Novembre 22, 2020
Per CGT Indra Barcelona
2,240 vistes
QUINA
BARRA!
ELS
TREBALLADORS SOM ELS NOUS BANCS
Ahir es va produir una reunió,
qualificada d’ informal per l’empresa, a la qual van assistir:
       
per part de la Representació Legal dels
Treballadors (RLT): els sindicats que van a tenir representació a la taula, és
a dir, CCOO, UGT, USO, CGT, COBAS, CIG, ASIT / RSTIC,
       
per part de l’ empresa:  el President,
RRHH (Recursos Humans), RRLL (relacions laborals) i els advocats de l’empresa.
 A la reunió el president va
comentar com està la situació d’Indra a nivell global. Va indicar que afecta
totes les empreses de el grup
, i a totes les àrees, unes íntegrament i
altres molt poc, però segons ell afectades estan totes.
No es va facilitar cap dada concreta.
Van informar que les dades concretes els passessin quan es reuneixin per a la
constitució de la taula.
Les reunions per constituir la taula de
negociació seran aquesta setmana.
 Van informar que tenen la intenció
de prendre 2 mesures durant 3 mesos:
1.    ERTO ‘s i reduccions de jornada: això s’aplicarà a 1/3 de la plantilla.
2.    Baixada de sous entre un 3% i un 25%: per a la resta de plantilla.
L’empresa parla de baixada de sou per a
la plantilla
quan aquesta
mesura no està recollida en el Reial decret 8/2020 de 17 de març,
en què es
regulen de manera excepcional els ERTO i reduccions de jornada donada la
situació d’emergència sanitària. El Reial Decret no parla de baixada de
salaris. En canvi, l’empresa ho ha plantejat i ha indicat que es tractarà en la
taula.
La RLT es distribuirà a la taula de la
següent manera:
       
CCOO:
5 persones
       
UGT:
2 persones
       
ÚS:
2 persones
       
ASIT
/ RSTIC: 1 persona
       
CGT:
1 persona
       
CIG:
1 persona
       
COBAS:
1 persona
La representativitat es basa en el volum
de representació que obtenen les seccions sindicals en les diferents eleccions
sindicals de cada centre.
Els vots dels components de la taula
tindran el poder de decidir.
Ells decidiran per tu gràcies als teus
vots en les eleccions sindicals!
Si no voleu que els vostres
representants acceptin aquestes mesures feu-s’ho saber.
Si no voleu que s’acceptin determinades
mesures o voleu que es donin “uns mínims” feu-ho saber als vostres
representants
.
La taula serà la que negociï!
La taula podrà decidir si signa o no
signa determinades mesures!
Us seguirem informant quan tinguem més
informació.
Qualsevol dubte o suggeriment al
respecte ens la podeu transmetre per correu.

 

¡DESFACHATEZ!

 [email protected] [email protected] SOMOS LOS NUEVOS BANCOS

Ayer se produjo una reunión, calificada
de informal por la empresa, a la que asistieron:
       
por parte de la Representación Legal de los
Trabajadores (RLT), los sindicatos que van a tener representación en la mesa,
es decir, CCOO, UGT, USO, CGT, CoBAS, CIG, ASIT/RSTIC,
       
por parte de la empresa, el Presidente, RRHH
(Recursos Humanos), RRLL (relaciones Laborales) y los abogados de la empresa.
 En la reunión el presidente
comentó como está la situación de Indra a nivel global. Indicó que
afecta a todas las empresas del grupo
, y a todas las áreas, unas en su
totalidad y otras muy poco, pero según él afectadas están todas.
No se facilitó ningún dato concreto.
Informaron de que los datos concretos los pasaran cuando se reúnan para la
constitución de la mesa.
Las reuniones para constituir la mesa de
negociación serán esta semana.
 Informaron de que tienen la
intención de tomar 2 medidas durante 3 meses:
1.   
ERTE’s y reducciones de jornada: esto
aplicará a 1/3 de la plantilla.
2.   
Bajada de sueldos entre un 3% y un 25%: para
el resto de plantilla.
La empresa habla de bajada de sueldo
para la plantilla

cuando esta medida no está recogida en el real decreto 8/2020 de 17 de
marzo,
en el que se regulan de manera excepcional los ERTE’s y reducciones
de jornada dada la situación de emergencia sanitaria. El Real Decreto no
habla de bajada de salarios. En cambio, la empresa lo ha planteado y ha indicado
de que se tratará en la mesa.
 La RLT se distribuirá en la mesa
de la siguiente manera:
      
CCOO:
5 personas
      
UGT:
2 personas
      
USO:
2 personas
      
ASIT/RSTIC:
1 persona
      
CGT:
1 persona
      
CIG:
1 persona
      
COBAS:
1 persona
La representatividad se basa en el
volumen de representación que obtienen las secciones sindicales en las
diferentes elecciones sindicales de cada centro.
 Los votos de los componentes de
la mesa tendrán el poder de decidir.
¡Ellos decidirán por ti gracias a tus
votos en las elecciones sindicales!
Si no queréis que vuestros
representantes acepten estas medidas hacédselo saber.
Si no queréis que se acepten
determinadas medidas o queréis que se den “unos mínimos” hacedlo saber a
vuestros representantes.
¡La mesa será la que negocie!
¡La mesa podrá decidir si firma o no
firma determinadas medidas!
Os seguiremos informando en cuanto
tengamos más información.
Cualquier duda o sugerencia al respecto
nos la podéis transmitir por correo.Autor font: Cgtindrabcn.blogspot.com