Setembre 13, 2021
Per Nord-Estl Libertari
373 vistes


Plantada de creus i llaços vermells en defensa de la pineda de la Bellafosca, al terme de Palamós 

Una protesta ambiental veïns i veïnes de la Fosca i persones membres de Salvem la Pineda d’en Gori, de SOS Costa Brava i de la recentment creada Plataforma Internacional d’Amics de la Costa Brava 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Palamós (Gavarres marítimes, Baix Empordà, comtat de Girona) 13/09/2021.- SOS COSTA BRAVA informa que ahir diumenge, 12 de setembre, a les 5 de la tarda, es van reunir unes 30 persones a la pineda de la Bellafosca (Palamós, Gavarres marítimes, Baix Empordà, comtat de Girona), veïns i veïnes  de la Fosca i persones membres de Salvem la Pineda d’en Gori, de SOS Costa Brava i de la recentment creada Plataforma Internacional d’Amics de la Costa Brava

L’acte va consistir en una plantada de creus simbolitzant un cementiri i envoltant els peus dels pins amb cintes vermelles, i les persones assistents vestides de negre. Tot plegat en senyal de dol i sofriment per la destrucció a la qual està essent sotmesa aquesta última pineda arran de mar de la Fosca. 

Les poques pinedes a primera que encara queden són un pulmó enmig de les edificacions i xalets de segons residència. La tala de pinedes per a la construcció de nous complexes residencials és estar d’esquenes a l’emergència climàtica i extremar la destrucció d’una costa que ja el està sotmesa a prou pressions derivades del turisme massiu: urbanitzacions, afluència a les cales i platges, ports, nàutica d’esbarjo, carreteres, trànsit, abocaments d’aigües residuals i de residus, etc. 

Un litoral que el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya afirma trobar-se al límit i pel qual insta a planificar la desurbanització de determinats entorns i la creació del Conservatori del Litoral per a l’adquisició i preservació d’espais amenaçats com la Bellafosca. Indret que, incomprensiblement, l’Ajuntament de Palamós es vol afanyar a urbanitzar en lloc d’esgotar terminis i vies per a la seva salvaguarda. 

És per això que Salvem la Pineda d’en Gori ha presentat a l’Ajuntament de Palamós una instància demanant suspendre i paralitzar els treballs d’urbanització i la tala de l’arbrat, i proves documentals relativa a l’acta de replanteig, llicència d’obres, adjudicació dels treballs, promotor de les obres de tala en execució. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com