Juliol 4, 2021
Per El Pratl Libertari
236 vistes


«Mentre certs titulars sostenen que la contaminació ha disminuït a les Zones de Baixes emissions (ZBE), altres per contra; conclouen que tot i la forta reducció de vehicles catalogats com a més contaminants, no s’ha registrat cap canvi apreciable. En parlem en aquest article».

L’establiment de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) ja va generar polèmica quan es va instaurar. En aquestes zones (que comprenen un àrea de més de 95 km2) es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants per a la protecció de les persones i el medi ambient. La seva entrada en vigor va obligar a que moltes persones haguessin desfer-se dels seus vehicles vells i comprar-ne de nous per adaptar-se a la nova normativa.

Aquest any s’ha publicat el primer informe del 2020 de mà de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i els medis de comunicació se n’han fet ressò amb titulars que poden generar confusió a l’hora d’entendre el informe en sí, ja que mentre alguns afirmen que la contaminació ha disminuït altres conclouen que les zones ZBE no han comportat un canvi apreciable en els nivells de NO2 del aire. Davant d’aquestes informacions contradictòries algunes persones es pregunten: Ens han fet canviar el cotxe per no res?

Abans de destacar les dades principals d’aquest document, s’ha de puntualitzar un fet que es deixa ben clar en el mateix: s’ha de tenir en compte que “la pandèmia interfereix en l’avaluació de l’impacte de la ZBE sobre la mobilitat i la qualitat de l’aire” i per tant, segons l’informe, “Serà objectiu del proper informe estimar quin és l’impacte en la qualitat de l’aire atribuïble a la ZBE i quina és la millora en salut atribuïble”. És a dir, que la pandèmia i els confinaments (el total i els parcials) han donat lloc a unes dades esbiaixades no comparables amb els valors de referència abans de la pandèmia, de manera que els resultats del pròxim informe podran donar més llum a l’efecte de les zones ZBE sobre la qualitat de l’aire que aquest primer.

Tenint en compte doncs que les dades obtingudes reflecteixen principalment l’evolució dels vehicles i de la contaminació durant el 2020 sense que la seva comparativa amb anys anteriors suposi conclusiva per determinar si les zones ZBE han marcat una reducció de la contaminació, passem a detallar les conclusions de l’informe.

Conclusions de l’informe

· La reducció de vehicles sense el distintiu ambiental ha estat del 50% a la ciutat de Barcelona i del 40% a la resta de la ZBE

· Es detecta una reducció marcada dels vehicles sense distintiu sancionables a partir del setembre, quan entren en vigor les sancions, suposant un 70% a Barcelona i un 60% a la resta de zones.

· Els nivells de NO2 han estat més baixos dels habituals “per les dràstiques reduccions de mobilitat per la pandèmia del COVID-19”.

· Durant el confinament total, la reducció de NO2 respecte anys anteriors va ser més dràstica a l’àrea ZBE que a zones externes de control.

· L’entrada en vigor de les sancions per a zones ZBE no suposen un canvi mesurable de les concentracions de NO2 respecte a zones de control.

· “Calen dades a més llarg termini per poder analitzar la influència de la ZBE sobre la qualitat de l’aire, especialment en un context excepcional per la COVID-19 on els patrons de mobilitat no són els habituals. A més, durant el 2021 s’ampliarà els vehicles sancionables dins la ZBE (en moratòria durant el 2020), pel que l’impacte esperat de la intervenció també serà major durant el 2021.”

Per la seva part, organitzacions socials com la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) o la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, han estat demanant coherència a les administracions des de que es va iniciar la implantació de la ZBE. En aquest sentit demanen una aposta clara vers la lluita contra la contaminació i el clima, com aturar les ampliacions viàries o actuar en la reducció d’altres focus de contaminació com el port i l’aeroport. Assenyalen que aquestes son, realment, les principals fonts de contaminació a Barcelona.

La FAVB i les entitats agrupades en la plataforma alertaven igualment que la ZBE tenia la “contrapartida” d’accelerar la renovació del parc de vehicles per sobre de la taxa de reemplaçament natural” convertint-se així amb un nou pla Renove per fases que castigava especialment les famílies de rentes més baixes i amb menys poder adquisitiu. També demanaven que s’evolucionés “ràpidament” cap a l’aplicació d’una taxa d’anticontaminació, o peatge urbà, per disminuir el nombre de vehicles que circulen per Barcelona.
Autor font: Elpratllibertari.cat