Març 1, 2023
Per Prendre La Paraula
2,057 vistes

Lo que passa
Jo que jorn i nit treballo
i amb l’infortuni batallo,
menyspreant ma joventut;
a missa no compareixo
i encar’ que a Déu beneeixo
lo món me diu: –Descregut!–

I en canvi el quebrat banquer
que es va quedar amb lo diner
arruïnant a molta gent;
com va a missa tot lo dia
amb capa d’hipocresia
lo món li diu: –Quin creient!–
[La Tramontana, número 520, 17 de juliol de 1891, pàgina 4]
Autor font: Blocs.mesvilaweb.cat