Maig 11, 2021
Per Nord-Estl Libertari
164 vistes


13 de Maig, Vaga estudiantil als Països Catalans

El dijous 13 de maig vaga estudiantil als Països Catalans, tant a Secundària com a Universitats 

A la Universitat Autònoma de Barcelona, la vaga serà el demà 12 i dijous 13 d’aquest mes, així ho han acordat del SEPC i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Girona (Gironès, comtat de Girona) 11/05/2021.- Llegim al portal Llibertat.Cat que Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga estudiantil a tots els Països Catalans el dijous 13 de maig, tant a Secundària com a Universitats.  

Pel que fa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la vaga serà demà 12 i dijous 13 d’aquest mes, així ho han acordat el SEPC i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF).  

Les i els estudiants, amb aquesta convocatòria, exigeixen al conjunt de rectors i rectores de les Universitats de Catalunya i, concretament a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que signin el Compromís contra la Crisi Educativa que va presentar el moviment estudiantil conformat pels següents punts: 

– L’equiparació de preus de màsters i graus i graus entre sí. 

– La remuneració obligatòria de les pràctiques. 

– El suport per l’absolució de tots els encausats per defensar la Universitat Pública. 

– Un pla de xoc del català contra l’emergència lingüística: garantir la totalitat de la docència en català en un període de 3 anys, i assegurar-se que es compleixen les guies docents mentrestant. 

– La creació d’un protocol feminista únic per totes les universitats públiques, i augment de la presència de dones en els plans docents. Ambdues coses en un període de 3 anys. 

Ja fa un any de l’esclat de la pandèmia de covid-19 i les Universitats Públiques han arribat a una situació límit. És cert que això ha comportat nous reptes per l’estudiantat, però la problemàtica universitària que s’ha accentuat amb la situació sanitària és el resultat d’anys d’infrafinançament i mercantilització que han posat en perill la universitat pública. Tot això, només acosta la Universitat Pública a un sistema exclusiu, de desigualtat i mancat de qualitat educativa. 

Davant la situació en la que, el convicants es troben només hi ha dos camins: seguir mercantilitzant l’educació o començar a caminar cap a un model veritablement públic, equitatiu i de qualitat. És per això que el moviment estudiantil, amb el Compromís, fa una passa endavant per començar un nou cicle. Un nou cicle que ha de permetre començar a sortir de la Crisi Educativa i blindar la Universitat Pública. Així doncs, s’exigeix als rectors i rectores que signin el Compromís el dia 13 de maig amb garanties, és a dir, amb la voluntat real de treballar per materialitzar les 5 demandes exposades. 

Per altra banda, amb la convocatòria de vaga, la convocatòria s’adreça també a la Universitat Autònoma de Barcelona per exigir un referèndum per l’opció a avaluació única. L’actual sistema d’avaluació contínua dificulta en gran mesura compaginar els estudis amb la vida laboral, altres tasques no remunerades o la nostra pròpia condició personal. És per això que fa temps que a nivell local, demanem que se’ns ampliï el ventall de possibilitats, tal i com succeeix a altres Universitats. És a dir, demanen poder optar al model d’avaluació única per tal de poder conciliar la vida laboral i altres càrregues personals amb els estudis. 

A més a més, és evident que l’alumnat es troba infrarepresentat als òrgans decisoris de la Universitat: ni que totes les i els representants estudiantils es posen d’acord, no hi ha cap garantia de que aprovin res. Les decisions de més transcendència per a l’estudiantat han de recaure en aquest. Així doncs, s’exigeix a la UAB que atorgui un mecanisme que permeti fer valdre la veu estudiantina i que faci recaure la decisió en l’estudiantat. En concret, reclamen que al Consell de Govern del dia 2 de juny s’aprovi que el curs vinent es celebri un referèndum que permeti votar a l’estudiantat si volen que la Universitat doni la opció, a aquelles i a aquells que ho sol·licitin, a ser avaluats mitjançant l’avaluació única assignatura per assignatura. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com