Abril 30, 2021
Per CGT Diputació De BCN
236 vistes

LES BIBLIOTEQUES EN TEMPS DE PANDÈMIA

Companyes, companys,

Portem més d’un any de crisi sanitària i, després d’aquest temps, creiem que es pot afirmar que el personal de biblios pateix una situació crítica a causa d’una gestió per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques que no podem qualificar d’altra manera que com a nefasta. No ens enganyem, la situació abans de la pandèmia ja no era precisament idíl·lica. Les biblioteques sempre han patit unes mancances endèmiques (manca crònica de personal, incompliment dels convenis amb els ajuntaments, mala gestió dels recursos humans), però aquestes s’han agreujat amb la situació de crisi sanitària. Ja vam començar malament. El dia que es va anunciar que el personal de la Diputació amb persones dependents s’havia de quedar a casa, el 12 de març del 2020, a la Gerent li va semblar que això no s’aplicava al personal de les biblioteques. A la reunió d’urgència que es va convocar aleshores a Minerva per l’imminent declaració del primer estat d’alarma la CGT va haver d’alertar que la Gerent no informava correctament d’aquest dret al personal de la Gerència ni de la XBM.

Així, doncs, la gestió de recursos humans a les biblioteques en el context de pandèmia ja va ser desastrosa des del principi, i hem vist que en el decurs d’aquest any no ha millorat pas gaire, per no dir gens. Sostenim que hi ha una manca de suport per part de la Gerència envers el personal de les biblioteques. Davant d’un incompliment del nostre Protocol relatiu a la COVID per part d’un ajuntament, la Gerent no hauria de fer altra cosa que recolzar al personal de la XBM que n’exigeix el compliment. Tot apunta a què la Gerent creu que els protocols i els acords que s’apliquen al personal de la Diputació no són d’aplicació al personal de les biblioteques, que el personal de la XBM viu en alguna mena d’illot particular en el qual no cal executar les regulacions que són vigents per al conjunt de la nostra plantilla.

Entenem la particularitat que suposa el fet que a les biblios hi hagi personal de dues administracions amb Convenis/Acords sobre condicions de treball diferents i, per tant, drets i regulacions diferenciades, però això no pot ser en cap cas excusa per deixar a les bibliotecàries que formen part de la nostra plantilla a la lliure disposició de les decisions, sovint arbitràries, dels regidors municipals. Els polítics volen que les biblioteques obrin el màxim d’hores, sense substituir el seu personal, sense les mesures de seguretat adequades i, si pot ser, a costa dels drets de les treballadores de la Diputació que presten aquest servei. La Gerent hauria de respondre per escrit de manera més contundent a aquestes demandes i defensar al personal de la XBM quan es donen aquestes situacions.A més a més, ens sorprèn que no tingui cap inconvenient en dir que el personal d’algunes biblioteques fa més de 7,5 hores si és absolutament necessari per a la prestació del servei, com ho va feren la reunió del 16 d’abril del Comitè de Seguretat i Salut, davant dels representants sindicals presents. Les biblioteques no estan considerades com a servei essencial i el personal en cap cas no hauria de treballar més de les 7,5 hores establertes en el nostre Protocol. Tanmateix, tenim constància que hi ha almenys tres biblioteques de la XBM amb treballadores que fan jornades de 10 hores, sense que la Gerència ni la Diputació posin cap pega al respecte.

Les consultes que ens feu arribar molts companys i companyes ens porten a constatar que la Gerència prefereix no enfrontar-se amb els ajuntaments, els quals –com totes sabem– són els que conformen l’entramat de la mateixa Corporació. Quan un regidor es queixa d’alguna directora, la Gerent ha agafat l’hàbit de tornar la trucada i posar en dubte la feina i els drets d’aquesta treballadora, en comptes de donar-li suport. Ens consta que molts ajuntaments, ja abans de la pandèmia, incomplien en molts aspectes els convenis signats amb la Diputació, no mantenien la seguretat dels edificis, no aportaven el personal recomanat als estàndards i no substituïen al personal de baixa. No és ingenu pensar que en temps de pandèmia dedicaran més pressupost i atenció a les biblioteques? És evident que sí, és totalment ingenu pensar això, i els fets ho demostren.

Al personal de les biblioteques ens agrada la nostra feina, que té un important component vocacional, i ens hi dediquem plenament. Però considerem, i així us ho traslladem, que hem de canviar aquesta actitud de “voluntariat” que tot sovint tenim, per sumar-hi també una actitud de reivindicació i defensa dels nostres drets laborals. La nostra salut física i mental està en joc. No ens podem prendre les indicacions de la Gerent com si fossin la bíblia en vers. Posem-les sempre en quarantena i sobretot, demanem respostes a tot per escrit, perquè les paraules se les endú el vent, especialment en aquesta casa. Recordeu que si patiu símptomes continuats d’estrès i angoixa a causa del desenvolupament de la vostra feina teniu el dret a protegir la vostra salut i sol·licitar la tramitació d’una baixa mèdica per motius laborals (contingències professionals). Heu d’anar als dispensaris de la Corporació, que us derivaran a la Mútua. No heu de redactar vosaltres, personalment, cap informe.

La situació de la ja actualment precària plantilla de la XBM s’agreuja, a més, amb el nou sistema de crida del personal de les borses de treball que la Diputació està implementant, i sobre el qual vam informar a tothom fa uns dies (en aquest comunicat: https://bit.ly/2R7d6j6). Ara, i en aplicació d’aquest més que discutible nou sistema, la vostra posició a la borsa variarà únicament i exclusivament en funció dels dies treballats, sense que s’hi apliqui cap altre criteri. A totes aquelles companyes i companys que esteu en borses, us animem a reclamar per escrit la informació sobre quina posició de la borsa ocupeu a l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació de la Diba (i, en concret, al correu de la persona que és la referent tècnic en aquesta matèria: [email protected]; amb còpia a la Paqui Manjón). Hi teniu dret.

Com sabeu, hem reclamat a la Corporació que les hores de teletreball s’incloguin al control horari (us en vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/3vrGP5j), que el personal de les biblioteques que treballi a torns sigui inclòs a la Comissió de Planilles per a fer seguiment de les incidències, i que el personal de la XBM es pugui acollir també a la regulació del teletreball. La Diputació ara es dedica a donar llargues sobre tot això, i no contesta aquests correus (des de fa dos mesos!). Però nosaltres seguirem insistint-hi. A la Secció Sindical de la CGT creiem fermament que les biblioteques són un servei indispensable per a la ciutadania però també que aquest de cap manera no es pot estar prestant en condicions que van en detriment dels drets de les treballadores.

Recordeu que teniu disponible al nostre blog tota la informació que anem generant sobre la problemàtica del personal de la XBM, la qual esperem que us sigui d’utilitat:

https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

https://cgtdiba.wordpress.com/category/biblioteques/

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Comissió de Biblioteques

30 d’abril del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Més info:

“La falta de personal i de manteniment desllueixen les biblioteques catalanes”, publicat al setmanari El Triangle, el 20/04/2021: 1 i 2.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com