Març 5, 2021
Per CGT Diputació De BCN
1,362 vistes

CRIDA A LA PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓ A SECUNDAR AQUEST DILLUNS LA VAGA GENERAL FEMINISTA

Tal com us vam informar en el nostre comunicat del dia 1 de març (https://bit.ly/30ekue0), la CGT de Catalunya convoca Vaga General de 24 hores el proper dia 8 de març, tot sumant-se a la convocatòria realitzada també per altres territorials de la Confederació per a aquell dia. La convocatòria és secundada també per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), i hi donen suport Sindillar i el Sindicat de Periodistes. Com en els darrers anys, aquesta convocatòria s’emmarca en la lluita de la nostra organització, juntament amb el moviment feminista, per a denunciar la doble explotació que pateixen milions de dones en aquesta societat capitalista i patriarcal.

La motivació de la vaga és contribuir a finalitzar amb la desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social de les dones respecte dels homes, desigualtat constatada en la divisió sexual del treball; la desigualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació i la promoció professional; la bretxa salarial i de pensions; els estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les estructures de les organitzacions; la manca de control pel govern sobre la implantació dels Plans d’Igualtat; la persistència de l’assetjament sexual laboral; la major taxa de desocupació femenina; la precarietat laboral, temporalitat i alta taxa de contractes amb jornades parcials; la manca de consideració social de les tasques de cura com a treball amb dret a remuneració i sense dret a les seves prestacions contributives independents; la manca de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes; i la manca d’igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades.

Durant aquest any de pandèmia i de crisi originada pel greu impacte econòmic i social de la COVID-19, totes les dades indiquen que, ben lluny de disminuir, les discriminacions que pateixen les dones treballadores han augmentat, tant a Catalunya com a arreu de l’Estat. En destaquem només algunes, sense ànim d’exhaustivitat:

 • La taxa d’atur continua essent més alta i ha augmentat més entre les dones.
 • La bretxa salarial ha augmentat.
 • La violència masclista continua colpejant i assassinant a dones que, a causa del confinament, han vist reduïdes encara més les possibilitats d’escapar del seu agressor.
 • Continua la invisibilitat i manca de reconeixement als sectors essencials que són també els més feminitzats: sanitat, educació, neteja, cures…

Davant d’aquesta situació convoquem als i les treballadores de la Diputació, i de tota Catalunya, a una Vaga General de 24 hores el dilluns dia 8 de març per a fer avançar amb aquesta les següents reivindicacions:

 • L’adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb la bretxa salarial i permetin assolir condicions laborals de contractació, promoció i remuneració dignes, així com mesures que acabin amb la desigualtat de gènere en les pensions.
 • L’establiment de polítiques laborals socials i econòmiques del govern que facin efectives la conciliació real de la vida familiar laboral i personal, així com la corresponsabilitat en les cures.
 • La retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació en l’accés a l’ocupació de les dones i l’establiment i foment de mesures efectives per la disminució de la taxa d’atur de les dones.
 • L’erradicació de l’assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, l’alta temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades a temps parcial.
 • La igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades, així com el tancament dels CIE.
 • L’equiparació efectiva i real de les Empleades de la llar al règim general.
 • La consideració de les tasques de cura com a treball amb dret a remuneració així com el dret a les seves prestacions contributives independents.
 • L’equiparació efectiva entre empleats i empleades al servei de les Administracions Públiques.
 • L’exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes.
 • La igualtat de les dones en l’accés de béns de consum bàsics i sostenibilitat.

Per tot plegat, la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona fa una crida a tota la plantilla a secundar el dilluns aquesta Vaga Feminista, així com també a procurar que el protagonisme de la mateixa en totes les mobilitzacions que s’organitzin correspongui a les companyes, com a forma de denunciar la invisibilitat quotidiana que pateixen, i de reivindicar l’afany de les dones treballadores en la lluita contra la desigualtat.

VISCA EL 8 DE MARÇ, VISCA LA VAGA FEMINISTA, I VISCA LA LLUITA DE LES DONES TREBALLADORES

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

5 de març del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com