Novembre 5, 2021
Per Nord-Estl Libertari
1,318 vistes

El Departament d’Educació de la Generalitat afirma que davant sentències com la de Llagostera caldrà «rebel·lar-se» 

Cambray sosté que les decisions que tomben els projectes lingüístics de les escoles «sentències no són fermes i, per tant, no s’han d’aplicar» 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Llagostera (Gavarres, Gironès, comtat de Girona) 05/11/2021.- Segons un despatx de l’Agència Catalana de Notícies, n la presentació d’un pla de xoc per recuperar l’ús del català a les aules, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray es va referir a la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tomba el projecte lingüístic de l’escola Puig de les Cadiretes de Llagostera per no contemplar el caràcter vehicular del castellà. El conseller va dir que està «molt cansat» d’aquesta «persecució judicial» i va afirmar que arribarà un moment en que caldrà «revelar-se». En aquest sentit, Cambray va criticar que els tribunals vulguin entrar en matèria educativa. «Ja n’hi ha prou», va manifestar. El conseller va defensar que la política educativa a Catalunya la marca el Departament d’Educació. 

El conseller d’Educació va explicat que des del 2005 81 famílies han anat als tribunals i aquests han determinat que en aquella aula s’hagi d’aplicar el 25% en castellà. En set casos, han determinat que això s’ha d’aplicar a tots els centres educatius. Entre ells, el de Llagostera. Cambray va dir, però, que aquestes sentències no són fermes i, per tant, no s’han d’aplicar. 

P el que fa a l’ús del català a les escoles, el Departament d’Educació disposa d’unes primeres dades de la situació a quart d’ESO, que revelen que cada cop són menys els professors que es dirigeixen en català als alumnes sempre o gairebé sempre dins de la classe: el 2006 eren el 63,7% i el 2021 representen el 46,8%. La situació és similar entre els alumnes, ja que només el 39,4% d’ells es dirigeix al professorat en català dins de classe, quan el 2006 eren el 56%. Els departaments de Cultura i d’Educació, en un roda de premsa conjunta dels dos consellers, van reconèixer ahir que no s’ha fet prou en els darrers anys i per això impulsaran un pla de xoc per revertir la situació i recuperar l’ús del català a les aules però també en tot l’entorn educatiu. 

Pel que fa a aquests resultats però, cada cop són menys els alumnes que es dirigeixen sempre o gairebé sempre en català al professorat dins de classe. Aquest col·lectiu representava el 56% el 2006 i ha baixat fins al 39,4% enguany. Tot i això, també han baixat els que ho fan mai o gairebé mai, passant de l’11,4% el 2006 al 5,3% el 2021. Entre mig, pugen els que es dirigeixen en català sovint (21,4%), els que ho fan mitjanament (17%) i els que ho fan poques vegades (16,9%). 

En les activitats de grup, el català decreix considerablement. El 2006, el 67,8% dels estudiants feien servir el català en aquestes activitats però el 2021 el percentatge se situa en el 21,4%. En paral·lel, són més els que no fan servir el català mai o gairebé mai: 10,9% el 2006 i 15,9% el 2021. Augmenten també els que reconeixen fer-lo servir poques vegades, que representen el 20,7%) i els que el fan servir mitjanament (15,9%). 

Pel que fa al professorat, el 46,8% assegura dirigir-se al grup en català sempre o gairebé sempre però aquesta xifra era del 63,7% el 2006. Els que fan servir l’idioma poques vegades passen de l’1,9% al 12,3%. Tot i això, els que asseguren emprar-lo sovint passen del 10,5% al 24,3% i el que no es dirigeixen mai en català a tot el grup passen del 10,5% al 3,1%. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com