Novembre 22, 2020
Per CGT Sabadell
355 vistes


RECLAMEM A L’EMPRESA ACCENT SOCIAL QUE GARANTEIXI UNA
ADEQUADA PROTECCIÓ DE LES SEVES TREBALLADORES PER EVITAR TRANSMISSIONS ALS
COL·LECTIUS MÉS FEBLES
La falta de mascaretes, guants, bates i gel
desinfectant suficients al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) a Sabadell ha
estat constant. Així com la desinformació ha estat la tònica per part de
l’empresa. Des de l’extensió de l’epidèmia les treballadores han reclamat
mesures de protecció adequades i la reducció dels serveis als mínims
indispensables per minimitzar el risc de contagi. 
L’empresa finalment ha hagut d’afrontar la situació,
com es reclamava des de la CGT i ha aplicat una reducció de serveis. Així i tot, es continuen produint mancances en
els equips de protecció individual. Davant la inexistència de tests que
confirmin o descartin casos d’infecció, s’envia les treballadores sense els
equips de protecció adequats.
La CGT reclama a l’Ajuntament que s’asseguri que les
treballadores del SAD tenen els mitjans per fer la seva feina amb la protecció
adequada o cancel·li de manera immediata el contracte amb Accent Social

(empresa de Florentino Pérez) si aquesta no proporciona els mitjans de
protecció a les treballadores
Darrerament, la secció sindical de l’Ajuntament de
Sabadell de la COS ha exigit al Comitè de Seguretat i Salut equips de protecció
individual i higiene (coneguts com a EPIs)  i s´està fent un seguiment
exhaustiu per tal que les treballadores no es trobin desprotegides. Així
mateix, s’ha mantingut un estret contacte amb les treballadores del SAD
anterior a la situació d’emergència sanitària i cada irregularitat i situació
d’indefensió de la plantilla del SAD en qualsevol context ha estat denunciada
públicament i així ho continuarà essent.
Respecte a les declaracions de la UGT en defensa de
l’actuació de l’Ajuntament i de l’empresa i atacant la secció sindical de la
CGT a Accent Social a Ràdio Sabadell, no direm res més que nosaltres prenem
partit per la protecció de la salut de les usuàries i les treballadores, sempre
i contra qui faci falta. 
Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD) podem arribar a ser les transmissores involuntàries cap a un col·lectiu
que està en una situació de risc, si no fan la seva feina amb totes les
garanties de seguretat.
Cal protegir aquests col·lectius vulnerables dotant a les seves cuidadores de tots els materials necessaris i
d’un sol ús que siguin necessaris per no posar en risc la salut d’aquestes
persones  ja de per si fràgils.
Per tant, des de la CGT i la COS protegirem a les
treballadores per protegir als col·lectius més vulnerables.
Secció sindical de CGT a Accent Social i COS VallèsAutor font: Cgt-sabadell.blogspot.com