Abril 21, 2021
Per CGT Diputaci贸 De BCN
313 vistes

EL NOU SISTEMA DE CRIDA DE LES BORSES DE TREBALL DE LA DIPUTACI脫: REBLANT EL CLAU DE LA DISCRECIONALITAT I L鈥橭PACITAT EN LA GESTI脫 DE LES MATEIXES

Companyes, companys,

Una mica m茅s tard del que hagu茅ssim desitjat, us adrecem aquest comunicat per a informar-vos del que sabem sobre la implementaci贸 del nou sistema de crida en les borses de treball de la Diputaci贸 de Barcelona, un tema prou important com per a que tothom n鈥檈stigui al cas. El proppassat 18 de mar莽 es va celebrar una reuni贸 de la Comissi贸 de Seguiment de la Gesti贸 de les Borses, una Comissi贸 contemplada en l鈥Acord de modificaci贸 parcial de la regulaci贸 sobre l鈥檈structura de les convocat貌ries per constituir borsa de treball, continguda a l鈥檃rticle 7, del vigent Acord sobre condicions de treball de la Diputaci贸 de Barcelona, subscritel mes de desembre del 2019 a la Mesa General de Negociaci贸 de personal funcionari. Sobre aquest us vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/328fk4k (el text sencer de l鈥橝cord el teniu aqu铆: https://bit.ly/3e9YfME). En el punt 7 del mateix (p脿gina 5) es diu que 鈥淟a Comissi贸 es reunir脿 cada 2 mesos i, a sol路licitud d鈥檃lgun dels representants que la integren, de manera extraordin脿ria quan les parts aix铆 ho acordin鈥.

Va ser la Secci贸 Sindical de la CGT, que forma part de la representaci贸 social en aquesta Comissi贸 pel fet d鈥檋aver signat l鈥檈smentat Acord, malgrat estar en desacord amb el mateix (tal com s鈥檈xplica en el comunicat referit anteriorment: 鈥渆l subscriurem, tanmateix, 鈥減er imperatiu legal鈥, i de forma purament instrumental, malgrat no compartir-lo, per a no donar-li el gust als sindicats majoritaris i a la patronal de no gaudir de la pres猫ncia de la CGT a les reunions de la Comissi贸 de Seguiment de la Gesti贸 de les Borses鈥), la que va demanar la reuni贸 d鈥檃questa en data 19 de febrer. Cal dir que aquesta Comissi贸 encara no s鈥檋avia reunit mai des de la formalitzaci贸 de l鈥檃cord el 2019, fet que suposa un primer incompliment per part de la Direcci贸 dels Serveis de Recursos Humans de la Diba de la perioditzaci贸 establerta per a aquesta en el propi Acord i, per tant, constatem que s鈥檋a defugit fins ara l鈥檕bligaci贸 de la Diba de donar a con猫ixer les mesures que han portat a terme respecte les borses, deixant de banda la situaci贸 de pand猫mia que estem patint.

I aix铆, arribem a aquesta reuni贸 havent estat assabentats sobre la implementaci贸 d鈥檜n nou sistema de crida a les borses, no pas gr脿cies a cap comunicaci贸 de la Diba, sin贸 gr脿cies a les informacions que ens van anar arribant per part de treballadors i treballadores les quals, a l鈥檋ora de renovar nomenaments o d鈥檃ccedir a diferents supl猫ncies, eren 鈥渕ig informats鈥 d鈥檃questa novetat per part l鈥橭ficina d鈥橝cc茅s i Gesti贸 de la Contractaci贸 o b茅 dels referents de RRHH de les diferents Ger猫ncies. Volem aprofitar aquest comunicat per a donar les gr脿cies a les persones, companys i companyes, que s鈥檋an adre莽at a nosaltres durant les darreres setmanes per informar-nos de la nova situaci贸 en la gesti贸 de les borses, perqu猫 si fos pels RRHH de la Diba hores d鈥檃ra ning煤 no en sabria res. Hem de dir que vam arribar a la reuni贸 de la Comissi贸 amb l鈥檈xpectativa raonable que, tal i com diu el punt 7 de l鈥橝cord, seriem informats per la patronal d鈥檃questes novetats i la nostra sorpresa va ser que no van explicar res especialment rellevant i que an茅s m茅s enll脿 de la informaci贸 que ja ens havia arribat informalment per altres vies. Creiem i, aix铆 ho vam fer saber en aquell espai, que el canvi en el funcionament del sistema de crida de les borses de treball 鈥揺l qual s鈥檃plica de forma retroactiva a les borses actives ja vigents, no nom茅s a les constitu茂des a partir de la signatura de l鈥橝cord鈥 茅s prou important com per a que la Diba faci 鈥揷osa que no ha fet fins ara鈥 una explicaci贸 detallada d鈥檃quests canvis, no ja als sindicats, que tamb茅, sin贸 al conjunt de la plantilla, i tamb茅 del nou sistema inform脿tic que s鈥檜tilitzar脿 d鈥檃ra en endavant. Sobre aquest, de fet, i malgrat que hi havia una persona d鈥橧nform脿tica a la reuni贸, no se鈥檔s va donar cap detall concret, m茅s enll脿 de dir-nos que 鈥no era un Excel鈥. Tampoc no se鈥檔s ha lliurat amb posterioritat, per escrit i de forma detallada, tota aquesta informaci贸, tal com vam sol路licitar.

