Novembre 21, 2022
Per CGT Diputaci贸 De BCN
169 vistes

NOVETATS DE LA NEGOCIACI脫 COL路LECTIVA A LA DIPUTACI脫 (NOVEMBRE 2022)

Companyes, companys,

Us traslladem alguns apunts sobre les darreres novetats del decebedor cicle postpand猫mic de negociaci贸 col路lectiva que estem vivint a la Diputaci贸. Un cicle de negociaci贸 que, a m茅s, aventurem que no tindr脿 ja massa m茅s recorregut durant els propers mesos, at猫s que arribem a la finalitzaci贸 del mandat i el primer trimestre de l鈥檃ny vinent ser脿 de preparaci贸 de les noves eleccions sindicals.

S鈥檋an produ茂t darrerament reunions de Mesa General de Negociaci贸, tant de personal funcionari, com de mat猫ries comunes (d鈥檃questa segona Mesa recordeu que la Diba, CCOO i UGT mantenen exclosa la CGT: http://bit.ly/3EqYobH) els dies 21 d鈥檕ctubre, 2 i 18 de novembre.

Les mat猫ries que s鈥檋an tractat en les Meses a les quals la CGT hem assistit (les de personal funcionari) han estat:

  • Increment retributiu addicional del personal al servei del sector p煤blic per l鈥檃ny 2022
  • Jubilaci贸: criteris i procediment per a l鈥檃utoritzaci贸 del perllongament de la situaci贸 de servei actiu
  • Temes Xarxa Biblioteques Municipals

Tamb茅 tenim coneixement que, en abs猫ncia nostra, a la MGN de mat猫ries comunes s鈥檋a tractat sobre:

  • Calendari laboral 2023
  • Millora social per a la jubilaci贸 anticipada en cas de discapacitat

A banda, s鈥檋an celebrat tamb茅 durant aquest per铆ode reunions de car脿cter informatiu sobre la promoci贸 interna, i sobre el pressupost 2023 de la Diba i l鈥橭RGT, sobre diverses modificacions org脿niques, i hem continuat participant en les reunions presencials de la Comissi贸 de Revisi贸 i Reclassificaci贸 de llocs de treball, entre d鈥檃ltres.

INCREMENT RETRIBUTIU

Com ja sabeu, i en virtut d鈥檜n acord entre el Ministeri d鈥橦isenda i Funci贸 P煤blica amb CCOO i UGT, se鈥檔s aplicar脿 un increment addicional de sou aquest any 2022 d鈥檜n 1,5%, que se sumar脿 a l鈥檃ugment del 2% disposat pr猫viament a la Llei de Pressupostos Generals de l鈥橢stat (LPGE 2022) i que ja se鈥檔s ha estat repercutint en n貌mina durant aquest exercici. Aquest increment de l鈥1,5% va ser aprovat via Reial Decret-llei el 19 d鈥檕ctubre (http://bit.ly/3EO6aOe; article 23) i 茅s d鈥檃plicaci贸 a tots els empleats i empleades del sector p煤blic.

Aquest increment addicional de l鈥1,5% forma part de l鈥檈squema de revisi贸 salarial trianual (2022-2024) pactat, com hem dit, entre els sindicats majoritaris i el Ministeri, i dif贸s amb bombo i plateret per totes les corretges de transmissi贸 medi脿tiques afins al govern. La nostra valoraci贸 del mateix us la vam fer arribar el dia 7 d鈥檕ctubre (http://bit.ly/3EPUPgX) i ens reiterem en la mateixa:

鈥淓l pacte de rendes que el govern m茅s progressista de la hist貌ria i la seva ac貌lita burocr脿cia sindical ofereix al sector p煤blic 茅s un acord sobre increments salarials que no deixa lloc a cap dubte: Els empleats i empleades p煤bliques continuaran perdent poder adquisitiu, per貌 ara de forma accelerada. (鈥) les xifres s贸n, clarament, demolidores. Quan les previsions d鈥檌ncrement de l鈥橧PC per al 2022 s鈥檃propen al 10%, el Ministeri d鈥橦isenda ofereix un presumpte augment acumulat del 9,5% en tres anys (el qual, a m茅s, tampoc 茅s tal). (鈥) En definitiva, en tot just tres anys, i essent molt optimistes, es pot acumular una p猫rdua de poder adquisitiu a l鈥檈ntorn d鈥檜n 10%. Suposant sempre que es produeixi una reducci贸 progressiva de l鈥橧PC, quelcom dif铆cil de preveure tenint en compte les dades subjacents (鈥) Si no ens volem embolicar en previsions econ貌miques incertes, nom茅s hem d鈥檃nalitzar m铆nimament el que ha passat als darrers tretze anys 鈥搃ncloent-hi l鈥檃ctual- i comprovar la terrible p猫rdua acumulada de poder adquisitiu entre els empleats i empleades p煤bliques. Des d鈥檃quella hist貌rica baixada salarial del 5% del 2010, durant el govern Zapatero, fins a finals del present any 2022, la p猫rdua de poder adquisitiu acumulat estar脿 al voltant del 16,3%.鈥

Pel que ens han traslladat els RRHH de la Diputaci贸, la seva intenci贸 茅s aplicar aquest increment addicional de l鈥1,5%, amb l鈥檃bonament dels corresponents endarreriments, a la n貌mina d鈥檃quest mes de novembre, un cop el mateix hagi estat aprovat al Ple de la Diba que s鈥檋a de celebrar el proper dijous, dia 24.

