Setembre 16, 2022
Per Nord-Estl Libertari
239 vistes

ELS QUI DEFENSEN L’AUGMENT DE LA DESPESA MILITAR I LES RETALLADES SOCIALS NO ENS REPRESENTEN!! 

En els últims anys els presidents dels Estats Units, amb Trump i Joe Biden de manera destacada, han exigit als governs dels estats que participen en l’OTAN un notable increment de la seva aportació a la despesa militar de l’aliança militar, fixant l’objectiu del 2% del PIB de cada país. 

El president del govern d’Espanya en un acte de submissió i servilisme al govern dels Estats Units va anunciar el passat 14 de març, abans de la celebració de la recent cimera de l’OTAN a Madrid, el compromís  

d’incrementar la despesa militar anual fins al 2% del PIB. Aquest percentatge sobre la previsió del PIB el 2022 equival aprox. La despesa de defensa pressupostada per a aquest any és de 10.155 milions d’euros que representa el 0,8% del PIB. Per tant, assolir el 2% del PIB en despesa militar suposa un increment aproximat de 14.900 milions d’euros més a l’any, en el cas de considerar només la xifra de la despesa de defensa.  

Davant l’oposició de diverses organitzacions polítiques amb representació al Congrés de diputats, també d’una minoria en el si del govern, i de nombroses organitzacions socials i cíviques a l’objectiu  

d’augmentar la despesa militar, els portaveus del govern han concretat un període de transició que ha de finalitzar abans del 2029. Per al 2022, el Consell de ministres va aprovar a principis de juliol un augment de la despesa militar de 1.000 milions d’euros més a través d’un crèdit a càrrec dels pressupostos aprovats amb l’objectiu d’evitar que aquesta decisió passés pel Congrés. 

És intolerable que Pedro Sánchez i la seva majoria al govern, amb el suport de les dretes i extrema dreta, arrossegui la ciutadania d’Espanya, la classe treballadora, una espiral bel·licista amb enormes riscos i perills, al servei dels interessos de l’imperialisme nord-americà i de les oligarquies dels països que formen part de l’OTAN. I en l’immediat, amb diners públics, financin les compres d’armament militar als Estats Units i les seves aventures irresponsables i tràgiques. 

La recaptació pública ha de servir al benestar social, a garantir els drets socials en salut, educació, protecció social, pensions, etc. Amb més raó en les actuals circumstàncies econòmiques, davant els  

desequilibris provocats per la pandèmia, com el notable increment de la inflació el 2021 i els primers mesos del 2022, aguditzats pels efectes de les sancions econòmiques aplicades pels governs dels països de l’OTAN contra Rússia, i que colpegen com un bumerang contra el benestar i els drets socials dels pobles de la Unió Europea i s’estenen a altres regions del món. 

Com expressa el sentit comú de la majoria de les gents: No cal incrementar la despesa militar, el que s’ha de fer és reduir-lo dràsticament, i aportar aquests recursos per a escoles i hospitals públics, per garantir el poder adquisitiu de les pensions públiques, garantir les prestacions suficients per a les persones vulnerables,  

per un parc d’habitatge públic, etc. 

Exigim als representants de la ciutadania al Congrés dels diputats, parlaments autonòmics,  

ajuntaments, etc., rebutjar l’augment de la despesa militar, i qualsevol retallada de les despeses socials que promoguin els diferents governs. 

Cridem la ciutadania a mobilitzar-se, a participar en la preparació de la mobilització anunciada per al 15 d’octubre en defensa dels drets socials, laborals i contra l’augment de la despesa militar. 

15 setembre 2022 

Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com