Novembre 30, 2020
Per CGT Diputació De BCN
399 vistes


Companyes, companys,

Com totes sabeu, la Diputació de Barcelona no ha efectuat encara aquest mes l’ingrés de la nòmina en la data habitual a molts dels seus empleats i empleades. Es tracta d’un problema que es va detectar aquest cap de setmana i en relació al qual hem estat fent diverses gestions durant aquest matí, parlant amb el responsable de l’Oficina d’Administració de Recursos Humans. També hem enviat un e-mail a la Directora de Serveis i al Coordinador de RRHH, en els següent termes:

“Exigim que se solucioni el problema amb la màxima brevetat possible, i que els empleats i empleades se’ls faci efectiu el seu salari al llarg d’aquest mateix matí. En cas contrari, ens reservem el dret a emprendre les mesures que considerem oportunes. Així mateix, i un cop hagueu resolt el problema, us sol·licitem que ens informeu per escrit dels motius pels quals l’ordre de pagament s’ha fet efectiva més tard del que tocava, i quin és l’orgànic responsable d’aquest fet. Esperem que des de la Diputació es posin els mitjans per a que aquesta situació no es torni a produir mai més.”

La informació que se’ns ha proporcionat és un xic contradictòria, atès que d’una banda se’ns ha dit que l’ordre de pagament va fer-se efectiva més tard del que calia, i de l’altra, també, que hi ha hagut una incidència bancària per part de Caixabank, que és l’entitat que fa el servei de transferir les nòmines als comptes dels empleats i empleades.

En qualsevol cas, considerem que es tracta d’un fet inèdit i molt greu, el qual exigim a la Diputació que resolgui amb caràcter d’urgència al llarg del dia d’avui, i que s’asseguri que les transferències es fan efectives a data d’efectes 28 de novembre, per tal que no hi hagi cap treballador o treballadora que hagi d’assumir cap problema derivat de descoberts en els seus comptes.

Exigim, així mateix, que es depurin les responsabilitats pertinents, que se’ns aclareixi si des d’Intervenció General i Tresoreria s’han seguit correctament els circuïts establerts per a aquests pagaments, i que es revisin els procediments per a que un fet tan greu no pugui tornar a succeir mai més.

Restem a sobre del tema. Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

30 de novembre del 2020
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com