Desembre 9, 2020
Per Nord-Estl Libertari
381 vistes


La contaminaci贸 es redueix un 42,46% a la ciutat de Girona durant la pand猫mia de covid-19 

Les restriccions de mobilitat i el confinament han comportat aquesta reducci贸 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Girona (Giron猫s, comtat de Girona) 09/12/2020.- Llegim al portal Geri贸 Digital que la contaminaci贸 atmosf猫rica a Girona ha disminu茂t un 42,46% aquest 2020 durant la pand猫mia del coronavirus-19, respecte a l’any passat, a causa de les restriccions de mobilitat que s’han aplicat.  

Concretament, la mitjana de di貌xid de nitrogen (NO2) entre el 14 de mar莽 i el 22 de novembre de 2020 va ser de 14,96 碌g/m3; mentre que el 2019 la xifra se situava a 26 碌g/m3. El valor l铆mit d’aquest contaminant, indicador de la contaminaci贸 atmosf猫rica causada pel tr脿nsit, 茅s de 40 碌g/m3. Aquestes s贸n dades que l’Ajuntament de Girona ha obtingut de l’estaci贸 autom脿tica que la Generalitat de Catalunya t茅 situada a l’Escola Municipal de M煤sica de Girona. 

Un altre dels indicadors que determina la qualitat de l’aire, les part铆cules en suspensi贸 de menys de 10 micres (PM10), tamb茅 registra una reducci贸 de la contaminaci贸 del 20,60% respecte l’any anterior (passant d’una mitjana de 23,12 碌g/m3 el 2019, a 18,36 碌g/m3 aquest 2020 durant la pand猫mia). El valor l铆mit de les PM10 茅s de 50 碌g/m3. 

El tr脿nsit 茅s la principal font de contaminaci贸 de la ciutat, i aquest 茅s un motiu m茅s pel qual ens decantem cada vegada m茅s pels mitjans de transport sostenible per fer despla莽aments dins de la ciutat de Girona. A m茅s, hem instal路lat nous sensors per tenir molta m茅s informaci贸 i dades, que despr茅s tamb茅 podrem utilitzar per definir les millores pol铆tiques que podem tirar endavant per tenir un aire net tot l’any“, ha afirmat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Mart铆 Ter茅s. 

Cal destacar, que en general, la ciutat de Girona presenta una bona qualitat de l’aire la major part de l’any. Es poden produir algunes superacions puntuals de di貌xid de nitrogen, en punts concrets de la ciutat on hi ha un alt volum de tr脿nsit, i de part铆cules en suspensi贸, durant la intrusi贸 de pols africana a l’atmosfera, per貌 en general la situaci贸 geogr脿fica de Girona fa que hi hagi una bona dispersi贸 de contaminants i que es mantingui, la major part de l’any, dins dels l铆mits establerts per normativa. 

Aquest any, amb el confinament i les restriccions de mobilitat, la qualitat de l’aire ha millorat respecte el 2019. Les dades mostren una disminuci贸 dels nivells de di貌xid de nitrogen i de part铆cules en suspensi贸  a partir del mes de mar莽. A l’abril 茅s quan es va assolir una major reducci贸 de NO2 (un 60%), ja que va ser aquell mes quan m茅s es va reduir la circulaci贸 de vehicles, en concret un 72%. I, en canvi, el mes de juliol va ser quan m茅s van disminuir les PM10 (un 36,86%) respecte l’any anterior.  

Pel que fa a les diferents fases de restriccions, s’observa que durant el confinament total de la primera onada, entre el 14 de mar莽 i el 26 d’abril, es va produir una reducci贸 del 59% dels nivells de NO2 i del 19% de PM10 respecte al mateix per铆ode de l’any 2019. A partir del 27 d’abril i fins el 21 de juny, amb el desconfinament per fases, es va produir una reducci贸 del 51% en di貌xid de nitrogen i del 22% en part铆cules en suspensi贸. A partir del 22 de juny, tot i la finalitzaci贸 de l’estat d’alarma, la flexibilitzaci贸 de les mesures restrictives i l’inici del per铆ode estival, es va mantenir la tend猫ncia a la baixa respecte el mateix per铆ode del 2019, amb una reducci贸 del 26% en NO2 i del 16% en PM10. 

Finalment, en aquesta segona onada, del 14 de setembre al 22 de novembre, els nivells de NO2presenten una reducci贸 del 18%. Pel que fa als nivells de PM10 s贸n molt similars als obtinguts el mateix per铆ode del 2019, ja que els dies 21 i 22 d’octubre, la Generalitat de Catalunya va declarar un “Episodi ambiental de contaminaci贸 per PM10” a tot el territori catal脿, degut a la intrusi贸 de pols africana a l’atmosfera. Aquest fet va comportar superacions puntuals del valor l铆mit de PM10 (50 碌g/m3) a la ciutat de Girona que van fer augmentar la mitjana del per铆ode. 

Instal路laci贸 de quatre sensors municipals 

Per tal de millorar l’obtenci贸 de dades sobre la qualitat de l’aire, l’Ajuntament de Girona ha instal路lat quatre sensors municipals a la ciutat com a prova pilot. Estan ancorats a fanals ja existents i es troben, concretament, a la pla莽a del Marqu猫s de Camps, a la pla莽a de N煤ria Ter茅s i Bonet, a la pla莽a de l’Hospital i a l’encreuament entre el carrer de Reggio Emilia i el carrer del riu Cardener. Si el sistema dona bons resultat, est脿 previst estendre’l per tota la ciutat. 

Els sensors permeten saber dades com la temperatura, la humitat relativa, la pressi贸 atmosf猫rica, el soroll ambiental i els nivells de di貌xid de nitrogen, d’oz贸, de les part铆cules en suspensi贸, de mon貌xid de nitrogen i de mon貌xid de carb贸. Gr脿cies a aquest sistema es podr脿 integrar tota la informaci贸 directament a la plataforma anal铆tica municipal i abaratir la despesa de gesti贸 i manteniment. 

Est脿 previst que, en els pr貌xims mesos, tota aquesta informaci贸 estigui disponible per a la ciutadania. A trav茅s d’una plataforma oberta a tothom, els ve茂ns i ve茂nes podran consultar a temps real l’estat de l’aire de Girona. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Girona continua realitzant el seguiment de la qualitat de l’aire en diversos punts de la ciutat a trav茅s d’una xarxa semi-permanent de mesura de di貌xid de nitrogen (NO2), mitjan莽ant tubs passius del tipus Palmes. Aquest m猫tode est脿 establert com a m猫tode indicatiu segons la Directiva 1999/30/EC
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com