Novembre 22, 2020
Per Negreverd
166 vistes

El 29/6/2017 es va formalitzar l’adquisició de 134 pistoles elèctriques Taser, el Govern les anomena Dispositius Conductors d’Energia, nom idiota per amagar el que son (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=24792862&lawType=2 ) . L’adquisició va estar acompanyada de polèmica sobre la seva suposada innocuïtat i de l’ús abusiu que se’n fa allà on en tenien (https://www.es.amnesty.org/uploads/media/taser05.pdf , http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4038/Informe%20sobre%20us%20pistoles%20el%C3%A8ctriques_def.pdf ).

El Parlament de Catalunya en un exercici d’hipocresia va condicionar la seva implantació a que anessin aparellades a sistemes d’enregistrament de vídeo i so per prevenir abusos, especialment hipòcrita el grups parlamentari dels Comuns que, malgrat que en municipis sota el seu govern, hi ha policies locals dotades d’aquestes armes sense cap mena de càmera, van ser els principals promotors de la mesura (https://negreverd.blogspot.com/2018/12/pistoles-taser-i-policia-local.html ), a finals de l’any passat es va aprovar la compra a Sabadell amb els bots de Podem, PSC, Cs i Junts.

En el concurs de les 134 Tasers va quedar desert el lot 2, els 134 sistemes d’enregistrament que es suposava que havien de ser la garantia d’un “bon ús”, no semblen haver-se adquirit i no hi ha, que coneguem, informació sobre l’ús d’aquestes armes per part de la policia de la Generalitat, als diaris han sortit dos utilitzacions, una a Alcover el maig de 2019 i una altra a Salt el setembre de 2018, però un portaveu del sindicat majoritari de policies el FEPOL afirmava a finals de l’any passat que les havien utilitzat més de 10 vegades.

Les Taser estan actives des de juny de 2018, sense que la càmera aparellada hagi estat adquirida, a no ser que uns contractes menors de 14.961 (4/4/2019) o de 14.868€ (2/5/2019) per adquirir dispositius personals de gravació corresponguin a aquest us.

El novembre de 2018 el Departament d’Interior va aprovar el protocol d’us de les pistoles elèctriques Taser per les policies locals de Catalunya. Malgrat tot hores d’ara no es coneix l’abast real de l’armament elèctric entre les policies locals, ni sobre el seu us. Fins i tot hi ha municipis que n’han adquirit per vigilants (no policies)… el darrer “Informe anual de les policies locals de Catalunya”, corresponent al 2017 (https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/policia/coordinacio_de_la_policia_de_catalunya/coordinacio_en_linia/docs/20181126-Informe-PL-2017.pdf ), diu que hi havien 72 Taser a 46 municipis (1,6 pistoles per municipi), això suposa un augment respecte l’informe del Síndic en que es consignaven 31 municipis amb 52 Taser, i des de aquesta publicació hi ha un degoteig a la premsa sobre municipis que adquireixen aquest armament.

Hi han adquisicions recents de material per les Taser per part de la DGP (27/5/2020) i l’Institu de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Per la DGP és un contracte amb 2 lots, un més petit (13.189€) per l’adquisició de fundes per les Taser (DCE) i un altra més gran (892.980€) de carreges de servei i de formació i bateries per el funcionament dels dispositius.

La DGP no ha adquirit càrregues per els DCE des de l’adquisició del 2017, actualment hi han 1.854 mossos que seran “usuaris” de les pistoles elèctriques hi que han de fer la formació de reciclatge obligatòria, a 5 dispars per alumne dona un total de 9.270 càrregues (no sabem si la formació dels policies locals va també a càrrec d’aquest pressupost), així que l’any vinent tornarà a haver adquisició ja que el mínim licitat (se suposa que hi hauran baixes) és de 8.000 càrregues de servei (les que portaran les patrulles) i 4.000 d’entrenament, el número de càrregues d’entrenament és clarament justet.

En el capítol d’entrenament és força interessant l’adquisició del ISPC, per contracte menor (14.868,81€), de 3 vestits BLACK MAN per l’entrenament am Tasers…

Les característiques d’aquests “vestits” donen una idea de la realitat dels efectes d’un dispar amb Taser… posem a continuació les especificacions tècniques tretes del web del subministrador:

“El TEN50 es un traje diseñado para entrenar con las cargas de simulación (color azul), de las Taser. En su parte exterior está revestido de Cordura y perfectamente aislado eléctricamente en su interior.

El interior está acolchado y protegido contra la penetración de los dardos y el impacto de los mismos.

Su grosor de 1 cm, asegura que los dardos no puedan alcanzar al usuario en ningún caso. La parte de la espalda, rodillas y codos tiene protección doble.

El traje TEN50 está compuesto de chaqueta, pantalones, guantes, protector de cuello, antebrazos, extensión de piernas, casco y visera facial. Todos estos disponen de carriles de ventilación.

Todas las costuras vienen reforzadas con cosido de alta duración.

El traje TEN50 ha sido diseñado para usarse solamente con las cargas de simulación. No se ha diseñado para ser un traje dieléctrico, es decir, aislante de la electricidad. Si utiliza cargas normales para entrenar con el traje TEN50 no podemos garantizar que estas no traspasen o lleguen a conducir la electricidad hacia el cuerpo del usuario del traje.

El traje TEN50 se ha diseñado para que una única talla se adapte a la mayoría de usuarios.”

Un vestit de teixit de nylon d’alta resistència (Cordura https://www.interempresas.net/Textil/Articulos/245191-Textiles-tecnicos-su-aplicacion-en-equipos-de-proteccion-individual-en-el-trabajo.html ) d’un centímetre de gruix no garanteix l’aïllament front el dispar d’una càrrega de servei, és un indicador de la potencia de penetració dels dards i del potencial de la descarrega, lluny dels efectes innocus que propaga la propaganda armamentista.

El fet de desconèixer el grau i els efectes del seu us a les ciutats i pobles de Catalunya, 10 vegades entre els mossos, i un número indeterminat entre els policies locals, no ens permet poder avaluar l’impacte d’aquest armament, una situació semblant a la dels efectes de les bales de foam o la del (infrautilitzat) canó sònic.
Autor font: Negreverd.blackblogs.org