Novembre 27, 2020
Per Revista Catalunya
298 vistes


脌lex Tisminetzky. Advocat laboralista i afiliat a CGT

Una breu explicaci贸 del complex m贸n normatiu de les conting猫ncies de les Incapacitats Temporals derivades del Covid-19

El sistema normatiu de les Incapacitats Temporals mai s鈥檋a caracteritzat per la seva senzillesa i claredat, per貌 amb la crisis sanit脿ria del coronavirus s鈥檋a complicat de forma alarmant. Intentarem fer-ne un resum prou esquem脿tic malgrat la seva complexitat legal. 

Baixes comunes i professionals

Les incapacitats Temporals poden ser, en s铆ntesi, derivades de Malaltia Comuna (sense relaci贸 amb la feina) o de conting猫ncies professionals (causades per la relaci贸 laboral). El fet de que una baixa sigui declarada comuna o professional t茅 m煤ltiples efectes, entre els que podem destacar:

鈥 Les baixes professionals es perceben des del primer dia despr茅s de la baixa, mentre que (si no hi ha cap complement per acord amb l鈥檈mpresa) en les comunes els tres primers dies no es perceben, iniciant el pagament el quart dia.

鈥 En les baixes professionals s鈥檃bona el 75% del salari, mentre que en les baixes comunes del quart al vint猫 dia es percep nom茅s el 60%, i a partir del 21猫 dia es percep el 75%.

鈥 En les baixes comunes el 芦control禄 (les altes) 茅s dels metges de fam铆lia de l鈥橧CS, mentre que en les Incapacitats Temporals professionals s贸n les M煤tues les que poden donar l鈥檃lta.

鈥 Les baixes professionals poden donar lloc a responsabilitats de l鈥檈mpresa, si ha estat alguna infracci贸 preventiva empresarial la que ha causat la malaltia o accident, mentre que en la baixa comuna, al no tenir relaci贸 amb la feina, no se li pot reclamar cap responsabilitat a l鈥檈mpresa.

鈥 Les baixes comunes tenen com a requisit comptar amb un m铆nim de cotitzaci贸, mentre que si 茅s professional no cal cap per铆ode cotitzat anterior.

Incapacitat Temporal pel COVID-19 芦comuna禄 assimilada a Accident de Treball 

Nom茅s iniciar-se l鈥檈stat d鈥檃larma es va aprovar la creaci贸 d鈥檜na nova figura legal (que no existia anteriorment), la 芦Incapacitat Temporal assimilada a Accident de Treball en els per铆odes d鈥檃茂llament o contagi pel COVID-19禄 (RD Llei 6/2020, de 10 de mar莽); en s铆ntesi, aquesta norma creava una baixa formalment 芦comuna禄 (gestionada pels metges de la Seguretat Social i sense relaci贸 amb la feina) per貌 calculada en el pagament com a prestaci贸 com si fos Accident de Treball. Per tant, es crea una nova Incapacitat Temporal pels treballadors a茂llats o contagiats pel coronavirus, que 茅s comuna (no t茅 relaci贸 amb la feina, el contagi s鈥檋a donat en un espai personal del treballador extern al treball) per貌 es paga com si fos professional. 

Si tinc la baixa per coronavirus pagada com si fos Accident de Treball, 茅s 芦professional禄 a totes els efectes?

No. La Incapacitat Temporal en els per铆odes d鈥檃茂llament o contagi pel COVID-19 est脿 煤nicament assimilada a l鈥橝ccident de Treball en la prestaci贸 (el c脿lcul de l鈥檃bonament 茅s id猫ntic a una baixa professional), per貌 no es considerada Accident de Treball, restant formalment com a derivada de Malaltia Comuna (l鈥檃lta la dona el metge de fam铆lia i es considera que el contagi 茅s ali猫 a la feina).  

Aquesta distinci贸 t茅 m煤ltiples efectes, i entre d鈥檃ltres podem destacar: 

1.- El treballador no percep els complements establerts a Convenis Col路lectius fins al 100% de les baixes professionals. M煤ltiples convenis i acords obliguen a l鈥檈mpresa a complementar fins al 100% del salari durant les baixes professionals, que no es perceben si 茅s formalment comuna.

2.- No es pot responsabilitzar a les empreses infractores en mat猫ria preventiva dels danys causats als treballadors durant la baixa, doncs aquesta 茅s declarada formalment comuna, sense relaci贸 amb la feina. Aix貌 comporta que en els casos de que el coronavirus ha estat contagiat en el marc de la relaci贸 laboral i causat per infraccions empresarials en mat猫ria preventiva (manca de mascaretes, roba inadequada, procediments de treball sense el protocol establert,鈥), no es pot imposar a l鈥檈mpresa el rec脿rrec per manca de mesures de seguretat (un augment del 30% al 50% de la prestaci贸 a c脿rrec de l鈥檈mpresari infractor, veure el Catalunya n潞 221) ni se li poden reclamar pels danys i perjudicis causats al treballador, ja que formalment la baixa no t茅 relaci贸 amb la feina.

