Novembre 22, 2020
Per CNT Barcelona
200 vistes

[Cat]

La secció
sindical de CNT a Eurest convoca 3 DIES DE VAGA a les cafeteries dels Tanatoris
de les Corts i Sancho d’Àvila, gestionades per l’empresa EUREST / Compass
Group.

Donada l’actitud
de Eurest, que no sols ha vulnerat el conveni i acords sindicals deixant a 2
companyes al carrer, sinó que a més, embolicada en una escalada repressiva, ha
sancionat fins al moment a 4 treballadors en 3 processos de sanció diferents
amb motius falsejats.

Pel que la Secció
Eurest CNT segueix endavant amb la convocatòria de Vaga per als dies 29 i 30 de
setembre i 1 d’octubre.

La Vaga es
realitzarà en les cafeteries de 2 dels 5 tanatoris que Memora gestiona a
Barcelona: Sancho d’Àvila i Les Corts.

Eurest, empresa
subcontractada per Memora per a gestionar aquestes cafeteries, manté una
campanya d’assetjament i enderrocament contra la secció de CNT que ve
plantant-li cara des de fa 6 anys.

Per part de la
secció sindical, ja es va avisar a Memora de la trajectòria i el comportament
de Eurest fa ara 1 any. No obstant això, la resposta ha estat el silenci.

Aquesta Vaga
arriba després que es plantegés conflicte sindical el mes de març passat, per
vulneració d’acords sindicals, i la nul·la resposta per part de l’empresa a
noves situacions de vulneració.

Es van iniciar
accions el 3 de juliol, data des de la qual s’han realitzat 28 piquets en
diferents centres.

A més de les
accions previstes fins a la data de Vaga, també s’han posat successives
denúncies a Inspecció de Treball per les vulneracions, a més de realitzar
diverses visites sindicals i exposar la política laboral i empresarial de
Compass Group en diferents mitjans.

Anunciem que,
malgrat la campanya d’assetjament per part de l’empresa, i la repressió,
continuarem endavant per la defensa dels acords, el conveni laboral i els llocs
de treball.

– Secció sindical CNT – Eurest Compass Group

HUELGA EN EUREST LOS DÍAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE.

[Cast]

La sección sindical de CNT en Eurest convoca 3 DÍAS DE
HUELGA en las cafeterías de los Tanatorios de Les Corts y Sancho de Ávila,
gestionadas por la empresa EUREST / Compass Group.

Dada la actitud de Eurest, que no sólo ha vulnerado el convenio
y acuerdos sindicales dejando a 2 compañeras en la calle, sino que además,
envuelta en una escalada represiva, ha sancionado hasta el momento a 4
trabajadores en 3 procesos de sanción diferentes con motivos falseados.

Por lo que la Sección Eurest CNT sigue adelante con la
convocatoria de Huelga para los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre.

La Huelga se realizará en las cafeterías de 2 de los 5
tanatorios que Memora gestiona en Barcelona: Sancho de Ávila y Les Corts.

Eurest, empresa subcontratada por Memora para gestionar
dichas cafeterías, mantiene una campaña de acoso y derribo contra la sección de
CNT que viene plantándole cara desde hace 6 años.

Por parte de la sección sindical, ya se avisó a Memora de la
trayectoria y el comportamiento de Eurest hace ahora 1 año. Sin embargo, la
respuesta ha sido el silencio.

Esta Huelga llega después de que se planteara conflicto
sindical el pasado mes de marzo, por vulneración de acuerdos sindicales, y la
nula respuesta por parte de la empresa a nuevas situaciones de vulneración.

Se iniciaron acciones el 3 de julio, fecha desde la cual se
han realizado 28 piquetes en diferentes centros.

Además de las acciones previstas hasta la fecha de Huelga, también
se han puesto sucesivas denuncias a Inspección de Trabajo por las
vulneraciones, además de realizar varias visitas sindicales y exponer la
política laboral y empresarial de Compass Group en diferentes medios.

Anunciamos que, a pesar de la campaña de acoso por parte de
la empresa, y la represión, continuaremos adelante por la defensa de los
acuerdos, el convenio laboral y los puestos de trabajo.

  • Sección sindical CNT – Eurest Compass GroupAutor font: Cntbarcelona.org