Maig 25, 2022
Per Nord-Estl Libertari
94 vistes

Notícia de la detenció de José Margeli Naudín apareguda en el diari madrileny "La Correspondencia de España" del 5 de novembre de 1921

Notícia de la detenció de José Margeli Naudín apareguda en el diari madrileny La Correspondencia de España del 5 de novembre de 1921

 

El 23 de maig de 2020 es publicà que “el 23 de maig de 1897 neix a Zaragoza, en una família d’origen magribina, el propagandista anarquista i anarcosindicalista, també francmaçó, José Margelí Naudín“. Ara tenim més dades: El 25 de maig de 1897 neix a Zaragoza (Zaragoza, Aragó) el propagandista anarquista, anarcosindicalista, també francmaçó, José Margelí Naudín –el segon llinatge a vegades citat erròniament com Marguelí–, conegut com Joselito. algunes fonts diuen erròniament que era fill d’una família d’origen magribina i que havia nascut el 23 de maig de 1897. 

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 25 de maig de 1897 neix a Zaragoza (Zaragoza, Aragó) el propagandista anarquista, anarcosindicalista, també francmaçó, José Margelí Naudín –el segon llinatge a vegades citat erròniament com Marguelí–, conegut com Joselito 

Quan el cop militar franquista el juliol de 1936 participà en les lluites als carrers de Barcelona i fou membre del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, on defensà la conveniència de provocar un aixecament independentista al Protectorat espanyol Marroc per entrebancar la reraguarda franquista, entrevistant-se per a tal fi amb el Comitè d’Acció Marroquí establert a Ginebra 

En el decurs de la Retirada republicana de febrer de 1939, camí de l’exili, passà la frontera del Pirineu Oriental. Exiliat a l’hexàgon francès,  l’11 de gener de 1940 desembarcà del vaixell Cuba a Santo Domingo (República Dominicana) en un viatge amb la seva companya, Julia Justo Sala, gràcies a contactes maçònics a l’Estat francès, i el 26 de febrer demanà el permís de residència a Ciutat Trujillo, per acabar establint-se a Mèxic 

José Margelí Naudín: El 25 de maig de 1897 neix a Zaragoza (Zaragoza, Aragó) el propagandista anarquista, anarcosindicalista, també francmaçó, José Margelí Naudín –el segon llinatge a vegades citat erròniament com Marguelí–, conegut com Joselito. El seu pare es deia José Margelí Carullas i la seva mare, Tomasa Naudín Soler –algunes fonts diuen erròniament que era fill d’una família d’origen magribina i que havia nascut el 23 de maig de 1897. 

Per llegir la seva biografia

[https://nordestllibertari.blogspot.com/search?q=Jos%C3%A9+Margel%C3%AD+Naud%C3%ADn].
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com