Abril 8, 2022
Per CGT Diputació De BCN
193 vistes

INFORMACIÓ SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DE LES PLACES DEL PAMO D’ESTABILITZACIÓ DE LA LLEI 20/2021 I FUTURA NEGOCIACIÓ DE LES BASES D’AQUESTES CONVOCATÒRIES

Companyes, companys,

Finalment, i després d’haver-ho sol·licitat per escrit des de la nostra Secció Sindical ja un mes abans, s’han produït recentment tres reunions de la Comissió Tècnica dels PAMO (formalment “Comissió tècnica per acordar criteris generals per a la consolidació i estabilització del personal interí”), en les quals hem participat, juntament amb els altres sindicats amb representació a la Diba, el dilluns 28 de març, divendres 1 d’abril, i dimarts 4 d’abril.

En aquestes s’ha tractat sobre la identificació de les places a incloure en l’oferta pública del procés d’estabilització de la Llei 20/2021 (la llei derivada de l’”Icetazo”: https://bit.ly/35SvLXL). Oferta que totes les administracions han de tenir aprovada i publicada abans de l’1 de juny d’enguany.

La nostra posició sobre aquesta Llei i la seva aplicació ja us la vam compartir en el nostre comunicat del mes de desembre passat (https://bit.ly/3iiy8FZ). Nosaltres seguim defensant que l’opció que ha pres el legislador (…) [és] errònia i insuficient, lluny de la solució justa que mereix aquesta problemàtica i el personal abusat”, però estem disposatsa negociar, en tot allò que ens permeti i ens doni marge la llei, per a que aquests processos siguin el màxim de facilitadors per a assolir una estabilització real del personal interí en situació d’abús a la Diputació

Com moltes ja sabeu, disposem ara mateix d’informació força detallada sobre la configuració d’aquesta oferta pública a la Dipu, si bé no la definitiva, perquè RRHH té pendent d’actualitzar els darrers llistats que ens va lliurar, i ens consta que, tant abans de l’última reunió com amb posterioritat a la mateixa, s’han identificat noves places per a ser incorporades en el procés.

L’evolució de la configuració d’aquesta oferta, des de la primera proposta que se’ns va presentar el mes de desembre de l’any passat, ha estat la següent:

Evolució de la identificació de les places a incloure al PAMO d’Estabilització de la Llei 20/2021

  1a proposta (des.) 2a proposta (mar.) 3a proposta (abr.)
Concurs-oposició (Article 2) 243 214 210
Concurs de mèrits (Disposicions Addicionals 6a i 8a) 1.031 1.144 1.157
Total 1.274 1.358 1.367

El tercer llistat que se’ns ha presentat consta de 1.367 places, de les quals fins a 1.157 anirien a concurs de mèrits, en complir les condicions establertes a les Disposicions Addicionals 6a (741 places) i 8a (416 places) de la Llei 20/2021, mentre 210 places anirien al concurs-oposició previst en l’art. 2 de la mateixa. Per tant, prop d’un 85% de les places que s’han identificat per a aquest procés d’estabilització extraordinari anirien a concurs de mèrits.

Cal dir que aquests llistats inclouen també les places de personal de la Diputació adscrit a l’Institut del Teatre (49 places, de les quals 39 van a concurs de mèrits) i al Patronat d’Apostes (7 places, totes elles a concurs de mèrits).

Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquestes dades són provisionals, i responen –com hem dit– al darrer llistat que se’ns va lliurar el dia 1 d’abril. Aquesta setmana estava encara en revisió a Minerva i, de fet, tenim constància per un correu de la cap de l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació que, a data 4 d’abril, el nombre total de places identificades per al procés era de 1.371, és a dir, se n’havien incorporat algunes més fruit d’aquesta revisió.

A banda, se’ns va facilitar també una taula (en aquest cas no un llistat, si bé l’hem demanat i l’estem esperant) per a la reunió del 28 de març, amb informació relativa a la identificació de places de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT), en la qual consten 264 places de personal funcionari a incloure en el procés d’estabilització, de les quals 202 (és a dir, prop del 77%) a concurs de mèrits (14 via Disposició Addicional 6a i 188 via Disposició Addicional 8a), i 62 a concurs-oposició (art. 2). A més de 9 places de personal laboral (personal pròpiament de l’Organisme Autònom, que no forma part de la plantilla de la Diputació), totes elles a concurs de mèrits.

