Octubre 12, 2021
Per Nord-Estl Libertari
196 vistes


Pilar Grangel Arrufat

Pilar Grangel Arrufat

El 19 d’octubre de 2018 es publicà que “el 19 d’octubre de 1893 neix a Castelló de la Plana la pedagoga racionalista i militant anarcosindicalista Maria del Pilar Grangel Arrufat –citat els llinatges sovint com Granjel i Arrufas–“. Ara tenim noves dades: el 12 d’octubre de 1893 –el certificat de defunció cita erròniament el 19 d’octubre de 1894– neix a Castelló de la Plana. I que va morir el 18 de març de 1987 a l’Amalon (Erau). 

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 12 d’octubre de 1893 –el certificat de defunció cita erròniament el 19 d’octubre de 1894– neix a Castelló de la Plana (Plana Alta) la pedagoga racionalista i militant anarcosindicalista Maria del Pilar Grangel Arrufat –citat els llinatges sovint com Granjel i Arrufas– 

En 1937 va substituir Áurea Cuadrado Castillón en la Casa de la Maternitat de Barcelona com a directora pedagògica durant la guerra, càrrec que va deixar per evacuar el juny de 1938 un grup d’infants a Seta via Perpinyà. Durant la Retirada de 1939 va marxa a l’exili, on va ser internada a diversos camps de concenració francesos, establint-se més endavant a Clarmont d’Erau 

Pilar Grangel Arrufat: El 12 d’octubre de 1893 –el certificat de defunció cita erròniament el 19 d’octubre de 1894– neix a Castelló de la Plana (Plana Alta, País Valencià) la pedagoga racionalista i militant anarcosindicalista Maria del Pilar Grangel Arrufat –citat els llinatges sovint com Granjel i Arrufas–. El seu pare es deia Francisco Grangel Bernad, jornaler, i Vicenta Arrufat Alambillaga.  

Instal·lada a Barcelona, va afiliar-se a la Secció de Mestres del Sindicat Únic de Professions Liberals (SUPL) de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT).  

Abans de la Guerra Civil va ser responsable amb el seu company, Joaquim Ferrer Álvaro (Ácrato Llull), de la racionalista Escola Pestalozzi a la barriada barcelonina de Sants i va dirigir l’escola del Sindicat del Ram d’Elaborar Fusta

Va substituir Áurea Cuadrado Castillón en la Casa de la Maternitat de Barcelona com a directora pedagògica durant la guerra, càrrec que va deixar per evacuar el juny de 1938 un grup d’infants a Seta (Erau, Occitània) via Perpinyà (Plana de Rosselló, Rosselló). 

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental i patí diversos camps de concentració, establerts pel Govern francès presidit pel primer ministre Édouard Daladier, establint-se més endavant a Clarmont d’Erau (Erau, Occitània). 

Pilar Grangel Arrufat va morir el 18 de març de 1987 a l’Amalon (Erau, Occitània). 

Per llegir la seva biografia

[https://nordestllibertari.blogspot.com/search?q=Pilar+Grangel+Arrufat]. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com