Octubre 4, 2021
Per Nord-Estl Libertari
990 vistes

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries suspèn durant un any les llicències per a parcs eòlics i solars agrícoles al municipi 

El Consistori també atura les vinculades amb el joc i les apostes 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Castelló d’Empúries (Alt Empordà, comtat de Peralada) 04/10/2021.- Llegim al portal El Gerió Digital que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Alt Empordà, comtat de Peralada) ha resolt durant el ple municipal de dijous passat suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències per a la construcció de parcs solars agrícoles al municipi. 

En aquest sentit, el Consistori assegura que té la voluntat de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions d’energia solar i eòlica tenint en consideració l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, però amb la condició que siguin compatibles amb la preservació del sol no urbanitzable, especialment pel que fa a zones on es desenvolupen activitats del sector primari o que requereixen la màxima protecció com és el cas de les zones incloses dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Així doncs, quedaran suspeses les llicències que fan referència a aquestes activitats pendents de l’estudi que s’ha encomanat als serveis tècnics municipals per tal de definir la ubicació més idònia, en sòl no urbanitzable, per als usos de parcs solars i eòlics, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum. 

D’altra banda, el ple també ha donat llum verda a la suspensió, també per un període d’un any, de les llicències per a usos recreatius especialment els vinculats als jocs i les apostes. La mesura inclou bingos, casinos, sales de jocs i locals d’apostes.  

El Consistori també vol estudiar la implantació més “idònia” d’establiments recreatius a través de la modificació del POUM.  
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com