Octubre 10, 2021
Per Nord-Estl Libertari
196 vistes


Notícia sobre la conferència de Luis Buján Vilas apareguda en el periòdic tolosà "CNT" del 16 de febrer de 1958

Notícia sobre la conferència de Luis Buján Vilas apareguda en el periòdic tolosà CNT del 16 de febrer de 1958

El 10 de desembre de 2016 es publicà que “el 10 de desembre de 1910 neix a Santa Eugenia (Galícia) l’anarquista i anarcosindicalista Luis Buján Castiñeira“. Ara tenim més dades: es deia Luis Buján Vilas –algunes fonts citen erròniament el segon llinatge com Castiñeiras– i que neix el 10 d’octubre de 1910  

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 10 d’octubre –algunes fonts citen erròniament el 10 de desembre– de 1910 neix a Santa Eugenia (Ribeira, A Coruña,) l’anarquista i anarcosindicalista Luis Buján Vilas –algunes fonts citen erròniament el segon llinatge com Castiñeiras– 

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental 

onferenciant i col·laborador de premsa llibertària, durant la Transició s’afilià a la Federació Local de la CNT-AIT de Figueres, la qual representà en el V Congrés de la CNT de 1979, i més tard a la de Perpinyà 

Luis Buján Vilas: El 10 d’octubre –algunes fonts citen erròniament el 10 de desembre– de 1910 neix a Santa Eugenia (Ribeira, A Coruña, Galícia) l’anarquista i anarcosindicalista Luis Buján Vilas –algunes fonts citen erròniament el segon llinatge com Castiñeiras–. El seu pare es deia Manuel Buján i la seva mare, Manuela Vilas. Des de molt jove formà part de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT), de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) i del grup anarquista «Germinal» de A Coruña.  

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental. 

Després de la mort del dictador Francisco Franco, s’afilià a la Federació Local de la CNT-AIT de Figueres (la Garriga, Alt Empordà), la qual representà en el V Congrés de la CNT de 1979, i més tard a la de Perpinyà (Plana del Rosselló, Rosselló).  

Malat, Luis Buján Vilas va morir, després de patir cinc operacions, el 20 de juliol de 1988 a l’Hospital de Montalban (Llenguadoc, Occitània) –algunes fonts citen erròniament Perpinyà (Rosselló, Catalunya Nord)– i fou enterrat civilment. 

Per llegir la seva biografia: 

[https://nordestllibertari.blogspot.com/2016/12/memoria-proletaria-del-nord-est-el-10.html]. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com