Febrer 9, 2022
Per Nord-Estl Libertari
1,966 vistes

Els aiguamolls són una arma contra el canvi climàtic 

Impulsen un projecte per estudiar el diòxid de carboni que poden retenen aquestes zones humides 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Castelló d’Empúries (Alt Empordà, comtat d’Empúries) 09/02/2022.- Llegim al diari El Punt Avui que els aiguamolls són terrenys molt valuosos per al medi ambient pels múltiples serveis que ofereixen, inclòs la captura i magatzematge de CO2 atmosfèric. Són «un as a la màniga» davant del canvi climàtic, segons els impulsors del projecte LIFE Wetlands4Climate (W4C), que pretén realçar el «gran valor ecològic» d’aquests ecosistemes, especialment com a reductors de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera. El projecte, que es desenvoluparà en onze aiguamolls espanyols, està dotat amb 2 milions d’euros, a invertir fins a 2024. 

A més de la gran diversitat d’espècies que acullen, els aiguamolls destaquen per la seva labor de purificació de l’aigua que alimenta a altres ecosistemes i emplena els aqüífers subterranis, «essencials en l’entorn mediterrani» tenint en compte l’escassetat i les sequeres que afronta «de manera crònica» la península Ibèrica. 

Ecosistemes fonamentals per a la vida, els aiguamolls estan desapareixent a un ritme tres vegades superior al de les masses forestals. I la seva degradació pot portar-los a deixar d’emmagatzemar grans quantitats de carboni per a començar a emetre-ho, «amb les conseqüències que això comporta per a l’escalfament global». 

Els investigadors estan convençuts que els aiguamolls constitueixen una solució natural a l’objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions mundials de carboni en un 55% abans de 2030 i ser climàticament neutra en 2050. Tenen una enorme capacitat per a fixar el carboni que d’una altra manera estaria en l’atmosfera. Poden ser un «miracle mediambiental contra el canvi climàtic», segons els científics. 

El projecte LIFE Wetlands4Climate, coordinat per la Fundació Global Nature, analitza quant carboni és capaç de retenir un aiguamoll en funció del seu estat de conservació. 

També pretén identificar quines mesures de gestió són les més apropiades per a cada aiguamoll de manera que tots aconsegueixin la seva màxima capacitat d’emmagatzematge. 

LIFE Wetlands4Climate validarà una metodologia per a quantificar els intercanvis de GEI i servirà a l’objectiu de polítiques climàtiques d’ús de la terra, canvi d’ús de la terra i silvicultura. 

L’objectiu és generar dades sobre el segrest de carboni en aiguamolls que, entre altres finalitats, contribuiran a alimentar les anàlisis del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC), així com a elaborar pautes de gestió. 

Fa gairebé un any van començar els treballs de mostreig i mesurament en camp de les parcel·les pilot situades en aiguamolls de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, en els quals s’estan posant en marxa diferents mesures demostratives de gestió de la vegetació, el sòl i l’aigua. 

Els impulsors del programa volen comprovar com es comporten els balanços de carboni en cada aiguamoll respecte a cadascuna de les mesures de gestió aplicades; per exemple, les segues, el pasturatge controlat o el maneig dels nivells d’aigua. 

Un equip de la Universitat de València (UV) coordinat pel catedràtic de Microbiologia i Ecologia Antonio Camacho, expert en ecologia funcional d’aiguamolls i canvi climàtic, desenvoluparà els protocols de maneig i gestió i realitzarà els mesuraments i experiments de camp i laboratori per a obtenir una anàlisi inicial de qualitat d’aquests ecosistemes que serveixi de base amb el qual comparar els resultats obtinguts després de la implementació de les mesures demostratives després dels quatre anys de projecte. 

«El coneixement generat en aquest projecte permetrà una acció immediata, consistent a aplicar aquelles mesures de maneig i gestió que, mantenint la salut ecològica dels aiguamolls, augmentin la seva capacitat de retenció de carboni i contribueixin en major mesura a la mitigació del canvi climàtic», explica el catedràtic Antonio Camacho. 

Amb les dades recollides s’activarà l’aprovació d’una metodologia que pugui optar a fons en el mercat voluntari del carboni, basada en la conservació d’aiguamolls. Serà a través de projectes de restauració finançats per fons per a la conservació, amb la idea d’«accelerar les sinergies entre la societat i el món econòmic» i impulsar el trànsit cap a una economia descarbonizada. 

«Aquestes activitats de certificació i verificació d’emissions incentiven la creació d’ocupació i la posada en marxa de nous models de negoci», assenyalen els impulsors del projecte. 

La Fundació Global Nature s’encarrega de coordinar aquest projecte. També participen entitats com l’agència EFE, la Fundació València Clima i Energia i l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València

El projecte també compta amb el suport de diferents departaments del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern espanyol, ajuntaments i administracions autonòmiques, així com de les xarxes internacionals Living Lakes i Wetlands International
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com