Octubre 20, 2022
Per Ateneu Enciclopedic Popular
1,086 vistes

DEIXO tots els càrrecs de l’ateneu Enciclopèdic

Ja fa temps que dura la provisionalitat del CDHS/AEP i és evident que he de plegar, deixar els carrecs, així o he expressat en diverses ocasions.

Però, ningú agafava el drap, i ara que arribàvem a port en un espai provisional com és Reina Amàlia 38 , era el moment de créixer un ateneu enciclopèdic/CDHS AMB UN PROJECTE QUE PODIA SER ENGRESCADOR i així esperàvem, però ha estat tot el contrari, “activitats” s’ha dedicat a crear un Centre Cívic i la resta és un Hotel d’entitats.

I a sobre, et parlen de Dictador , i no sé quantes coses més, per què vols construir un ateneu, al·lucinant. Tot plegat és una manipulació bestial


L’Ateneisme d’avui és el mateix de sempre, tan vàlid i necessari com sempre, però, sempre hi ha un però, ens trobem que hi ha manca d’ateneistes, o almenys no els he sabut trobar.

 I per això deixo l’Ateneu Enciclopèdic, faré les 4 o 5 compromisos que tinc a l’inici d’aquest mes de novembre amb l’ateneu, fins aquí arribo, però no puc ser còmplice d’aquesta manera de fer burocràtica, que corre per Reina Amàlia, i que espero no esquitxi al CDHS.
A rebeure.

Tenia un escrit què espero que, es publiqui al proper Enciclopèdic, que vaig fer arribar a alguns dels socis, però ara crec que val la pena almenys que la resta s’assabenti, del que crec com havia de ser l’Ateneu Enciclopèdic en aquesta nova etapa.

—————————— —————————–

El Centre de Documentació Històric Social /Ateneu Enciclopèdic Popular, és una mateixa entitat, que en aquest moment té dues seus, Una a Passeig de Sant Joan 26 i un altre a Reina Amàlia 38.

Reina Amàlia 38 en aquest moment és la sala d’actes de l’AEP/CDHS.

El CDHS/AEP és una entitat que pertany al moviment llibertari Internacional. Des d’almenys 45 anys, forma part de diferents organismes llibertaris entre ells la FICEDL i altres.

El CDHS/AEP És l’única entitat llibertària que subsisteix juntament amb la CNT AIT des del 1977.

Els Estatuts de l’Ateneu així especifiquen que és una entitat llibertària. Ja que estan fets amb aquesta intenció des de primer moment.

De fet, hi ha organitzacions, de l’estat espanyol com d’Europa que han pres nota, com a referència per fer els seus estatuts semblant als de l’AEP/CDHS.

L’Ateneu Enciclopèdic /CDHS, tal com indican els estatuts i la mateixa pàgina web de l’Ateneu Enciclopèdic, funciona com ateneu llibertàri i s’organitza a partir de seccions i grups de treball que són el motor ateneístic, que generant l’activitat.

Per això l’Ateneu Enciclopèdic/CDHS funciona amb una Assemblea general que pot ser d’una al mes o cada dos mesos, o quan s’estimi oportú.

La junta de l’entitat que té la missió d’organitzar l’administració de l’entitat , de gestionar , impulsar i facilitar les iniciatives de les seccions, d’una manera autogestionària.

Així doncs, aquesta junta solament té que ser un mitjà coordinador i poc més, però mai pot fer aquesta funció una denominada “activitats” que és el que està passant actualment.

“Activitats” que és un element nou en tot cas, ha d’estar-hi en contacte amb la Junta de l’AEP/CDHS i amb les seccions ja formades, i treballar conjuntament perquè aquestes siguin visible, ja que les seccions son les que tenen que donar dinamisme a l’entitat aep/cdhs.

