Setembre 29, 2022
Per Nord-Estl Libertari
204 vistes

Paren l’ampliació de la granja l’Olivar de Palau-saverdera       

IAEDEN Salvem l’Empordà informa que es preveia incrementar el nombre de caps de bestiar dels 5172 a un total de 7200, construint dues noves naus 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Palau-saverdera (Serra de Rodes, Alt Empordà, comtat de Peralada) 29/09/2022.- IAEDEN Salvem l’Empordà, amb el títol Paren l’ampliació de la granja l’Olivar de Palau-saverdera, informa que es preveia incrementar el nombre de caps de bestiar dels 5172 a un total de 7200, construint dues noves naus. L’argument principal ha sigut la superació del llindar de no poder ampliar més del 20% de la superfície existent en data d’aprovació del Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, fet que ha provocat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona hagi emès informe desfavorable, essent aquest vinculant. A més d’aquest aspecte, des de l’entitat també vam argumentar altres problemes com: 

-. Mancança d’un informe que certifiqui que les noves instal·lacions no afectaran l’aqüífer protegit sobre el qual es situen i la no afectació a l’Espai Natural de Protecció Especial al situar-se el rec del Salt de l’Aigua a 15m de l’explotació i essent aquest tributari de la Reserva Integral d’Els Estanys. 

-. Incompliment del planejament municipal al superar el projecte de dos naus ramaderes extra el màxim d’un 5% de la superfície de les finques vinculades a l’explotació i essent la parcel·la més petita que mínim de superfície per fer-hi les naus. 

-. S’incompleix la normativa sanitària als situar una de les dues naus massa prop d’un camí. 

-. El tancament de les instal·lacions no és continu i únic, incomplint les directrius del Departament d’Agricultura. 

Atès el grau d’ampliació de caps de bestiar, el procediment ambiental no és correcte atès que s’ha de considerar una modificació d’autorització ambiental substancial. 

-. Mancança o incompliment de les directrius respecte l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), mancança del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes, el Sistema Integral de Gestió, la certificació de la formació mínima per part dels treballadors de la granja, l’avaluació de l’increment de demanda de recursos hídrics en una zona amb fort estrès hídric, certificació del compliment de les condicions de sanitat animal, el compliment de la reducció dels gasos d’efecte hivernacle del projecte. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com