Agost 5, 2022
Per Nord-Estl Libertari
140 vistes

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà aprova el nou pla LGBTI+ 

El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els Ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Figueres (la Garriga, Alt Empordà, comtat de Besalú) 05/08/2022.- Segons EMPORDA.INFO, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el nou pla LGBTI+. Té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTI+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir. 

Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són: 

-. Incorporar la perspectiva LGBTI+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla. 

-. Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. 

-. Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTI+. 

La redacció del pla es va posar en marxa l’octubre del 2017 per la Comissió SAI Alt Empordà, un espai col·laboratiu gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Aquesta comissió pretén incidir en la reflexió sobre l’acompanyament institucional a les persones LGBTI+, repensant la mirada, els models d’intervenció, les creences i estereotips en espais que poden esdevenir hostils. 

Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest Pla LGBTI+ és important que els agents públics (municipis i diferents serveis), el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat. 

El nou pla, que fins ara estava en exposició pública, ha passat a ser definitiu aquest mes de juliol perquè no s’ha presentat cap esmena. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com