Febrer 4, 2021
Per Nord-Estl Libertari
1,007 vistes

El Dia Mundial de les Zones Humides Ecologistes en Acció va denunciar la deixadesa en el darrers 30 anys de la Generalitat en la conservació de les zones humides 

Considera “escandalosa” aquesta actitud i “una mostra de greu irresponsabilitat cap a uns ecosistemes on hi viuen i es reprodueixen el 40 % de les espècies de plantes i animals del país” 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL L’Escala i Empúries/Sant Pere Pescador (Baix Ter/Baix Fluvià, Alt Empordà, comtat d’Empúries) 04/02/2021.- Ecologistes en Acció ha denunciat “la deixadesa de la Generalitat durant els darrers 30 anys” en la protecció i conservació de les zones humides que hi ha al Principat de Catalunya. Aquesta associació lamenta que “l’única actuació duta a terme per la Generalitat al llarg de les darreres dècades ha estat la creació de l’Inventari de Zones Humides, una figura sense valor legal que només conté un llistat i una cartografia, però no un règim de protecció específic ni mesures de gestió i conservació“. La denúncia es va fer pública coincidint amb la commemoració, el dimarts 2 de febrer, del Dia Mundial de les Zones Humides

Aquesta deixadesa, segons Ecologistes en Accióresulta escandalosa i una mostra de greu irresponsabilitat cap a uns ecosistemes on hi viuen i es reprodueixen el 40 % de les espècies de plantes i animals del país, es depura l’aigua dolça, ajuden a protegir-nos front al canvi global i proporcionen aliments i són font de futures medecines, per esmentar només algun dels serveis ecosistèmics que ofereixen“. A més, recorda que “els deltes de l’Ebre, del Llobregat, de la Tordera o desembocadures com les del Ter, el Fluvià o la Muga són alguns dels aiguamolls més valuosos i coneguts, amb greus problemes de conservació a causa de l’urbanisme, la contaminació de l’aigua, la sobreexplotació dels recursos o la presència d’espècies exòtiques invasores, vinculades al canvi climàtic“. 

L’informe Estat de la Natura a Catalunya 2020, publicat recentment pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, reconeix la situació molt greu de les escasses zones humides que té el país: el 38 % es troben en estat químic, ecològic o hidromorfològic dolent, el 57 % s’han vist afectades per la pèrdua o alteració dels hàbitats riberencs, el 60 % no compleixen els estàndards de qualitat fixats per la Directiva Marc d’Aigües i el 73 % es veuen afectats per la presència d’espècies exòtiques invasores. Així mateix, “el 77 % de les espècies d’aigües continentals es troben en estat de conservació desfavorable, xifra que arriba al 92 % dels peixos autòctons“. 

Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció reclama “un compromís ferm del pròxim govern de la Generalitat amb la conservació d’aquests hàbitats tan importants i vulnerables” i que s’aprovi de forma urgent “un Pla de Conservació de les Zones Humides de Catalunya, per a cadascuna de les conques hidrogràfiques del país, i que es doti de mitjans humans i econòmics la gestió i la protecció d’aquests espais“. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com