Novembre 7, 2021
Per Nord-Estl Libertari
294 vistes


Detecten residus químics en peixos de Cap de Creus 

L’estudi inclou l’anàlisi de 5 mostres de sardines, anxoves i lluços recol·lectats a la zona de la Mediterrània occidental. En concret, al Cap de Creus, el delta de l’Ebre, el golf de València i el d’Alacant 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Cadaqués/el Port de la Selva (Serra de Rodes/Cap de Creus, Alt Empordà, comtat de Peralada) 07/11/2021.- Segons un despatx de l’Agència Catalana de Notícies, un estudi recent del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha detectat compostos químics plastificants en sardines, seitons i lluços del mar Mediterrani. Els nivells trobats, però, no suposen un risc per a la salut humana.  

El treball l’ha liderat l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO-CSIC).  

Els plastificats estudiats són els èsters organofosforats, una família de compostos químics àmpliament utilitzats per la indústria. Alguns d’aquests tenen efectes tòxics sobre el sistema nerviós i endocrí i poden afectar el sistema reproductor o tenir efectes cancerígens. 

L’estudi inclou l’anàlisi de 5 mostres de sardines, anxoves i lluços recol·lectats a la zona de la Mediterrània occidental. En concret, al Cap de Creus, el delta de l’Ebre, el golf de València i el d’Alacant.  

Els resultats mostren que tots els individus excepte dos van mostrar nivells de plastificants de fins a 73 nanograms per gram de múscul.  

L’autora principal de l’estudi i investigadora de l’IDAEA-CSIC, Ethel Eljarrat, afirma que l’ús d’aquests plastificants és similar en tota l’àrea analitzada, ja que els resultats van ser similars a tot arreu. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com