Juny 24, 2021
Per El Pratl Libertari
2,731 vistes

«DEPANA denuncia que en els últims mesos se’ls ha negat la tutela judicial efectiva en veure’s privada l’entitat ecologista  d’accés a la justícia en el recurs que van presentar per suspendre de manera cautelar les obres de construcció de l’Eixample Sud del Prat».

El passat 17 de març DEPANA va presentar un recurs d’alçada a la Generalitat per suspendre de manera cautelar les obres de construcció de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat. El passat  30 d’abril, però, la Generalitat del Principat va declarar, inadmissible el recurs d’alçada i la petició de suspensió de les obres. L’entitat ecologista a la seva vegada va interposar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En aquest punt DEPANA, per poder tirar endavant el recurs, va demanar gaudir de justícia gratuïta, un dret que ja els ha beneficiat en altres lluites en defensa del patrimoni natural. Aquesta vegada, però, se’ls va denegar provisionalment per part de Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Catalunya, encarregat de fer un primer cribratge en les sol·licituds.

Textualment el citat text del CAC deia: “De conformitat amb el disposat a l’art. 2 de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, la persona jurídica per a la qual s’ha sol·licitat el reconeixement del dret no està inclosa dins de l’àmbit personal d’aplicació de la llei”.

El Col·legi d’Advocats, però, sembla no haver tingut en compte que DEPANA és una entitat per a la conservació mediambiental sense ànim de lucre i l’article 23.1 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol​, diu: “Les persones jurídiques sense ànim de lucre en matèria de medi ambient tindran dret a l’assistència jurídica gratuïta en els termes previstos a la llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta”.

​La resolució del Col·legi d’Advocats és provisional i ​pot ser revocada per la Comissió de Justícia Gratuïta de la Generalitat. Però al haver estat desfavorable el primer informe, el temps de resolució definitiu i l’atorgament del benefici de justícia gratuïta s’allargarà.

​Des d’aleshores, DEPANA assenyala que ha sol·licitat a ambdós organismes la celeritat per resoldre definitivament aquest procés i esmenar l’error que vulnera el seu dret a la tutela judicial efectiva. I mostra la seva preocupació perquè “mentre tot aquest embolic i error administratiu es resol, passa el temps i les obres de l’ARE Eixample Prat Sud continuen endavant, destruint un entorn tan preuat per a les aus del delta del Llobregat”. ​

​A més pels ecologistes, aquesta situació mostra, d’altra banda, la situació d’indefensió jurídica en la que es troben les entitats conservacionistes del medi ambient, on un error administratiu de tercers impedeix la celeritat judicial en la protecció mediambiental​ del territori. Igualment des de DEPANA assenyalen el seu temor a ser víctimes d’una estratègia de la Generalitat, la qual intenta obstaculitzar les seves demandes a través de la via judicial.
Autor font: Elpratllibertari.cat