Març 22, 2023
Per Nord-Estl Libertari
2,220 vistes

Necrològica de Francisco Alcaraz Franco apareguda al periòdic tolosà "Espoir" del 26 d'abril de 1981

Necrològica de Francisco Alcaraz Franco apareguda al periòdic tolosà Espoir del 26 d’abril de 1981

 

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 20 de març de 1920 neix a Lorca (Alto Guadalentín) el militant anarcosindicalista Francisco Alcaraz Franco 

Durant el primer franquis meparticipà, amb vells militants anarcosindicalistes, en la reorganització de la Federació Local de l’Hospitalet de Llobregat de la CNT. Descobert per les autoritats franquistes, fugí cap a l’Hexàgon francès passant la frontera del Pirineu occidental, on va haver de restar tres anys sota residència forçosa 

Francisco Alcaraz Franco: El 20 de març de 1920 neix a Lorca (Alto Guadalentín, Múrcia) el militant anarcosindicalista Francisco Alcaraz Franco. El seu pare es deia Pedro Alcaraz i la seva mare, Tomasa Franco.  

Adolescent, lluità com a voluntari en la Guerra Civil.  

Amb el triomf militar franquista, en 1939 va ser capturat i hagué de complir tres anys de servei militar obligatori.  

Després tornà a Lorca, però assenyalat com a anarquista, emigrà a Barcelona, on treballà a la fàbrica de ciments «Sansón» i participà, amb vells militants anarcosindicalistes, en la reorganització de la Federació Local de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud) de la Confederació Nacional del Treball (CNT). Descobert per les autoritats franquistes, fugí cap a l’Hexàgon francès passant la frontera del Pirineu occidental, on va haver de restar tres anys sota residència forçosa.  

Després es va instal·lar a Vauvèrd (Gard, Occitània), on treballà com a obrer agrícola a les granges de la regió i milità en el moviment anarquista. Fou secretari de la Federació Local de la CNT-AIT en l’Exili de Nimes (Gard, Occitània) i membre de Solidaritat Internacional Antifeixista (SIA). La seva companya fou Rosa Manzanares.  

Francisco Alcaraz Franco va morir el 22 de desembre de 1980 al seu domicili de Vauvèrd. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com