Ha de quedar clar, que “Activitats” no pot incidir sobre la marxa de l’ateneu enciclopèdic/CDHS

En tot cas avui dia “activitats” ha de col·laborar i donar i ajudar, per impulsar i fer visibles els projectes de les seccions o grups de treball o àrees, o com es vulgui anomenar. (tant es val)

En cap cas l’ateneu ha de fer la funció de Centre Cívic ni tan sols d’Hotel d’entitats.
FER ATENEISME

En aquest moment l’AEP/CDHS té les seccions o Àrees, o grups de treball) de Literatura, Història, Filosofia, Vegans, Cinema. (Funcionin millor o pitjor), cal col·laborar per donar un impuls a aquestes iniciatives i altres, perquè és facin visibles.

També tots aquells socis que vulguis participar activament de l’ateneu enciclopèdic/ CDHS , haurien de participar en una secció o l’altra, grup de treball o Àrea, és un dels requisits importants per generar la participació de les persones i pot arribar a generar estimul i compartir el coneixement i les il·lusions per aprendre alguna cosa

Referent als grups que hi ha en aquest moment dins de l’ateneu enciclopèdic /CDHS tenen tota la seva autonomía, com a grups per fer la seva tasca, i així l’estan fent, perfecte.

Mai ningú té perquè posar en dubte, la tasca d’aquests grups, el que si es demanava a la seva entrada a l’ateneu, era principalment per contribuir a les petites despeses que ens podem arribar a trobar dins del local social de reina Amàlia 38.

En tot cas, cada temporada o quan s’estableixi a l’ateneu, com anys enrere,( tothom històricament, i així ha estat sempre,) l’ideal és ajudar a créixer perquè quan els grups pugui tenir la seva pròpia seu, pugui tenir la seva pròpia autonomia i marxar en una nova aventura.

Però, el mateix que l’ateneu no es posa amb el funcionament dels grups, crec que no és bo que els acabats d’arribar puguin fer i desfer el que ells creguin, sense tenir en compte el que representa, el tot, del projecte de l’entitat, CDHS/AEP

Repeteixo, actualment, el projecte principal de l’Ateneu/CDHS implica reforçar les seccions que ja funcionant per visibilitzar-les i donar a conèixer, alhora que donar peu, a través de la propaganda o a través de converses amb altres persones perquè aquesta tingui l’oportunitat de crear alguna secció com podria ser la de “Teatre”, “secció d’estudis polítics”, “Institut Social Murray Bookchin secció d’Ecologia social ecologia profunda”, “Secció de medicina natural”, “secció d’excursions”, “Primer la Terra”, “Música, Musics”, “Cinema documentalista”, “Art” i tantes altres.

Però també continuar la recerca i ampliació de l’arxiu Biblioteca hemeroteca, que té moltes altres lectures no solament la informatització, que no deixa de ser una forma moderna de la societat que ara mateixa ens toca viure. Què pot quedar obsoleta en qualsevol moment com ja hem viscut en altres moments. Així i tot, que segurament encara no està prou analitzada, i menys per part del moviment llibertari.

En definitiva, cal portar i arribar a les persones que tenen inquietuds fins a l’aep/cdhs i obrir les portes per desenvolupar algun projecte de caràcter social o cultural i no esperar que la gent truqui a la porta per dir o llogar la sala i ” si te he visto no me acuerdo”

En fi, un cop més dir-vos, que els grups que hi ha ara mateix poden gaudir de l’espai, i han de tenir plena autonomia com des de primer moment la tenen, no hi ha cap problema, però, que no decideixin la trajectòria del CDHS/AEP,, com el CDHS/AEP mai s’ha plantejat decidir la trajectòria de cap d’elles, d’una manera o altra varen pactar amb l’ateneu/cdhs la seva entrada, i aquesta potser revisada, en un temps prudencial.

Cal doncs crear un espai atemporalment lliure a on les persones estiguin per la creació, el debat i de reflexió a on les persones puguis adquirir i intercanviar coneixement i això implica crear multiplicitat de seccions o grups de treball a on les persones participin.

Així esperó que s’entengui que l’escalimetro d’una entitat com la nostra és Assemblea, Junta (com a coordinadora) i Seccions. I no pas una “activitats” que es pren unes atribucions que”activitats” no té, cap tipus de potestat dins d’un ateneu llibertari, i menys convocar el que li vingui de gust.

Així queda marcat en els estatuts de l’entitat i en la pàgina web de l’ateneu enciclopèdic /CDHS.

