Febrer 25, 2022
Per CGT Diputaci贸 De BCN
2,051 vistes

A L鈥橝TENCI脫 DE LA SRA. LOLA MIR脫 FOLGADO, DIRECTORA DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACI脫 DE BARCELONA

A L鈥橝TENCI脫 DE LA SRA. M脪NICA 脌LAMO ALBERTI, CAP DEL SERVEI DE RELACIONS COL路LECTIVES I SUPORT JUR脥DIC DE LA DIPUTACI脫 DE BARCELONA

XXXXXXXXXX, major d鈥檈dat, amb DNI XXXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08008), Delegat Sindical i membre del Secretariat Permanent de la Secci贸 Sindical de la CONFEDERACI脫 GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputaci贸 de Barcelona, actuant en nom i en representaci贸 de la mateixa, compareix i DIU:

Que mitjan莽ant el present escrit comunico a la Diputaci贸 de Barcelona que el Comit猫 Confederal de la CONFEDERACI脫 GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA (CGT de Catalunya) va prendre l鈥檃cord a la seva Plen脿ria extraordin脿ria celebrada el 24 de febrer d鈥檈nguany de convocar una Vaga General de 24 hores a tota Catalunya en l鈥櫭爉bit de tots els sectors econ貌mics per al proper dia 8 de mar莽, en protesta per la discriminaci贸 generalitzada envers les dones en els 脿mbits laboral i social, la manca de mesures efectives per a erradicar les viol猫ncies masclistes que s鈥檈xerceixen sobre aquesta part de la poblaci贸 treballadora i, en general, tots els motius que es detallen en la documentaci贸 adjunta.

Que el mateix dia 24 de febrer el Secretari General de la CGT de Catalunya va formular per escrit el preav铆s de vaga general per al dia 8 de mar莽 de 2022 al registre de la Generalitat de Catalunya, una c貌pia del qual s鈥檃djunta amb la present comunicaci贸, aix铆 com l鈥檃cusament de rebuda del mateix.

En conseq眉猫ncia, i amb la presentaci贸 del present escrit i la c貌pia del preav铆s que l鈥檃companya, prego a la Diputaci贸 de Barcelona que es doni per informada de l鈥檈smentada convocat貌ria de vaga general de 24 hores per al dia 8 de mar莽 de 2022.

Aix铆 mateix, comunico que les membres del Comit猫 de Vaga en l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 de Barcelona, designades per la Secci贸 Sindical de la CGT s贸n les seg眉ents persones:

Nom i cognoms DNI
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Finalment, sol路licito una reuni贸 al m茅s aviat possible de la corporaci贸 amb aquest Comit猫 de Vaga per a tractar sobre els serveis m铆nims per al manteniment dels serveis essencials a la comunitat que s鈥檋agin d鈥檈stablir, si escau, en l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 de Barcelona durant la jornada de vaga, a partir dels criteris que estableixi a tal efecte l鈥檃utoritat laboral.

Barcelona, a 25 de febrer de 2022

XXXXXXXXXX

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

Secretariat Permanent

鈥-

C貌pia de l鈥檈scrit de comunicaci贸 registrat a la Diputaci贸 (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aqu铆 (91 kB).

Preav铆s de vaga general formulat per la CGT de Catalunya (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aqu铆 (7,07 Mb).

Resguard del preav铆s registrat davant l鈥檃utoritat laboral (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aqu铆 (2,03 Mb).
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com