Març 14, 2023
Per CNT Vallès Oriental
2,136 vistes

A continuació et presentem algunes de les principals dades recollides per aquest 8M.

TREBALL

BRETXA SALARIAL

La bretxa salarial de gènere a l’estat espanyol és del 21%.

ATUR

Les dones son el 58% de la població desocupada. L’atur augmenta entre les dones i aquesta tendència es cronifica.

SALARIS BAIXOS

La taxa de dones amb salaris baixos duplica a la dels homes. A més, els sectors amb salaris més baixos estan altament feminitzats.

TEMPORALITAT

Les dones treballadores tenen un 6% menys de contractes indefinits que els homes.

TEMPS PARCIAL

Gairebé el 25% de les dones treballadores tenen jornades a temps parcial, enfront el 8% dels homes.

CURES

Es calcula que a l’estat espanyol hi uns 5 milions de dones que exerceixen de cuidadores de manera no remunerada. 8 de cada 10 cuidadores a Espanya són dones.

SALUT

BIAIX DE GÈNERE

Infravaloració de la patologia femenina, valoració de la dona únicament com a ésser reproductiu, sobreprescripció de tractaments ansiolítics i antidepressius, estudis clínics androcèntrics…

ACCÉS ALS SERVEIS SANITARIS

El fet de ser dona aguditza les desigualtats de la pobresa, ocasionant majors dificultats que els homes per a l’accés a qualsevol servei sanitari. Per exemple, a la meitat de les dones en situació de pobresa no se’ls ha practicat mai una mamografia.

QUALITAT DE VIDA

 • Les dones gaudeixen de menys anys de vida saludable a partir dels 65 anys en relació a l’esperança de vida total (52% vs 63%).
 • Tenen més prevalença de limitacions en les activitats bàsiques diàries a causa de problemes de salut als 65 anys (47% vs 36%).
 • Dediquen menys temps a activitats físiques fora de la feina al llarg de la vida.

FEMINICIDIS I AGRESSIONS

1.191 víctimes mortals per violència masclista, 49 menors assassinats i 390 orfes des del gener de 2003 fins el març de 2023.

2.008.514 denúncies per violència masclista des del gener de 2009 fins el setembre de 2022.

EDUCACIÓ I CIÈNCIA

EN L’ÀMBIT MUNDIAL

 • A tot el món hi ha 118,5 milions de dones que no han tingut mai accés a l’educació.
 • Les dones representen gairebé dos terços de la població adulta analfabeta.

MÉS FORMACIÓ PERÒ MÉS PRECARIETAT

 • En l’àmbit estatal, el percentatge de dones graduades en educació superior és d’un 54,1%, mentre que els homes representen un 49,5%.
 • La població catalana amb estudis terciaris està altament feminitzada (60,5%).
 • A Catalunya, l’abandonament prematur és més alt en homes (19,5% vs 14%), igual que a l’estat espanyol.

ESTUDIS STEM (Ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)

 • Només un 12,% de les graduades en estudis STEM son dones a l’estat espanyol.
 • En el mateix àmbit territorial, només el 16% de les professionals de l’àmbit SETM són dones.
 • Només el 0,7% de les adolescents estan interessades a estudiar un grau relacionat amb les tecnologies digitals, davant del 7% dels homes.

Secretaria de Comunicació

CNT Vallès Oriental

Dades extretes de l’Institut Nacional d’Estadística, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, Idescat, WGH Spain, Xarxa Europea d’Acció contra la Pobresa, Universitat Rovira i Virgili, Ministeri d’Igualtat, UNESCO i l’Institut de Ciències de l’Educació.
Autor font: Granollers.cnt.es