Novembre 22, 2020
Per CNT Barcelona
280 vistes


[CATALÀ] Piquet simultani a Girona i Barcelona, realitzat ahir 11 de novembre per part de treballadors de la multinacional de l’explotació i la precarietat laboral Eurest / Compass Group.

De manera coordinada, treballadors de Barcelona, organitzats en CNT, i treballadors de Girona, organitzats en el comitè d’empresa, format per CCOO i UGT, ens plantem davant les institucions per a demanar-los que actuïn enfront de la nefasta política laboral de Compass Group.

Eurest és una empresa de serveis d’hostaleria, que té el seu major calador en el sector públic privatitzat. Menjadors d’escoles publiques, cafeteries d’hospitals, geriàtrics, servei de menjar a domicili, menjadors socials, etc. Una multinacional que genera beneficis milionaris, i que és contractada per polítics de tot signe, en tot l’Estat. Fa uns mesos saltava l’escàndol dels 2 milions en sobrecostos en IFEMA, responsabilitat d’Ayuso, fa uns anys es va veure embolicada en un cas d’adjudicacions a dit (Cas Manga), la màxima responsable del qual era Irene Rigau. També gestiona part dels serveis socials del Ajuntament de Barcelona, governat per Ada Colau, i altres serveis, com a menjadors escolars per a la Generalitat de Catalunya.

Des de la secció de CNT portem 6 anys denunciant la pèssima gestió que EUREST realitza dels menjadors socials, especialment en la seva política laboral. No cobreix baixes per vacances o baixes, produeix impagaments sistemàticament als treballadors, no respecta les categories laborals, contracta en frau de llei, etc. Però res d’això sembla importar-los als responsables del Ajuntament de Barcelona que ni estan ni se’ls espera.

Ja hem enumerat en múltiples ocasions, els conflictes laborals generats per Compass Group Espanya des de 2017 en tot l’Estat. Conflictes que exposen, en els motius que els generen, un denominador comú, que no és un altre que una política laboral depredadora que menysprea la legalitat laboral i als representants sindicals.

Una multinacional que fa de la precarietat i l’explotació la seva política laboral, no hauria d’estar omplint-se les butxaques de diners públics. No podem permetre polítiques depredadores dels drets laborals en els serveis bàsics enfocats als estrats socials més sensibles i/o desfavorits.

Des de la secció de CNT anunciem que mantenim el conflicte laboral, per la defensa dels drets laborals, els llocs de treball, i contra la repressió sindical exercida per l’empresa.

– Secció sindical de CNT en Eurest/Compass Group

[CASTELLANO] Piquete simultáneo en Girona y Barcelona, realizado ayer 11 de noviembre por parte de trabajadores de la multinacional de la explotación y la precariedad laboral Eurest / Compass Group.

De forma coordinada, trabajadores de Barcelona, organizados en CNT, y trabajadores de Girona, organizados en el comité de empresa, formado por CCOO y UGT, nos plantamos ante las instituciones para pedirles que actúen frente a la nefasta política laboral de Compass Group.

Eurest es una empresa de servicios de hostelería, que tiene su mayor caladero en el sector público privatizado. Comedores de escuelas públicas, cafeterías de hospitales, geriátricos, servicio de comida a domicilio, comedores sociales, etc. Una multinacional que genera beneficios millonarios, y que es contratada por políticos de todo signo, en todo el Estado. Hace unos meses saltaba el escándalo de los 2 millones en sobrecostes en IFEMA, responsabilidad de Ayuso, hace unos años se vio envuelta en un caso de adjudicaciones a dedo (Cas Manga), cuya máxima responsable era Irene Rigau. También gestiona parte de los servicios sociales del Ajuntament de Barcelona, gobernado por Ada Colau, y otros servicios, como comedores escolares para la Generalitat de Catalunya.

Desde la sección de CNT llevamos 6 años denunciando la pésima gestión que EUREST realiza de los comedores sociales, especialmente en su política laboral. No cubre bajas por vacaciones o bajas, produce impagos sistemáticamente a los trabajadores, no respeta las categorías laborales, contrata en fraude de ley, etc. Pero nada de eso parece importarles a los responsables del Ajuntament de Barcelona que ni están ni se les espera.

Ya hemos enumerado en múltiples ocasiones, los conflictos laborales generados por Compass Group España desde 2017 en todo el Estado. Conflictos que exponen, en los motivos que los generan, un denominador común, que no es otro que una política laboral depredadora que desprecia la legalidad laboral y a los representantes sindicales.

Una multinacional que hace de la precariedad y la explotación su política laboral, no debería estar llenándose los bolsillos de dinero público. No podemos permitir políticas depredadoras de los derechos laborales en los servicios básicos enfocados a los estratos sociales más sensibles y/o desfavorecidos.

Desde la sección de CNT anunciamos que mantenemos el conflicto laboral, por la defensa de los derechos laborales, los puestos de trabajo, y contra la represión sindical ejercida por la empresa.

– Sección sindical de CNT en Eurest/Compass Group
Autor font: Cntbarcelona.org