Que puc fer si la meva baixa de coronavirus ha estat declarada comuna?

El procediment per sol路licitar que es declari que qualsevol per铆ode d鈥橧ncapacitat Temporal sigui derivada de conting猫ncies professionals s鈥檃nomena 芦canvi de conting猫ncia禄, i es sol路licita a trav茅s d鈥檜n formulari molt senzill que es pot descarregar a la plana web de l鈥橧NSS i presentar davant mateix de l鈥檈ns gestor, i haur脿 de ser valorada pel tribunal m猫dic, l鈥橧CAM-SGAM. I hi ha dos possibles conting猫ncies professionals: Malaltia Professional o Accident de Treball.

鈥 Les Malalties Professionals s贸n jur铆dicament les establertes al Quadre de Malalties Professionals, que determina la presumpci贸 de la relaci贸 causal entre una s猫rie de professions i exposicions laborals, amb una s猫rie de malalties. Per exemple, si un miner pateix silicosis, no cal que demostri la relaci贸 de causalitat entre feina i malaltia, sin贸 que hi ha una presumpci贸 legal de que la malaltia 茅s professional.

En el cas del coronavirus, est脿 inclosa al Quadre de Malalties Professionals al GRUP 3, AGENT A, SUBAGENT 01, amb el t铆tol 芦Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevenci贸n, asistencia m茅dica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infecci贸n禄, apartat en el que el coronavirus 茅s relacionat amb feines com personal sanitari, treballadors de centres assistencials i de cura de malalts, personal de laboratoris, entre d鈥檃ltres.

Per tant, si un treballador d鈥檃quests col路lectius pateix una baixa a causa del coronavirus, hauria d鈥檃plicar-se la presumpci贸 legal (sense necessitat de cap prova) per ser declarada derivada de Malaltia Professional, malgrat les m煤tues i l鈥橧NSS no ho estan aplicant.

鈥 Accident de Treball 茅s jur铆dicament 芦toda lesi贸n corporal que el trabajador sufra con ocasi贸n o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena禄 (art. 156 LGSS). Per tant, fins i tot si el coronavirus no pogu茅s ser incl貌s dins les presumpcions de la Malaltia Professional, si ha estat causat a la feina o a conseq眉猫ncia de la feina (i es pot demostrar), ha de ser considerat Accident de Treball (independentment de la feina concreta del treballador).

IT per Accident de Treball pels treballadors de centres sanitaris

Posteriorment, el RDLlei 19/2020 va complicar encara m茅s el marc normatiu determinant literalment que les baixes 芦que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, y que en el ejercicio de su profesi贸n, hayan contra铆do el virus SARS-CoV2, por haber estado expuesto a ese riesgo espec铆fico durante la prestaci贸n de servicios (鈥)  se considerar谩n derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el art铆culo 156.2.e) LGSS禄, i nom茅s fins al mes posterior a l鈥檈stat d鈥檃larma.

Aquesta curiosa i pol猫mica norma, estableix deforma molt sorprenent, que respecte a uns col路lectius concrets de treballadors (dels centres sanitaris i socio-sanitaris), i un termini de temps concret, si compleixen els requisits per ser Accident de Treball (establerts a l鈥檃rt. 156 LGSS), s鈥檋auran de considerar Accident de Treball. 

脡s evident que, tant per aquest col路lectiu de treballadors (com per a tots els treballadors), i durant qualsevol per铆ode, si es compleixen els requisits legals de ser Accident de Treball, 茅s Accident de Treball, i no cal una nova norma per dir-ho. En tot cas, semblaria que el legislador vol donar especial enf脿si a aquests col路lectius, per貌 amb un redactat marcadament millorable i poc clar.

Aquesta curiosa norma, per complicar-ho encara m茅s, va ser prorrogada posteriorment en el temps m茅s enll脿 de l鈥檈stat d鈥檃larma (de forma indefinida) pel RDLlei 27/2020, per貌 posteriorment aquest RDLlei  va ser derogat al Congr茅s el 10 de setembre, per貌 mantenint-se actualment en vigor pel RDLlei 28/2020, de 22 de setembre.

Malgrat la gran confusi贸 de normatives que hem explicat, la conclusi贸 no pot ser una altre que tots els treballadors (els sanitaris i tota la resta), en tot moment (abans, despr茅s i dins l鈥檈stat d鈥檃larma) tenen dret a que se鈥檒s reconegui les baixes com a professionals si han estat causades en el marc de la relaci贸 laboral.   

Es pot declarar la meva baixa per coronavirus derivada d鈥橝ccident de Treball malgrat no treballar en un centre sanitari?

Si. Les noves normes no han derogat ni la normativa d鈥橝ccident de Treball ni la de Malaltia Professional. Per tant, si es pot demostrar la relaci贸 amb la feina del contagi, o l鈥檈nquadrament dins el Quadre de Malalties Professionals, s鈥檋a de declarar la baixa com a professional, independentment de la feina que s鈥檈stigui fent (sanitari o no), i de quin per铆ode sigui. 
Autor font: Revistacatalunya.cat