Els punts principals que es van tractara l鈥檈smentada reuni贸 s贸n els seg眉ents:

  • Primer de tot, la CGT vam demanar una calendaritzaci贸 dels processos pendents, at猫s que feia setmanes que els RRHH de la Diba havien reactivat l鈥檈xecuci贸 de les borses que havien estat aturades per la situaci贸 de pand猫mia. Vam palesar el fet, evident, que les persones aspirants inscrites en aquestes borses necessiten una previsi贸 i ser informades amb prou marge de temps. La Corporaci贸 ens va traslladar excuses diverses vinculades a les 鈥渃ircumst脿ncies actuals鈥 (sembla ser que aquestes 鈥渃ircumst脿ncies鈥 nom茅s afecten a la Diba鈥). Tenim personal que est脿 pendent de l鈥檈xecuci贸 de borses que han format part de la primera l铆nia durant la pand猫mia, des del minut zero de la mateixa. Per tant,  el personal treballador tamb茅 est脿 afectat per les 鈥渃ircumst脿ncies鈥, i mereix una mica de respecte. La informaci贸 sobre el calendari previst d鈥檈xecuci贸 de les borses se鈥檔s va enviar posteriorment, i us en vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/32ut1up
  • Se鈥檔s va traslladar que per a la gesti贸 de les borses s鈥檜tilitzar脿 un sistema inform脿tic del qual, per貌, no podem explicar gaire m茅s, com ja hem comentat anteriorment, perqu猫 no se鈥檔s van donar m茅s detalls. Van dir que no tenen dates concretes d鈥檌nici per a la implementaci贸 d鈥檃quest, ni per a la posada en marxa del nou sistema de crida; nom茅s podem comentar que comen莽aran 鈥搒empre segons RRHH鈥 per les borses de menys components, i ens consta que a data del present comunicat ja s鈥檋a comen莽at a posar en marxa a les esmentades borses.
  • El sistema de crida canviar脿 cont铆nuament l鈥檕rdre de les persones a les borses, ja que estar脿 en funci贸 煤nicament i exclusivament dels dies treballats (obviant qualsevol altre criteri), i afectar脿 fins i tot a les borses actives constitu茂des abans de l鈥橝cord, aspecte amb el qual discrepem, ja que entenem que s鈥檈st脿 fent una interpretaci贸 interessada per a permetre una aplicaci贸 retroactiva d鈥檃quest a totes les borses actualment vigents, interpretaci贸 que en cas es deriva de la lletra del mateix. Aix貌 vol dir que aquest nou sistema de crida penalitza i obstaculitza qualsevol possibilitat de conciliaci贸 familiar, maternitats, paternitats, formacions, etc. On queda la 鈥渟ensibilitat鈥 de la Diba amb el seu personal, si 茅s que mai n鈥檋a tingut? Nom茅s es premiar脿 la disponibilitat a qualsevol preu, a costa de la vida personal, i la qualitat dels serveis p煤blics que prestem empitjorar脿.
  • Se鈥檔s va dir que amb l鈥檃plicaci贸 d鈥檃quest nou sistema l鈥檕rdre de prelaci贸 de totes les borses de la Diputaci贸 de Barcelona no podria ser p煤blic, ni per a les Seccions Sindicals que formem part de la Comissi贸 ni per a les persones que formen part de les mateixes. Aix貌 ja 茅s de traca i mocador, i si realment es confirma ser脿 molt complicat poder fer cap mena de seguiment de la gesti贸 de les borses, que ja a dia d鈥檃vui 茅s un tema amb un recorregut conflictiu. Tot i que des de la Secci贸 Sindical de la CGT vam insistir en la manca de transpar猫ncia que aix貌 suposa, i amb el contrast amb el que passa en altres administracions, on aquest sistema 茅s p煤blic i qualsevol persona que forma part d鈥檜na borsa pot accedir a aquesta informaci贸. A m茅s, tenim seriosos dubtes de la legalitat d鈥檃questa pretensi贸, que es contradiu, per exemple, amb aquesta recent resoluci贸 de la Comissi贸 de Garantia del Dret d鈥橝cc茅s a la Informaci贸 P煤blica (GAIP): https://bit.ly/2RPYkxK
  • En principi, les borses de treball s贸n utilitzades per proveir, de manera urgent, les necessitats de personal que la corporaci贸 i els ens i organismes que formen part del seu sector p煤blic, puguin tenir en cada moment, sempre que aquesta necessitat no es pugui cobrir amb un funcionari de carrera.  A la pr脿ctica, i tal com funcionen a la Diba, s贸n en l鈥檃ctualitat gaireb茅 un dels 煤nics mecanismes per poder promocionar el personal inter铆. A causa d鈥檃quest nou sistema de crida la promoci贸 del personal inter铆 ser脿 pr脿cticament impossible, ja que si la gent deixa un interinatge d鈥檜na categoria inferior el perdr脿. En aquest punt, alguns sindicats van explicitar la demanda d鈥檃lguns mecanismes particulars de dubtosa moralitat i legalitat (i, en qualsevol cas, restringits, no d鈥檃plicaci贸 generalitzada) per a que determinades persones que s鈥檃rrisquin puguin tenir una compensaci贸. Davant de tots aquests tripijocs no podem sin贸 preguntar-nos a quins treballadors i treballadores es pret茅n privilegiar i a costa de quins altres. Aix貌 ja est脿 passant, aquesta 茅s la veritable estabilitat i sensibilitat de la Diputaci贸 de Barcelona, el qui t茅 padr铆 es bateja i els que no interessen se鈥檔 van al carrer o perden qualsevol tipus d鈥檈stabilitat laboral despr茅s d鈥檜na mitjana de 15 anys treballant a la Diputaci贸, contribuint cada vegada m茅s a la precaritzaci贸 de la nostra plantilla.