Aquesta és la informació de la que disposem a dia d’avui i que us podem traslladar. Com algunes ja sabeu, hem estat i estem atenent aquests dies consultes de molts i moltes interines, revisant els llistats i traslladant a RRHH de la Diba algunes posicions dubtoses pel que fa a la seva classificació. És una feina que continuarem fent fins que no sigui emès el decret definitiu d’aprovació d’aquest PAMO, cosa que la Diputació sembla voler tenir enllestit aquest mateix mes d’abril.

Més enllà d’això, un parell més d’informacions sobre la identificació de places, derivades d’aquestes reunions, que considerem d’especial interès traslladar-vos:

  • RRHH ens ha confirmat que les 54 places de “consolidació de l’ocupació temporal” del PAMO 2017 que restaven pendents d’executar es reconduirien i, per tant, serien incloses al PAMO del procés d’estabilització, atès que la Llei així ho permet.
  • Tres de les 4 places de personal laboral avui existents a la Diputació seran també incloses en aquest PAMO, atès que compleixen les condicions establertes per la Llei 20/2021, per la qual cosa passaran a funcionaritzar-se

Us ampliarem la informació quan disposem dels llistats actualitzats i del decret d’aquest PAMO.

Un cop s’aprovi i publiqui aquest PAMO, quedarà la part més difícil, i probablement la més important, que és la conformació de les bases de les convocatòries del mateix. Com sabeu, la Llei 20/2021 estableix que aquestes han d’estar publicades abans del 31 de desembre del 2022, si bé la nostra impressió és que RRHH de la Diba vol tenir-les enllestides abans, el més aviat possible. A la reunió del 28 de març vam traslladar quins són els criteris generals de la CGT en relació a aquestes bases, en concret:

  • Anar a màxims del que permet la Llei, tant pel que fa al concurs de mèrits com pel que fa al concurs-oposició.
  • En ambdós casos, considerem que s’ha de donar el màxim de pes possible a l’antiguitat en la pròpia plaça i a l’experiència a la Diba dins del conjunt de la baremació de mèrits. També a la formació específica de la Diputació. Estem davant d’un procés extraordinari que té per objecte estabilitzar el personal abusat, i les bases –tot i tractar-se de processos de torn lliure— han de partir d’aquestes premisses, i evitar confeccionar-ne unes que permetin grans moviments inter o intra-administratius, o que no vagin encaminades a l’objectiu pretès per la Llei.
  • En el cas del concurs-oposició de l’art. 2: Anar a màxims del percentatge de puntuació en fase de concurs que permet la Llei, que la fase d’oposició no sigui eliminatòria i que s’apliqui l’exempció de programes mínims prevista en la pròpia norma.
  • Addicionalment, el nostre criteri sobre la seu negociadora a la qual s’ha d’elevar aquesta matèria: Considerem que ha de ser la MGN de personal funcionari, és a dir, la Mesa en la qual tenim presència els 4 sindicats, atès que no hi ha cap plaça d’aquest PAMO que sigui de personal laboral, per la qual cosa no és justificable que això pugui ser considerat en cap cas com una “matèria comuna”.

Respecte el tema de les bases, RRHH ens ha emplaçat a una nova reunió de la Comissió Tècnica passada setmana santa. Sabem que tenien enllestida o pràcticament enllestida la proposta patronal en relació a les mateixes, i que tenien previst presentar-nos-la a la reunió de dilluns passat, dia 4, si bé no ho van fer perquè justament el divendres, dia 1, es va publicar finalment la “Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización” (https://bit.ly/3r7FiS3), un document que ja feia setmanes que s’havia filtrat i corria com a esborrany per tots els grups d’interines de totes les administracions. RRHH ens va traslladar que considerava que havia de tornar a valorar la proposta que havien estat treballant, en vista del contingut d’aquesta resolució. Pensem que molt probablement el que ens acabin presentant anirà bastant en la línia d’aquestes orientacions ministerials, si bé ho sabrem del cert quan ho tinguem al davant.

Per part nostra, estem treballant en la nostra pròpia proposta de bases, a partir dels criteris que us hem exposat abans. També estem valorant la possibilitat de convocar properament una Assemblea presencial de personal interí de la Diba per a poder tractar amb vosaltres tot plegat.

Us seguirem informant. Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

8 d’abril del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com