Maig 22, 2022
Per Nord-Estl Libertari
2,528 vistes

Necrològica de Rafael Adell Flos apareguda en el periòdic tolosà "Cenit" del 20 de setembre de 1988

Necrològica de Rafael Adell Flos apareguda en el periòdic tolosà Cenit del 20 de setembre de 1988

El 28 de maig de 2020 es publicà que “el 28 de maig de 1898 neix a Barcelona l’anarquista i anarcosindicalista Rafael Adell Flos“. Ara tenim més dades: neix a Barcelona el 22 de maig de 1898.   

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 22 de maig de 1898 neix a Barcelona l’anarquista i anarcosindicalista Rafael Adell Flos 

En 1914, junt amb Josep Negre Oliveras, Josep Llovid, Julio Ramón i Sánchez formà el grup «ABC Sindicalista» que s’encarregava de la difusió de 300 exemplars de Solidaridad Obrera i de 150 de Tierra y Libertad 

En el decurs de la Retirada republicana de primers de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental 

Rafael Adell Flos: El 22 de maig de 1898 neix a Barcelona l’anarcosindicalista Rafael Adell Flos. El seu pare es deia Agustí Adell i la seva mare, Dolors Flos. 

Per llegir la seva biografia

[https://nordestllibertari.blogspot.com/search?q=Rafael+Adell+Flos]. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com