Desembre 30, 2020
Per El Pratl Libertari
509 vistes

«L’entitat de drets humans denúncia que els Jutjats de Control del CIE no estan garantint els drets de les persones internes en el seu informe anual sobre el CIE».

El treball d’Irídia al CIE de Barcelona se centra principalment en l’atenció jurídica davant eventuals situacions de violència institucional, ja sigui per petició directa al servei per part dels propis interns o per derivació d’organitzacions com Migrastudium o Tanquem Els CIE.

Malgrat que el CIE va estar tancat de forma temporal per la pandèmia durant més de sis mesos, l’any 2020 Irídia ha presentat sis denúncies per situacions de violència institucional contra agents de la Policia Nacional espanyola, encarregats de la custòdia al centre. Aquest fet suposa un augment respecte anys anteriors, ja que l’any 2019 es van atendre 4 casos en l’àmbit del CIE durant tot l’any. En total, doncs, estem representant 10 casos de violència institucional davant dels tribunals, tenint en compte casos oberts d’anys anteriors i d’altres casos que s’han anat tancant pel fet de deportar la persona víctima d’agressions i no poder continuar amb el procediment penal. En tots els casos, els interns relaten agressions físiques per part dels agents, així com un tracte vexatori i/o degradant.

Així doncs, la celeritat amb què actua l’Administració per expulsar la persona en qüestió contrasta amb el ritme judicial dels procediments penals per investigar fets tan greus com tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants denuncia Irídia. No hi ha cap canal especíc per vehicular aquestes denúncies amb rapidesa, pel que quan es reparteix l’assumpte al Jutjat corresponent i aquest acor-da (o no) la incoació dels fets, poden haver passat setmanes. Precisament per aquest motiu, des del Servei s’actua amb la màxima celeritat quan es té coneixement d’un cas d’aquestes característiques, i se sol·liciten mesures cautelars urgents. Malgrat que des del Deganat dels Jutjats de Barcelona s’han enviat recomanacions en aquest sentit, en què ha participat Irídia, en les denúncies presentades durant l’any 2020, no s’han acordat les diligències urgents en cap de les ocasions, ni s’ha suspès la deportació per poder-les realitzar. En conseqüència, es té la confirmació de la deportació d’almenys tres persones denunciants pocs dies després de presentar la denúncia per maltractament.

El fet que no hi hagi una regulació específica dels Jutjats de control, en termes de procediment o terminis, per exemple, per Irídia acaba comportant que la tasca tingui un component especialment personalista i poc regular en l’exercici d’aquesta funció, amb diferències notables entre Jutjats de control, fins i tot dins un mateix partit judicial.

En el cas concret de Barcelona, els Jutjats de Control competents són els Jutjats d’Instrucció 1 i 30 de Barcelona i és un exemple de l’anomalia esmentada. Efectivament, durant anys, les organitzacions de drets humans han sigut testimonis de la inacció d’un dels dos Jutjats, el 30, que en molt poques ocasions respo- nia els escrits de queixa presentats i, quan ho feia, era tard i poc efectiu. Això no obstant, hi ha hagut un canvi en la titularitat del Jutjat d’Instrucció 30, amb una magistrada diferent, que sí que ha anat donant resposta a determinades queixes presentades

Tanmateix, i precisament en el context de pandèmia, Irídia considera que l’actuació dels Jutjats de Control del CIE de Zona Franca no ha sigut l’esperada, amb repercussions directes en els drets de les persones internes. Concretament, el 16 d’Octubre de 2020, Irídia i Migrastudium van presentar una queixa de manera conjunta en la qual vam sol·licitar el tancament cautelar del CIE davant l’anunci que diverses persones s’havien contagiat de COVID i que, en cas de no ordenar el tancament, el Jutjat competent dictés mesures de protecció en el marc de la pandèmia. Al seu torn, un mes més tard, el 13 de novembre, Irídia i Migrastudium van presentar una nova queixa al Jutjat de Control, denunciant les condicions en què els interns havien estat aïllats per positiu de COVID-19, adjuntant fins i tot una de les denúncies presentades.

A data de 17 de desembre, no consta encara resposta per part de cap dels dos Jutjats de Control a aquestes queixes, ni consta que s’hagi dut a terme cap investigació, havent estat deportades la majoria de persones internes, entre elles una de les denunciants d’aquests fets.

Aquesta inacció per part dels Jutges de Control suposa una clara indefensió per als interns i és un motiu clar de preocupació per part de les organitzacions de drets humans, atès que es tracta de l’òrgan jurisdiccional garant dels seus drets.
Autor font: Elpratllibertari.cat