Novembre 22, 2020
Per CGT Indra Barcelona
2,244 vistes

Calendaris afectats a Indra Soluciones TI:
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA AZERTIA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA SOLUZIONA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA INDRA SSI)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES ANTERIORES AL
01/10/07)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES POSTERIORES A
30/09/07)
Antecedents: Els calendaris laborals s’han de consultar amb
les Representacions Legals dels Treballadors, cosa que Indra mai fa, simplement
imposa i després ens dona el calendari ja començat l’any, sense esperar
l’informe oportú.
Així que aquest any podem donar-los les gràcies, perquè
gràcies a això, ens han regalat com a festiu el 18 d’abril.
A tota persona afectada pels calendaris dalt indicats els
pertany com a festiu ja que és el que indica el calendari penjat a la indraweb.
Sense més, us desitgem un feliç dia de festa si sou afectats
per aquesta anomalia.
Secció sindical CGT Indra Soluciones TI Barcelona
PD: Com sabreu,
CGT es veu obligada a fer servir un compte corporatiu per culpa d’un acord
imposat pels “sindicats” CCOO, UGT i STC amb la colaboració de l’empresa. Donat
que aquest canal es per a transmetre queixes, dubtes, denuncies i abusos que
podeu estar patint, desaconsellem que us dirigiu a qualsevol sindicat per un
mitjà creat i controlat per l’empresa. Es per aixó que CGT seguirà mantenint el
seu canal extern on podreu consultar-nos els vostres dubtes:
Y
en RRSS:
Calendarios afectados en Indra Soluciones TI:
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA AZERTIA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA SOLUZIONA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA INDRA SSI)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES ANTERIORES AL
01/10/07)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES POSTERIORES A
30/09/07)
Antecedentes: Los calendarios laborales deben consultarse
con las Representaciones Legales de los Trabajadores, cosa que Indra nunca
hace, simplemente impone y luego nos manda el calendario ya comenzado el año,
sin esperar el informe oportuno.
Así que este año podemos darles las gracias, porque gracias
a esto, nos han regalado como festivo el 18 de abril.
A toda persona afectada por los calendarios arriba indicados
les pertenece como festivo ya que es lo que indica el calendario colgado en la
indraweb.
Sin otro particular, os deseamos un feliz día de fiesta si
sois afectados por esta anomalía.
Sección sindical CGT Indra Soluciones TI Barcelona
PD: Como
sabréis, CGT se ve obligada a utilizar una cuenta corporativa por culpa de un
acuerdo que nos han impuesto los “sindicatos” CCOO, UGT y STC con la
colaboración de la empresa. Dado que este canal es para transmitir quejas,
dudas, denuncias y abusos que podáis estar sufriendo, desaconsejamos que os
dirijáis a cualquier sindicato por un medio creado y controlado por la empresa.
Es por ello que CGT seguirá manteniendo su canal externo donde
Podéis consultarnos vuestras dudas en:
Y
en RRSS:Autor font: Cgtindrabcn.blogspot.com