Desembre 3, 2020
Per Nord-Estl Libertari
406 vistes


Foto de Rosalío Alcón Selma del Servei de Migració Mexicà (1940)

Foto de Rosalío Alcón Selma del Servei de Migració Mexicà (1940)

 

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 3 de desembre de 1972 mor a la Ciutat de Mèxic l’anarquista i anarcosindicalista Rosalío Alcón Selma. Havia nascut el juny de 1904 a Barcelona 

Militant de la FAI i de la CNT-AIT, en el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental i el juny de 1940 pogué emigrar a Mèxic amb el seu germà Marcos 

Rosalío Alcón Selma: El 3 de desembre de 1972 mor a la Ciutat de Mèxic (Mèxic) l’anarquista i anarcosindicalista Rosalío Alcón Selma –el nom a vegades citat com Rosario i el segon llinatge com Celma o Salas. Havia nascut el juny de 1904 a Barcelona.  

Amb el seu germà Marcos, milità en el Sindicat Únic del Vidre de Barcelona de la Confederació Nacional del Treball (CNT) i destacà especialment en la clandestinitat imposada per la dictadura del general Miguel Primo de Rivera i com a membre dels Grups de Defensa Confederal.  

Amb Molins, portà a terme una gran tasca de difusió propagandística (fullets, llibres i altres).  

El 5 d’agost de 1923 va ser detingut, amb altres 16 companys, a la seu del Sindicat Únic del Vidre de la CNT del barri de Sants de Barcelona.  

Detingut novament, va ser processat el febrer de 1934 pel Tribunal d’Urgència de Barcelona, juntament amb una dotzena de companys, per reunió clandestina. Jutjat el març d’aquell any, va ser alliberat després de pagar una multa.  

Membre de la Junta Administrativa del Sindicat de la Indústria de l’Espectacle de la CNT-AIT, el 31 de gener de 1938, representant la CNT-AIT, entrà a formar part, amb el seu germà Marcos, com a sotssecretari de la Comissió Interventora dels Espectacles Públics de Catalunya, depenent del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.  

En 1938 formà part del grup «Consecuencia» de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI).  

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental i el juny de 1940 pogué emigrar a Mèxic amb el seu germà Marcos, militant tots dos en la Delegació de la CNT en l’Exili.  

A mitjans dels anys cinquanta del segle XX, durant un temps, administrà el periòdic Solidaridad Obrera i en els anys seixanta Tierra y Libertad.  

També en els anys cinquanta fou tresorer de la «Cuenta Pro-España».  

Rosalío Alcón Selma va morir el 3 de desembre de 1972 al Sanatori Espanyol de la Ciutat de Mèxic (Mèxic). 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com