Octubre 10, 2021
Per Nord-Estl Libertari
193 vistes


Jacint Borràs Bousquet

Jacint Borràs Bousquet

El 10 d’octubre de 2015 es publicà que “el 10 d’octubre de 1901 neix a l’Hospitalet de Llobregat el militant anarcosindicalista i periodista Jacint Borràs Bousquet” i que “va morir a Perpinyà el 13 de juny de 1982“. Ara tenim més dades: neix l’any 1900 i mort a l’Hospital de Perpinyà el 13 de setembre de 1982  

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 10 d’octubre de 1900 –algunes fonts citen erròniament 1901– neix a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud) el militant anarquista i anarcosindicalista i periodista Jacint Borràs Bousquet 

Per estar més proper a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat els darrers anys de la seva vida residí a Perpinyà, on feia tasques anarcosindicalistes de cara l’Interior. Va morir a Perpinyà el 13 de setembre de 1982 

Jacint Borràs Bousquet: El 10 d’octubre de 1900 –algunes fonts citen erròniament 1901– neix a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud) el militant anarquista i anarcosindicalista i periodista Jacint Borràs Bousquet. El seu pare es deia Jaume Borràs i la seva mare, Emília Bousquet.  

Amb 11 anys ja treballa d’aprenent de vidrier i es va incorporar al moviment anarquista cap al 1918 col·laborant en el setmanari clandestí Bandera Roja i després fent classes nocturnes al Centre Racionalista del carrer Vallespir de Barcelona, impartides per Roigé. 

Després de noves crisis a la CNT-AIT i la mateixa FAI i també a les Joventuts Llibertàries (FIJL), com ara la traumàtica dissolució de l’organisme idoni (Defensa Interior del Moviment Llibertari CNT-FAI-FIJL), va militar en l’Agrupació Confederal i Llibertària de Perpinyà (Plana del Rosselló, Rosselló) –lligada al periòdic Frente Libertario de París–, assistia a les conferències de Narbona d’aquesta tendència i feia viatges a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat –on hi tenia família–, on defensava les tesis d’acostament i connectà l’any 1971 amb la joventut del grup Negro & Rojo en una reunió fraternal al cafè Suzich, a la barcelonesa plaça de Catalunya. 

Jacint Borràs Bousquet va morir el 13 de setembre –algunes fonts citen erròniament el 13 de juny– de 1982 a l’Hospital de Perpinyà. 

Per llegir la seva biografia: 

[https://nordestllibertari.blogspot.com/search?q=Jacint+Borr%C3%A0s+Bousquet]. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com