personal de la XBM com a personal de segona categoria? Es que els acords presos en el s铆 de la Diputaci贸 de Barcelona no s贸n v脿lids per a les treballadores de les biblioteques?

EL TELETREBALL TAMB脡 S鈥橝PLICAR脌 AL PERSONAL DE LA XBM

Ja us vam informar abans de l鈥檈stiu que l鈥檃cord que regula la prestaci贸 de serveis en modalitat de teletreball a la Diputaci贸 de Barcelona preveu que quan aquest es comenci a aplicar de forma efectiva (un cop finalitzat l鈥檃ctual 鈥減er铆ode transitori鈥 encetat el 16 de setembre) el personal que realitza treball presencial podr脿 acollir-se a la modalitat de teletreball (sempre que el servei quedi cobert i per a desenvolupar cert tipus de tasques, com ara programaci贸 d鈥檃ctivitats, gesti贸 de xarxes socials, biblioteca virtual, etc; sobre aix貌 us en vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/302lIfy). Un cop m茅s hem de constatar que la Ger猫ncia de Serveis de Biblioteques no ha informat correctament que es podr脿 gaudir d鈥檃quest dret. Les vostres consultes al respecte ens fan sospitar que la Ger猫ncia continua sense voler aplicar els acords signats per a les treballadores de la Diputaci贸 al personal de la XBM. Tingueu clar, per貌, que una vegada que l鈥檃cord sigui efectiu tindreu dret a demanar certes hores en modalitat de teletreball sempre que el servei quedi cobert.

COMISSI脫 DE BIBLIOTEQUES

Demanem que es torni a convocar la Comissi贸 XBM per a tractar amb els RRHH de la Diba dels temes abans esmentats i molts d鈥檃ltres que afecten al personal de les biblioteques com ara: valoraci贸 de llocs de treball, riscos psicosocials, seguretat en el treball, jornada laboral, registre horari, formaci贸, itinerants, bibliobusos, etc.

WINTER IS COMING

Les temperatures m铆nimes i m脿ximes al centre de treball admeses per la normativa s贸n d鈥檈ntre 17潞 C i 27潞 C. Si patiu qualsevol registre fora d鈥檃quest tram, i qualsevol malestar a causa del mateix, informeu-ne a la referent de Recursos Humans de la Ger猫ncia de Serveis de Biblioteques, la Paqui Manj贸n Manj贸n (a/e: [email protected] ), amb c貌pia a l鈥橭ficina de Prevenci贸 de Riscos Laborals de Minerva (a/e: [email protected]), i al compte de correu dels Delegats i Delegades de Prevenci贸 de la CGT (a/e: [email protected]). Teniu dret a treballar dintre de les franges t猫rmiques que us hem indicat. L鈥檃juntament ha de mantenir els equips de climatitzaci贸 de les biblioteques. No estem demanant cap luxe sin贸  que reclamem un dret b脿sic de les treballadores.

Trobareu m茅s informaci贸 d鈥檌nter猫s per al personal de la XBM al nostre blog, en concret a:

https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

https://cgtdiba.wordpress.com/category/biblioteques/

Salut!

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

Comissi贸 de Biblioteques

6 d鈥檕ctubre del 2021

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com