Desembre 4, 2020
Per Nord-Estl Libertari
379 vistes

Sanitàries i sanitaris de la Regió Sanitària de Girona suspenen la previsió del Departament de Salut per fer front a la segona onada de la covid-19 

Demanen que es millorin les seves condicions laborals  

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Girona (Gironès, comtat de Girona) 04/12/2020.- Llegim al portal Gerió Digital que molts professionals de l’Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona consideren que la seva direcció territorial no ha fet una bona previsió per fer front a l’anunciada segona onada de la covid-19. Així ho manifesta un 82,3% dels 390 treballadors i treballadores que han contestat l’enquesta que Metges de Catalunya, UGT, SATSE i CCOO, han enviat durant el novembre a les treballadores i al treballadors del sector públic de la salut. 

Si bé és cert que l’enquesta suspèn la gestió de la direcció territorial amb una puntuació de 3’9, els professionals aproven la gestió dels equips directius dels respectius centres d’atenció primària amb un 5’4. Per contra un 88,4% considera que falten professionals a tots els CAP’s. I és que un 54,8% opina que els centres estan saturats per l’alta demanda de pacients. A més, un 80,2% considera que no es poden acomplir els estàndards de qualitat assistencial marcats per l’Institut Català de la Salut. Ítems que no es compleixen degut a la falta de personal, a l’alta demanda i també per la manca d’espai físic del centres, com posen de manifest el 88,9% dels enquestats. 

Finalment, relacionat amb els equips de protecció individual (EPI), només un 31’6% dels professionals afirmen tenir suficient material i formació. I un 68’1% no es senten segurs amb la utilització d’EPI’s, ja sigui per quantitat o formació rebuda. Un quart dels enquestats consideren que han estat agredits durant les últimes setmanes. Pel que fa al servei de neteja: un 67’8% respon que el seu centre no disposa de servei de neteja durant tot l’horari d’obertura, i el mateix 67% opina que creu que no es garanteixen les mesures òptimes de desinfecció. 

Els sindicats signants —MC, UGT, SATSE, CCOO— demanen que la direcció d’Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona millori les condicions laborals dels treballadors, aportant més recursos per poder garantir l’atenció de qualitat i l’accessibilitat a tota la població. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com