JUBILACI脫 (1): PERLLONGAMENT DEL SERVEI ACTIU

Els antecedents sobre aquest assumpte us els vam explicar en el nostre comunicat del 5 de juliol (https://bit.ly/3fLJep4), en el qual d猫iem:

鈥淐om moltes ja sabeu, i continuant la din脿mica caracter铆stica de la Diba durant els 煤ltims temps, aquesta ha deixat sense efecte la regulaci贸 vigent fins ara de la jubilaci贸 volunt脿ria anticipada (incentivada) del personal al seu servei. Aquesta estava continguda en un annex de l鈥橝cord sobre l鈥檃provaci贸 del Pla d鈥橭rdenaci贸 de Recursos Humans de la Diputaci贸 subscrit a la MGNmc el desembre del 2017 i signat, aleshores, entre d鈥檃ltres sindicats, per la CGT (鈥) Es tracta de l鈥檈n猫sim cas d鈥檌ncompliment d鈥檜n acord de negociaci贸 col路lectiva a la Diba, quelcom que nosaltres considerem greu i que ens resistim a normalitzar. (鈥)

Vinculat amb la q眉esti贸 anterior, el Ple de la Diputaci贸 va aprovar un dictamen, en la seva sessi贸 d鈥檃bril, en el qual deixava sense efecte espec铆ficament la mesura de no autoritzaci贸 de cap prolongaci贸 de la perman猫ncia en servei actiu, continguda en l鈥檈smentat Pla d鈥橭rdenaci贸 (鈥), i emparava transit貌riament l鈥檃utoritzaci贸 de les mateixes fins al 31 de desembre d鈥檈nguany, mentre un Acord de negociaci贸 col路lectiva no estableixi la normativa concreta sobre el procediment. Ja us avancem que la CGT no ens plantegem signar cap acord en cap Mesa que suposi ratificar l鈥檃nul路laci贸 de l鈥檃ctual regulaci贸 de la jubilaci贸 anticipada a la Diputaci贸, anul路laci贸 amb la qual estem en desacord鈥

Els RRHH de la Diputaci贸 han plantejat en les darreres reunions de MGNpf una proposta d鈥檃cord sobre el procediment de prolongaci贸 de la perman猫ncia en servei actiu del personal funcionari m茅s enll脿 de l鈥檈dat de jubilaci贸 obligat貌ria, per a establir la normativa concreta del mateix a la qual f猫iem refer猫ncia. Per part nostra hem reiterat la nostra posici贸 de no signar res com a CGT que supos茅s validar com a sindicat que es deixi sense efecte all貌 pr猫viament acordat en relaci贸 a la jubilaci贸 a la Diputaci贸 el desembre del 2017. En la darrera sessi贸 negociadora sobre aquesta q眉esti贸, el dia 18 de novembre, cap dels 4 sindicats va donar la seva conformitat a la proposta finalista d鈥檃cord sobre aquesta mat猫ria presentada per RRHH, per la qual cosa 茅s d鈥檈sperar que la Diba aprovi la regulaci贸 pel seu compte, de forma unilateral. De totes maneres, tampoc descartem, i no ens sorprendria gens, que CCOO i UGT acabin signant l鈥檃cord, at猫s que tant els uns com els altres van traslladar que estaven 鈥渆vacuant consultes鈥 al respecte.

JUBILACI脫 (2): MILLORA SOCIAL EN CAS DE DISCAPACITAT

La q眉esti贸 dels incentius a la jubilaci贸 anticipada s鈥檋a tractat a la MGNmc, per tant, la Diba no ha perm猫s que la minoria sindical particip茅ssim en la negociaci贸 d鈥檃questa mat猫ria. Sobre aquest tema, ja hav铆em dit en el comunicat del 5 de juliol el seg眉ent:

鈥淭enim coneixement que hi ha sobre la taula, en seu de MGNmc, una proposta pendent d鈥檃cord relacionada amb aquesta anul路laci贸 dels incentius a la jubilaci贸 anticipada. Aquesta suposaria mantenir l鈥檌ncentiu, dins del sistema de millores socials, amb una indemnitzaci贸 a tant al莽at de 3.000 EUR, per貌 nom茅s per a aquelles persones que acreditin una discapacitat d鈥檃lmenys un 65%. Considerem que aix貌 茅s un peda莽, i que 鈥損er descomptat鈥 no soluciona realment el problema de fons, que no 茅s altre que aquesta din脿mica imposada d鈥檃bsoluta discrecionalitat de la Diputaci贸 a l鈥檋ora de decidir aplicar o deixar sense efecte els seus compromisos en seu negociadora amb la representaci贸 social.鈥

