Octubre 29, 2021
Per Nord-Estl Libertari
376 vistes


3 El díptic que anunciava la funció, de forta càrrega política, normal quan ja es portaven tres mesos de guerra.  |

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El Comitè Econòmic d’Espectacles Públics de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT) de Girona organitzà al Teatre Municipal la representació del drama Esclavitud, de José López Pinillos (Parmeno), el 30 d’octubre de 1936 

L’obra Esclavitud de J. López Pinillos (Parmeno) a Girona en 1936: El Comitè Econòmic d’Espectacles Públics de la Confederació Nacional del Treball (CNT-AIT) de Girona, que gestionava aleshores, durant la revolució col·lectivista autogestionària, el Teatre Municipal i els salons Albéniz, Gran Via i Coliseu de la ciutat, organitzà al Municipal la representació de l’obra teatral Esclavitud, un drama escrit en 1918, de José López Pinillos (Parmeno), el 30 d’octubre de 1936. 

Així, al Teatre Municipal de Girona s’oferí un esdeveniment teatral, el drama «Esclavitud», obra de l’autor sevillà José Lopez Pinillos (Parmeno), a càrrec de bona part de l’elenc expressat el dia anterior en la representació al mateix teatre de l’obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, i segons apuntava el programa, «magnífica obra social que té lloc en els camps de Castella i que posa al descobert les diverses accions criminals dels senyorets cacics i dels grans terratinents».  

Els intermedis d’aquelles i d’altres grans sessions teatrals, de cinema i de l’espectacle en general, eren amenitzats com era el costum en aquell temps del canvi del mut al sonor quant al cinema, per músics locals distingits. En el cas d’aquest saló gironí, hi actuava una orquestra organitzada pel Comitè, composta per 22 professors, sota la direcció del mestre Costa Hors. 

Una llotja de pati i primer pis, costava 11 pessetes; les butaques de pati, 3 pessetes, i l’anomenat paradís, 95 cèntims. Alhora s’hi afegia l’impost del 5 per cent d’infància. I a més, «Importantíssim, queden anul·lats absolutament tots els passis i entrades de favor concedits en anteriors espectacles».
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com