Per al bon funcionament de l’Ateneu Enciclopèdic /CDHS espero que entengueu com funciona o deuría de funcionar. I dexem a banda els mals rotllos,

En definitiva l’objectiu, és enriquir la capacitat intel·lectual de coneixement de tots els socis de l’entitat amb l’intercanvi del connexament de cada un dels socis, en els debats tan socials i culturals que pugui arribar a desenvolupar ells mateixos, cadascú des de la seva pròpia secció , grup de treball o àrea, el debat està sobre la taula, però el més ordenat possible i amb molt d’interès, perquè venent temps cada vegada més difícils  i foscus ,  que cal ens agafin amb un  coneixement  enriquit, que si no ens agafen cohesionats el passarem molt malament.

Quan una entitat parla tant dels seus estatuts és que falta diàleg i d’alguna manera, és una entitat atacada, pel que sigui i de vegades amb interessos estrany o mals entesos, en fi molt torbi tot plegat.

Una entitat que solament mira amb lupa les actes i els estatuts, és una societat que està malalta i no té gaire recorregut.

Al final la millor organització passa per l’autoresponsabilitat de cada un dels militants, o socis.

Al final la millor manera de funcionar ja la sabeu tots, amb l’autogestió, el suport mutu i la solidaritat que són el motor i la base de la convivència d’una societat llibertària.

Salut i fins demà que serà un nou dia

ciao, arrivederci,

fue bonito mientras duro

Manel Aisa Pàmpols

I a la pàgina web ja diu:

Secciones

El Ateneu Enciclopèdic Popular se organiza a partir de las secciones que son las que deben dar vida a las actividades culturales y sociales que promueven todo asociado a la entidad, y éstas tienen un representante o están representadas en la Junta Directiva por el Vocal de Ateneo.

Las secciones más dinámicas de estos últimos años en el Ateneu Enciclopèdic Popular son:

Biblioteca, Hemeroteca y Archivo

Esta sección tiene la misión de salvaguardar, clasificar y velar por todo el fondo documental de la biblioteca, para ello se elaboró un reglamento interno que garantiza la conservación del mismo.

Así como también esta sección se hace responsable de la apertura de la sede del Passeig de Sant Joan 26 1º1ª dos días por semana para atender a los usuarios de la Biblioteca, y vela por la adquisición de nuevo material para enriquecer el fondo, y establecer relaciones con todas aquellas personas susceptibles de depositar sus documentos en la Biblioteca del AEP/CDHS y por último la informatización de todo documento depositado en nuestro local.

Historia Contemporánea

La sección que en los últimos años se ha dedicado sobre todo a la realización de exposiciones itinerantes como son “Efervescència social dels anys 20, Barcelona 1917-1923” y “Las Jornadas Libertarias de 1977 y la transición libertaria 1974-1979”. Además de realizar un programa quincenal de radio “La memòria silenciada” en radio Contradabanda 91.4 .

Literaria

Esta sección se encarga de organizar recitales poéticos y poético- musicales.

Todas las actividades culturales excepto las de Biblioteca  hasta ahora debían realizarse fuera del local social, debido a que éste carece de sala de actos, pero desde la obertura de  un segundo sede en Reina Amàlia 38 se realizan en este nuevo espacio, ahora bien, el Ateneu Enciclopèdic , no descarta continuar realizando y promoviendo actividades culturales fuera de su marco social.

Todo socio o nuevo socio puede integrarse en las secciones ya activadas o crear por iniciativa propia una de nueva con plena autonomía, en consonancia con el espíritu ateneístico de la entidad, y con lo establecido en los Estatutos, adquiriendo el compromiso de informar puntualmente a la Junta Directiva y a la Asamblea General que es el máximo órgano de decisión.

La cuota de socio es de 50 € anuales en dos pagos semestrales.

Más información en [email protected] o [email protected]

Manel Aisa Pàmpols

Aquí a la barriada de Gràcia amb Josep Lluís Alastruell i Adolfo Castaños amb dos ateneistes, inaugura’n una placa en record de Félix Martí Ibáñez.
Autor font: Ateneuenciclopedicpopular.org