Mar莽 1, 2021
Per CGT UAB
313 vistes

El proper dia 1 de mar莽 hi haur脿 una nova mesa negociadora del Comit猫 d鈥檈mpresa i el rectorat de la UAB. Amb el seg眉ent ordre del dia:

1.    Aprovaci贸 d鈥檃ctes de sessions anteriors

2.    Aprovaci贸 de la modificaci贸 del document Model i criteris de prioritzaci贸 de places de professorat permanent [criteris per prioritzar 鈥渢ransformacions鈥 de places de professorat agregat en TU]

3.    Situaci贸 del professorat associat de la UAB

4.    Torn obert de paraules

Des de la secci贸 sindical de la CGT a la UAB esperem que la mesa negociadora abordi, de forma clara i concreta, la resoluci贸 de les m煤ltiples situacions irregulars que aboquen a una part rellevant del professorat associat a situacions de precarietat i explotaci贸. Al respecte, afrontem aquesta negociaci贸 fent nostres les reivindicacions de l鈥橝ssemblea de Professorat Associat/da de la UAB i detallem els plantejaments que portarem a la mesa de dilluns 1 de mar莽:

 1. Cal afrontar de forma decidida l鈥檈rradicaci贸 de la contractaci贸 irregular i fraudulenta de professorat associat, una situaci贸 existent tal i com certifiquen nombroses sent猫ncies judicials. Considerem que aquest ha de ser l鈥檃specte central de qualsevol debat sobre la situaci贸 del professorat associat, sense el qual totes les solucions a problemes concrets nom茅s seran peda莽os que mantindran la precarietat estructural actual. Al respecte, proposem:  
  1. Compliment efectiu de la Disposici贸 transit貌ria segona: Regularitzaci贸 de professorat associat del Conveni col路lectiu del PDI de les universitats p煤bliques catalanes.
  2. Definir un programa per treure places de professorat lector per a totes les places actualment ocupades per un professor associat/da que disposin del t铆tol de doctor o que tinguin matriculada una tesi doctoral a la UAB en els propers 4 anys.
  3. Garantir per als associats no doctors un finan莽ament institucional suficient perqu猫 puguin cursar estudis de doctorat. La quantia d鈥檃quest finan莽ament ha de ser equivalent a la que est脿 recollida al nou Estatut del Personal Investigador en Formaci贸 (RD 103/2019) i ha d鈥檈star vehiculada preferentment en forma de contracte predoctoral.
 1. En el marc del proc茅s de regularitzaci贸 del professorat associat, s贸n urgents les seg眉ents mesures:  
  1. Reconeixement de la tasca investigadora realitzada pel professorat associat en el marc de la UAB, inclosa la seva participaci贸 en projectes de recerca i SGR aix铆 com els sexennis de recerca.
  2. Increment de la contractaci贸 al nivell A4 per a tots aquells/es professores associades que no segueixen, en sentit estricte, la categoritzaci贸 legal per a aquesta figura del PDI.
  3. Garantia de contractes anuals del professorat associat i de renovacions autom脿tiques durant la vig猫ncia del concurs.
  4. Reconeixement de l鈥檈xperi猫ncia docent del professorat associat i, per tant, dels complements de doc猫ncia.
 1. En el marc d鈥檜n context en que la UAB ofereix garanties de la resoluci贸 de les situacions estructurals manifestadament injustes i irregulars en relaci贸 el professorat associat, defensarem que s鈥檈stableixi una morat貌ria en la justificaci贸 de dedicaci贸 externa atenent a la situaci贸 excepcional resultant de la COVID19 i la conseq眉ent crisi econ貌mica.

Totes aquestes propostes es realitzen en el que entenem que ha de ser un proc茅s per avan莽ar cap a l鈥檈xist猫ncia d鈥檜n cos 煤nic de professorat al conjunt de les universitats p煤bliques. La situaci贸 de pand猫mia ha agreujat les condicions laborals prec脿ries. Per aix貌 cal donar resposta definitiva al fals professorat associat que est脿 fent carrera acad猫mica sense reconeixement ni oportunitats, al qual se li exigeix molt i rep una retribuci贸 m铆sera. Reclamem un pla d鈥檈stabilitzaci贸 ambici贸s que posi fre a la permanent i creixent explotaci贸 laboral, una situaci贸 煤nica i excepcional en la nostra universitat que cal reconduir el m茅s aviat possible. En definitiva, un proc茅s urgent que caldr脿 lluitar per貌 que estem segures que podem assolir.

 
 

Secci贸 sindical de CGT-UAB
Autor font: Cgtuab.wordpress.com