Octubre 5, 2021
Per CGT UAB
271 vistes

La secci贸 sindical de CGT a la UAB hem denunciat al Rector de la UAB davant d鈥橧nspecci贸 de Treball per la seva responsabilitat en l鈥檌ncompliment de les mesures de prevenci贸, higiene i promoci贸 de la salut contra la COVID-19 a la UAB pel que fa refer猫ncia a l鈥檃plicaci贸 dels protocols de dist脿ncia social dins de les aules.

D鈥檃cord amb la normativa recollida al document oficial 鈥Medidas de prevenci贸n, higiene y promoci贸n de la salud frente a COVID-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022鈥 aprovada per la Comissi贸 de Salut P煤blica el 16-VII-2021 per a tots els centres universitaris de l鈥橢stat, la dist脿ncia entre persones que s鈥檋a d鈥檃ssegurar en tots els espais de les universitats, tamb茅 dins de les aules, ha de ser d鈥檃lmenys 1,5m: veure l鈥檃rticle 1.a del t铆tol IV del document esmentat.

Tanmateix, en l鈥櫭爉bit de la UAB s鈥檌ncompleix la mesura anterior, amb els conseq眉ents riscos per a la salut en la seva activitat laboral del professorat, del personal d鈥檃dministraci贸 i serveis, aix铆 com per a l鈥檈studiantat:

1.- El document 鈥Actualitzaci贸 del Pla de Conting猫ncia i protocol d鈥檕rganitzaci贸 de la UAB鈥 estableix a l鈥檈p铆graf 2 de l鈥檃rticle 6.3 que鈥Es mant茅 la dist脿ncia m铆nima interpersonal de seguretat d鈥1,5 m o aquella que determini la normativa aplicable, excepte als espais on es realitzen activitats docents, que vindr脿 determinada per l鈥檃forament鈥, tot i que en molts casos aix貌 suposa tenir dist脿ncies interpersonals molt inferiors, a m茅s d鈥 incomplir la normativa vigent per als centres universitaris.

2.- L鈥檕cupaci贸 de les aules a diferents Facultats de la UAB 煤nicament t茅 en compte que no es superi el 70% de l鈥檃forament m脿xim de cada aula, malgrat que aix貌 suposi incomplir la dist脿ncia m铆nima interpersonal de 1,5m. Com a mostra, vegi鈥檚 el document intern amb les capacitats de les aules de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa amb ocupaci贸 real i amb dist脿ncia social m铆nima d鈥1,5m i de 2m. Observis que amb un 70% de l鈥檃forament es supera en molt el llindar d鈥1,5m de dist脿ncia social.

3.- En els seus missatges institucionals per a l鈥檌nici del curs 2021-2022 hi ha Deganats que obertament han reconegut que no hi haur脿 dist脿ncia m铆nima interpersonal dins de les aules. Un exemple 茅s el correu enviat el 6-IX-2021 pel Deganat de la Facultat d鈥橢conomia i Empresa amb les indicacions per al curs 2021-2022 adre莽at a tot el personal de la Facultat on es diu expl铆citament que: 鈥s鈥檋a eliminat el m铆nim de dist脿ncia interpersonal a l鈥檃ula i l鈥檃lumnat pot seure lliurament complint sempre les mesures sanit脿ries vigents, en particular portar la mascareta i tenir-la correctament col路locada鈥.

En conseq眉猫ncia, atesos els riscos objectius per a la salut per l鈥檌ncompliment de les normatives sanit脿ries, hem denunciat al Rector davant d鈥橧nspecci贸 de Treball per tal de que prengui les accions necess脿ries per assegurar i fer complir als espais docents de la UAB les mesures de prevenci贸, higiene i promoci贸 de la salut contra la COVID-19 establertes per als centres universitaris en el curs 2021-2022. No 茅s l鈥櫭簄ic fet en qu猫 el Rector i el seu Equip de Govern posen de manifest el seu menyspreu per les condicions en qu猫 s鈥檋a de desenvolupar la feina docent: vegeu la den煤ncia per vulneraci贸 de drets laborals, que segueix el seu curs.

Secci贸 Sindical de CGT-UABAutor font: Cgtuab.wordpress.com