Gener 5, 2022
Per Nord-Estl Libertari
288 vistes


La Jonquera regularà amb un pla els parcs eòlics en sòl no urbanitzable 

L’Ajuntament ha posat a licitació la redacció per 54.000 euros  

El municipi està afectat per almenys tres projectes d’empreses eòliques 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL La Jonquera (Albera, Alt Empordà, vescomtat de Rocabertí, comtat de Peralada) 05/01/2022.- Llegim al Diari de Girona que l’Ajuntament de la Jonquera (Albera, Alt Empordà, vescomtat de Rocabertí, comtat de Peralada) va posar a licitació el mes passat la redacció d’un pla especial urbanístic que regularà les condicions d’implantació dels parcs eòlics al seu terme en sòl no urbanitzable. Surt a licitació per 54.000 euros i no s’ha portat a terme des dels serveis municipals perquè es tracta d’un tema molt específic. Pretén regular amb criteris sostenibles els parcs, 

El terme de la Jonquera està afectat per almenys tres dels projectes que estan en tràmit de la quinzena que estan previstos a l’Alt Empordà. 

Ponència d’Energies renovables ha considerat viables diversos projectes, un d’ells de deu aerogeneradors de fins a 49MW i que en aquest cas l’ajuntament de la Jonquera ha recorregut. És el projecte Galatea

Però al mateix terme se’n projecte d’altres com dotze molins entre Cantallops i la Jonquera de l’empresa Hélice Energy (l’Hèlix I) amb 33,6 MW i que també ha presentat a la mateixa zona el projecte Hèlix II. 

Fa un parell de mesos, Green Power España va presentar a la Jonquera el projecte Parc Eòlic Galatea. L’empresa sosté que cobriria el consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l’Alt Empordà i que evitaria l’emissió de 116 mil tones anuals de CO2 a l’atmosfera. 

Són només tres dels molts projectes que es presenten amb els ulls posats a l’Alt Empordà i que malgrat la Ponència d’Energies Renovables hi doni o no el vistiplau rebutgen associacions, entitats i ajuntaments el territori per l’impacte en els espais naturals on es projecte i en una comarca on el seu paisatge és un gran valor de cara al turisme, un dels seus motors econòmics. L’aparició de nombrosos projectes també ha fet sorgir plataformes de veïns i entitats. 

Regular els parcs 

L’interès de les empreses que impulsen l’energia eòlica per la Jonquera no és nou, des de fa dècades s’han anat presentant projectes i els diferents ajuntaments han treballat amb altres administracions per tal d’intentar regular-ho. 

Ara es fa un pas més i s’ha posat a concurs la licitació d’un pla especial. Aquest està previst al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per tal de regular les condicions d’implantació dels parcs eòlics en sòl no urbanitzable. 

Segons el plec de condicions de l’Ajuntament de la Jonquera «ha de ser l’instrument que defineixi el model de producció d’energia eòlica en sintonia amb els principis de sostenibilitat i de respecte al medi que s’estan establint actualment en gran part dels països europeus». 

Integració paisatgística 

El pla regularà les condicions d’implantació sota les directrius de sostenibilitat ambiental i d’integració paisatgística, tot dins el marc actual de crisi energètica i emergència climàtica. 

«No és possible encomanar les tasques d’elaboració d’aquest Pla especial urbanístic als serveis tècnics municipals atesa l’especificitat del treball a realitzar, pel que es proposa licitar els serveis descrits en aquest plec», s’especifica. 

L’àmbit d’estudi serà el sòl no urbanitzable, especialment les zones que no tenen especial protecció i que corresponen a la clau 12 (zona de protecció forestal) i clau 13 (zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic. 

El termini d’execució serà de tres mesos per a la fase de diagnosi i un mes per a l’aprovació inicial. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com