Desembre 22, 2020
Per El Pratl Libertari
200 vistes


«De quedar demostrat el caràcter metropolità en instàncies judicials, es podria declarar la nul·litat del Prat Nord».

La plataforma ecologista Ni un pam de terra‘ ha presentat unes al·legacions complementàries a l’aprovació inicial i provisional de la Modificació del Pla General Metropolita (MPGM) en l’àmbit estació-Seda-Paperera. El seu plantejament segueix la sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul el Pla Gran Via-Hospitalet per ser una qüestió de competència de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) a través del Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità.

Segons les al·legacions de Ni un pam de terra, l’aprovació inicial de la MPGM en l’àmbit estació-Seda-Paperera s’hauria d’incloure dins del PDU metropolità i la competència de l’aprovació inicial i provisional correspondria a l’AMB i no a l’Ajuntament. Els motius que al·leguen per a situar la competència en l’AMB és que el projecte del Prat Nord té un caràcter supramunicipal. Per exemple, té una qualificació de Centre Direccional en el Pla General Metropolità. En diferents documents del Consorci Eixample Nord, la zona es descriu com un pol metropolità que formaria part de l’eix Gran Via-Aeroport, un trajecte que uneix aquesta infraestructura amb la ciutat de Barcelona. Els habitatges que s’hi volen construir també obeeixen a la demanda residencial del conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona.

____________________________________________________________

Informació relacionada:

La victòria contra el PDU Gran Via de l’Hospitalet impulsa les lluites veïnals i ecologistes del Baix Llobregat

La pressió veïnal aconsegueix aturar la construcció de 26 gratacels i la destrucció del darrer espai agrícola de l’Hospitalet de Llobregat

Què podem fer per protegir les zones agrícoles al voltant de les grans ciutats?
Autor font: Elpratllibertari.cat