En definitiva, amb tot aix貌 no podem sin贸 preguntar-nos: On queda en aquest nou sistema la transpar猫ncia i com es garantir脿 el dret d鈥檃cc茅s a la informaci贸 p煤blica? Com es podran comprovar que els nomenaments que es fan responen realment a l鈥檕rdre corresponent?

La Secci贸 Sindical de la CGT ha demanat poder disposar d鈥檌nformaci贸 detallada del sistema inform脿tic que ser脿 utilitzat per a implementar aquest nou sistema de crida, i a dia d鈥檃vui encara no hem rebut cap informaci贸 al respecte. 脡s m茅s, encara estem rebent de forma trimestral la informaci贸 referent a les borses de treball com fins ara (la darrera que hem rebut, avui mateix, 茅s la corresponent al primer trimestre del 2021). El que ens sembla m茅s greu 茅s que, tot i que no van voler concretar una data d鈥檌nici del nou sistema de crida, sabem que l鈥檃plicaci贸 d鈥檃quest ja ha comen莽at, ja s鈥檈st脿 duent a terme. Manifestem que la informaci贸 respecte les borses actives hauria d鈥檈star a disposici贸 dels sindicats i de les persones interessades cada vegada que aquestes canvien, tot i que en algunes d鈥檈lles l鈥檕rdre de prelaci贸 canvi茂, amb aquest nou sistema, cada dia. Segons el punt 7 de l鈥橝cord abans esmentat la Comissi贸 de Seguiment de la Gesti贸 de les Borses de Treball t茅 atribu茂des unes determinades funcions, entre elles, rebre informaci贸 sobre les convocat貌ries, l鈥檈stat i funcionament de les borses, con猫ixer l鈥檃lteraci贸 de l鈥檕rdre de prelaci贸, pronunciar-se sobre q眉estions relatives a la utilitzaci贸 d鈥檃ltres borses per afinitat. De moment constatem que aquestes no es compleixen, per la qual cosa tenim dubtes m茅s que raonables sobre quina 茅s la funci贸 real d鈥檃questa Comissi贸.

Aix铆, doncs, el que ens estem trobant s贸n diferents interpretacions d鈥檜n mateix Acord, la 鈥sensibilitat鈥 de la Diputaci贸 emmascarant la transpar猫ncia en un 脿mbit ja prou conflictiu i 鈥interesos鈥 en alguns casos inconfessables de totes les parts. I tot plegat en detriment del personal treballador, penalitzant cada vegada m茅s les seves condicions laborals i precaritzant la seva situaci贸. Per part de la Secci贸 Sindical de la CGT sentim no poder donar m茅s informaci贸 hores d鈥檃ra sobre un tema ja prou conflictiu i que causa tants perjudicis, sobretot a les categories laborals m茅s prec脿ries de la nostra plantilla, com ja hem denunciat moltes altres vegades. Aquesta 茅s la situaci贸 a la qual ens ha dut la 鈥sensibilitat鈥 de la Diputaci贸 i de part de les Seccions Sindicals, interpretant l鈥橝cord del 2019 a la seva conveni猫ncia.

Nosaltres seguirem lluitant per a evitar tota aquesta opacitat, i fem una crida a tots els companys i companyes a fer-ho plegades. JUNTES SOM M脡S FORTES.

Salut!

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

20 d鈥檃bril del 2021

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com