Finalment, en la reuni贸 de la MGNmc del passat 18 de novembre, CCOO, UGT i la Diba van subscriure l鈥鈥淎cord de la Mesa General de Negociaci贸 de mat猫ries comunes de la Diputaci贸 de Barcelona sobre la millora social per a la jubilaci贸 anticipada en cas de discapacitat鈥, en el sentit anteriorment esmentat. B脿sicament, el que fa l鈥檃cord 茅s donar carta de validesa, amb la conformitat dels dos sindicats signants, a l鈥檃nul路laci贸 de la regulaci贸 dels incentius a la jubilaci贸 anticipada, i per a 鈥渃ompensar鈥 aquesta estableix aprovar una millora social per a la jubilaci贸 anticipada en cas de discapacitat, inserida en el sistema de millores socials vigents a la Diputaci贸 i emparada en l鈥檃rt. 206 bis del Text Ref贸s de la Llei General de la Seguretat Social, TRLGSS (http://bit.ly/3u5r0Tr). En virtut d鈥檃questa, s鈥檈stableix una indemnitzaci贸 per jubilaci贸 anticipada 煤nicament i exclusivament als empleats i empleades que tinguin una discapacitat reconeguda, m茅s concretament d鈥檜n grau igual o superior al 65% (o 45% en determinats casos regulats reglament脿riament, segons l鈥檈smentat art. 206 bis TRLGSS). La indemnitzaci贸, en concepte de millora social, s鈥檈stableix en 3.000 EUR, i es fa efectiva a la darrera n貌mina de prestaci贸 de serveis de l鈥檈mpleat o empleada.

L鈥檃cord definitiu, que no altera substancialment all貌 que ja coneix铆em de les propostes pr猫vies, no modifica tampoc la nostra valoraci贸 al respecte. Constitueix b脿sicament un peda莽, i en cap cas es pot considerar que compensi adequadament l鈥檃nul路laci贸 dels incentius a la jubilaci贸 anticipada regulats en l鈥檃cord del 2017.

XARXA DE BIBLIOTEQUES

Aquest 茅s un dels 脿mbits de negociaci贸 que m茅s hem pugnat durant el present mandat per portar a la MGNpf, i finalment vam aconseguir que s鈥檌nclogu茅s en l鈥檕rdre del dia de la reuni贸 del 2 de novembre. El resultat, de moment, no pot ser m茅s decebedor. Malgrat que vam posar sobre la taula multitud de q眉estions pendents de resoldre que afecten les condicions de treball del personal de biblioteques, l鈥檃ctitud tant dels RRHH de la Diputaci贸 com de la Ger猫ncia va ser totalment evasiva, dedicant-se a tirar pilotes fora al llarg de tota la reuni贸 i posant fins i tot en dubte que la majoria de temes suscitats fossin mat猫ria de negociaci贸. En qualsevol cas, nosaltres continuarem insistint-hi en properes reunions, i instem a RRHH i a la Ger猫ncia de Biblioteques a inclinar-se per una actitud m茅s receptiva, perqu猫 tancar els ulls als conflictes mai no ha estat una bona estrat猫gia per a fer-los desapar猫ixer.

CALENDARI LABORAL 2023

CCOO i UGT han subscrit amb RRHH a la MGNmc el calendari laboral per a l鈥檃ny vinent. Un calendari que no cont茅 novetats respecte el dels anys anteriors, i en el qual es disposa un c貌mput anual de 1.568 hores de treball efectiu per al personal amb jornada general i 1.680 per al personal amb jornada especial de 37 hores i mitja. Els festius amb car脿cter retribu茂t seran els seg眉ents: 6 de gener, 7 i 10 d鈥檃bril, 1 de maig, 5 i 24 de juny, 15 d鈥檃gost, 11 i 25 de setembre, 12 d鈥檕ctubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre. El 24 de juny genera un dia de festa recuperable, en caure en dissabte.

Us seguirem informant. Salut!

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

21 de novembre del 2022

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.

.wordads-ad-wrapper {
display:none;
font: normal 11px Arial, sans-serif;
letter-spacing: 1px;
text-decoration: none;
width: 100%;
margin: 25px auto;
padding: 0;
}
.wordads-ad-title {
margin-bottom: 5px;
}
.wordads-ad-controls {
margin-top: 5px;
text-align: right;
}
.wordads-ad-controls span {
cursor: pointer;
}
.wordads-ad {
width: fit-content;
margin: 0 auto;
}

Advertisement
Configuraci贸 de la privacitat
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com